Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Przemoc fizyczna i psychiczna w dzieciństwie a zaburzenia TMD

Publikacja:
Przemoc fizyczna i psychiczna w dzieciństwie a zaburzenia TMD

Przemoc fizyczna i psychiczna w dzieciństwie a zaburzenia TMD

Fizyczne i emocjonalne nadużycia, jakich pacjenci doświadczali w dzieciństwie, mogą powodować pogorszenie stanu psychicznego, a zarazem prowadzić do rozwoju zaburzeń skroniowo-żuchwowych. To wnioski płynące z artykułu badawczego, który został opublikowany 13 października w czasopiśmie naukowym „British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery”.

Autorzy artykułu pt. „Does Childhood Maltreatment Play a Role in Temporomandibular Disorders?” podkreślili znaczenie badań przesiewowych i wykrywania możliwych urazów z dzieciństwa, w tym przemocy fizycznej i zaniedbania emocjonalnego, u pacjentów z zaburzeniami pracy stawów skroniowo-żuchwowych (ang. temporomandibular disorders; TMD).

– Z tego powodu pacjenci zmagający się z TMD powinni być dokładnie badani i pytani o doświadczenia związane ze złym traktowaniem w okresie dzieciństwa, a w razie potrzeby, kierowani na konsultację psychiatryczną – napisali autorzy z zespołu prof. Suleymana Kutalmışa Buyuka z Wydziału Ortodoncji Szkoły Stomatologicznej Uniwersytetu Ordu (Turcja).

TMD – większy wpływ stresu emocjonalnego niż czynników stomatologicznych

Jak się ocenia, od 5% do 10% osób doświadcza w swoim życiu objawów zaburzeń skroniowo-żuchwowych, takich jak klikanie, trzaski oraz ból. Chociaż wiadomo, że pochodzenie tego rodzaju zaburzeń jest wieloczynnikowe, na ich rozwój wpływają m.in. czynniki patofizjologiczne, psychologiczne lub strukturalne.

Prowadzone badania wykazały, że czynniki psychologiczne, takie jak stres emocjonalny, mają większy wpływ na TMD niż czynniki stomatologiczne. Maltretowanie w dzieciństwie zwiększa ryzyko zaburzeń rozwojowych i zmniejsza prawdopodobieństwo prawidłowego rozwoju krzywdzonego dziecka, może też powodować pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego przez całe życie.

Badanie z udziałem 380 osób

Aby zbadać, czy nadużycia z okresu dzieciństwa wpływają na występowanie TMD, przeprowadzono badanie z udziałem 380 dorosłych osób, które zgłosiły się na ochotnika do oceny poziomu TMD za pomocą Indeksu Anamnestycznego Fonseca (FAI) i wypełniły kwestionariusz dotyczący traum z dzieciństwa. Pytania dotyczyły fizycznego znęcania się i zaniedbywania, emocjonalnego zaniedbywania, przemocy psychicznej oraz wykorzystywania seksualnego. Jest to prawdopodobnie pierwsze badanie przy użyciu kwestionariusza i FAI, oceniające związek między nadużyciami w dzieciństwie a TMD.

Średni całkowity wynik traumy z dzieciństwa u dorosłych wynosił 45,21 (± 7,93). Najwyższy średni wynik w podskali został wykryty w przypadku zaniedbania emocjonalnego, a następnie przemocy emocjonalnej, zaniedbania fizycznego i przemocy fizycznej. Jak napisali autorzy, najniższy średni wynik podskali zaobserwowano w przypadku wykorzystywania seksualnego. Dodatkowo poziomy zaburzeń TMD korelowały pozytywnie z wynikami traumy z dzieciństwa u wszystkich uczestników (p < 0,001). Stwierdzono też dodatnią korelację zachodzącą pomiędzy wynikami TMD a wynikami wszystkich podskal z wyjątkiem zaniedbania fizycznego (p < 0,05).

Autorzy badania zasugerowali, że w przyszłości należy przeprowadzić badania monitorujące stan pacjentów z TMD od dzieciństwa do dorosłości. Ponieważ wielu pacjentów zgłasza się z bólem skroniowo-żuchwowym, dentyści powinni znać związek pomiędzy traumą, jakiej pacjenci doznali w dzieciństwie a TMD.

– Lekarze stomatolodzy powinni mieć świadomość, że ewentualna współpraca z psychiatrami i/lub psychologami w leczeniu zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych może zwiększyć skuteczność prowadzonej przez nich terapii – dodali badacze z Ordu Üniversitesi.

– Istota postępowania w uszkodzeniach urazowych zębów u dzieci pozostaje cały czas taka sama. Najważniejsze jest to, żeby nie nadinterpretować, ale dobrze zdiagnozować, bo to kluczowa sprawa i żeby nie wprowadzać zbędnego leczenia – mówi o urazach zębów u dzieci prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

T.H.

Źródła: https://www.drbicuspid.com/dental-specialties/orofacial-pain/tmj-tmd/article/15636661/abusive-childhood-may-be-linked-to-tmd-development

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0266435623004898


POWIĄZANE ARTYKUŁY

mikrodoncja
Mikrodoncja i inne zaburzenia budowy anatomicznej zębów Pacjent

Zaburzenia budowy anatomicznej zębów zazwyczaj są spowodowane oddziaływaniem pewnych niekorzystnych czynników w okresie odontogenezy, czyli rozwoju zębów (zawiązków zębowych) w trakcie życia płodowego dziecka. Do czynników tych zalicza się np. mutacj...

klopoty z erekcja
Nieprawidłowa okluzja a zaburzenia erekcji – czy są związki? Lekarz

Autorzy badania opublikowanego 2 maja w czasopiśmie naukowym „International Journal of Urology” wysunęli tezę, że nieprawidłowe podparcie zgryzu może być powiązane z zaburzeniami erekcji u mężczyzn, jednak mechanizmy stojące za tym związkiem pozostaj...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dzieci
Dentyści mogą wykrywać zaburzenia rozwojowe u dzieci Lekarz

Japońscy naukowcy zaobserwowali związek pomiędzy funkcją jamy ustnej a zaburzeniami rozwojowymi u dzieci. Jak przekonują, pomocne w ich wykryciu, a zarazem wczesnym wdrożeniu odpowiedniego wsparcia są badania przesiewowe. Wyniki badania opublikowano ...

shutterstock 131929337
Zaburzenia TMD powiązane z depresją i somatyzacją Lekarz

Autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Prosthetic Dentistry” dowodzą, że u pacjentów z nieprawidłowościami w pracy stawu skroniowo-żuchwowego częściej występują zaburzenia psychiczne. W tym kontekście naukowcy skoncentrowali się pr...

zaburzenia smaku
COVID-19: obniżone odczuwanie smaku a zaburzenia węchu Lekarz

Wielu pacjentów chorujących na COVID-19 zgłasza zaburzenia smaku i powonienia. Należą one do najczęstszych objawów choroby, przy czym zaburzenia smaku (takie jak np. ageuzja, hipogeuzja czy parageuzja) to najpowszechniej występująca manifestacja koro...

przemoc w gabinecie
Francja: będą wyższe kary za przemoc w gabinecie Lekarz

Z aktualnych statystyk wynika, że każdego dnia we Francji około 65 pracowników służby zdrowia pada ofiarą agresji fizycznej lub słownej. Nowa ustawa, która jest obecnie procedowana w Zgromadzeniu Narodowym, ma powstrzymać spiralę przemocy w gabinetac...

przemoc
USA: dentyści narażeni na przemoc z użyciem broni Lekarz

Mimo wielu tragicznych w skutkach zdarzeń, do których dochodzi w Stanach Zjednoczonych, środowisko osób związanych zawodowo ze stomatologią nie wypowiada się zbyt często na temat przemocy z użyciem broni i nie postuluje bardziej rygorystycznej kontro...

dentofobia
Lęk przed dentystą zwykle kształtuje się w dzieciństwie Lekarz

Badanie przeprowadzone przez jedną z największych sieci gabinetów stomatologicznych w Wielkiej Brytanii – Bupa Dental Care – wykazało, że prawie połowa populacji (44%) obawia się wizyt u dentysty, a 76% z tej grupy całkowicie z nich rezygnuje. W bad...

jama ustna
Zaburzenia odżywiania a zdrowie jamy ustnej - główne objawy Lekarz

W brytyjskim portalu Dentistry.co.uk dwoje autorów – Nick Coller i Alison Dooley – przyjrzało się związkowi pomiędzy zaburzeniami odżywiania a zdrowiem jamy ustnej oraz temu, na jakiej podstawie lekarze stomatolodzy mogą pomóc w diagnozowaniu tego ro...