Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Ważny wyrok NSA: pytania z egzaminu PES do ujawnienia

Publikacja:
Ważny wyrok NSA: pytania z egzaminu PES do ujawnienia

Ważny wyrok NSA: pytania z egzaminu PES do ujawnienia

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pytania egzaminacyjne wraz z poprawnymi odpowiedziami, które zostały wykorzystane w poprzednich sesjach wiosennych i jesiennych Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla wszystkich specjalności, powinny zostać udostępnione przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

O jawność pytań egzaminacyjnych z przeprowadzonych egzaminów PES od lat walczyła Naczelna Izba Lekarska. 15 lutego 2021 r. samorząd, działając na ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do dyrektora CEM z wnioskiem o udostępnienie treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016 – 2020 w sesji wiosennej i jesiennej poprzez przesłanie ich w formie elektronicznej na wskazany adres.

We wniosku NIL powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2020 r., w którym stwierdzono, że ograniczenie dostępu do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonych już egzaminów PES jest niezgodne z konstytucją. Dyrektor CEM nie udostępnił jednak pytań wskazując, że regulacje te objęte są domniemaniem konstytucyjności, które może być obalone jedynie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Naczelna Izba Lekarska nie zgodziła się ze stanowiskiem CEM i wniosła skargę na bezczynność dyrektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd rozpoznał skargę i stwierdził bezczynność dyrektora CEM. Podzielił również stanowisko o niekonstytucyjności dotychczasowych przepisów, gdyż pozbawiają one osoby zainteresowane możliwości zapoznania się z treścią pytań testowych z egzaminów PES, które się już odbyły, a tym samym – uzyskania bieżącej wiedzy o sprawach publicznych.

Dyrektor CEM nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i 25 listopada 2021 r. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił skargę kasacyjną i uznał, że zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi był prawidłowy.

Oddalenie przez NSA skargi kasacyjnej oznacza uprawomocnienie się wyroku WSA w Łodzi zobowiązującego dyrektora CEM do rozpoznania wniosku NIL z 15 lutego 2021 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego wyroku.

– Periodontologia to bardzo niszowa specjalizacja. W skali kraju mamy około 500 periodontologów, głównie w ośrodkach akademickich. Ale jako konsultant wojewódzki wiem, że w dużych miastach na Mazowszu – np. w Płocku – nie ma ani jednego periodontologa współpracującego z NFZ-em – mówi dr n. med. Maciej Nowak, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

świadectwa LDEK - Dentonet.pl
UMLub chwali się najlepszymi wynikami egzaminu LDEK Lekarz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie pochwalił się wynikami swoich absolwentów podczas ostatniego Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Jak poinformowała uczelnia, jej absolwenci uzyskali średnią 164,37 pkt. i tym samym osiągnęli pierwsze miejsce ...

maseczki - Dentonet.pl
Ważny apel lekarzy i lekarzy dentystów do obywateli Polski Lekarz

Naczelna Izba Lekarska regularnie publikuje apele - do premiera, ministrów czy osób zarządzających wszelkimi instytucjami publicznymi. Jeden z ostatnich apeli wystosowanych przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany jest jednak do... obywat...

wyrok
Pijany dentysta chciał usunąć pacjentce ząb. Usłyszał wyrok Lekarz

10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 8 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – to kara dla dentysty z Tarnowskich Gór, który po pijanemu prowadził samochód i próbował usunąć ząb pacjentce....

ROZWIŃ WIĘCEJ
nauka - Dentonet.pl
PES: 6 dni urlopu na przygotowania do egzaminu Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zgodnie z art. 16s ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarzowi i lekarzowi dentyście przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przygotowanie się i przystąpienie...

LDEK - Dentonet.pl
Wrocławski UMED chwali się wynikami egzaminu LDEK Lekarz

W jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego absolwenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zajęli trzecią pozycję w kraju ze średnią punktów 161,53. Według danych Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi obejmujących wyniki zbiorcze, sp...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Jak odebrać świadectwo złożenia egzaminu LDEK? Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych opublikowało informacje dotyczące odbioru świadectwa złożenia egzaminów LEK oraz LDEK. Jak czytamy, osobie, która zdała egzamin LEK/LDEK, świadectwo wydawane jest w terminie 21 dni z zastrzeżeniem, że osobie, która nie u...

LDEW
CEM ustaliło termin egzaminu LDEW w sesji wiosennej Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych ustaliło termin Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego w sesji wiosennej 2022 r. Odbędzie się on w sobotę 28 maja 2022 r. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny został wprowadzony na podstawie ustawy z dn...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Są wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Lekarz

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r. Wynik poniżej 56% uzyskało 69 na 1293 zdających. Jak informuje Centrum Egzaminów Medycznych, do egzaminu LDEK przystąpiły w całym kraju 1293 osoby, uzyskując...

LDEK
Kolejne uczelnie podsumowują wyniki egzaminu LDEK Lekarz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podsumowały wyniki egzaminu LDEK uzyskane przez swoich absolwentów. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w wiosennym egzaminie LDEK zajął miejsce na podium w dw...

egzamin PES
Naczelna Izba Lekarska: są postulaty w sprawie egzaminu PES Lekarz

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje postulaty związane z dalszym funkcjonowaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej...

LDEK - Dentonet.pl
39 osób nie zdało egzaminu LDEK w sesji wiosennej Lekarz

Na 775 osób, które przystąpiły do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. wynik poniżej 56% uzyskało 39 osób. Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. Do egzaminu przyst...