Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego powiązane z depresją i somatyzacją

Publikacja:
Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego powiązane z depresją i somatyzacją

Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego powiązane z depresją i somatyzacją

Autorzy artykułu opublikowanego 13 września w czasopiśmie „Journal of Prosthetic Dentistry” dowodzą, że u pacjentów z nieprawidłowościami w pracy stawu skroniowo-żuchwowego częściej występują zaburzenia psychiczne. W tym kontekście naukowcy skoncentrowali się przede wszystkim na depresji oraz somatyzacji – zaburzeniu, w którym objawy nie mają możliwej do zidentyfikowania przyczyny.

Zaburzenia czynnościowe stawu skroniowo-żuchwowego (ang. temporomandibular disorders; TMD) mają wpływ na mięśnie zaangażowane w żucie, pracę stawu skroniowo-żuchwowego oraz inne powiązane struktury. Zaburzenia te są zwykle główną przyczyną bólu w strefie orofacjalnej i mogą prowadzić do problemów natury psychicznej.

Aby przeprowadzić swoje badanie, naukowcy z Uniwersytetu Passo Fundo w Brazylii poddali analizie dostępne artykuły, w których oceniano poziom depresji i somatyzacji u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi zdiagnozowanymi według kryteriów Diagnostic Research for Temporomandibular Disorders. Do badania włączono łącznie 22 prace.

Depresja i somatyzacja u połowy pacjentów za zaburzeniami TMD

Występowanie depresji i somatyzacji u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń skroniowo-żuchwowych ocenia się odpowiednio na 43% oraz 60%. Średni ogólny wynik dla depresji został oszacowany na 0,92, co w skali stosowanej przez badaczy jest klasyfikowane jako „umiarkowana depresja”. Średni ogólny wynik dla somatyzacji oszacowano na 1,09, co według skali klasyfikowane jest jako „ciężka somatyzacja”.

– W naszym badaniu ustalono, że u dużej części pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi leczonych w związku z TMD występuje pewien stopień somatyzacji – napisali autorzy badania z zespołu kierowanego przez dr Gabriellę Caovillę Felin z Uniwersytetu Passo Fundo (Brazylia).

Ponadto wśród pacjentów z TMD najczęściej rozpoznawano zaburzenie mięśniowe, a następnie skojarzenie zaburzenia mięśniowego z innym rozpoznaniem. Odkrycie to jest zgodne z poprzednim badaniem, w którym dowiedziono, że ból mięśni był najczęstszą przyczyną bólu orofacjalnego.

Przewlekłe TMD powoduje ból utrudniający codzienne funkcjonowanie

– U pacjentów z więcej niż jednym rozpoznaniem zaburzenia TMD o charakterze przewlekłym, powodującym dolegliwości bólowe utrudniające codzienne funkcjonowanie, częściej występowała depresja, większa intensywność bólu, somatyzacja i upośledzenie pracy żuchwy w porównaniu z osobami, u których słabsze dolegliwości w mniejszym zakresie utrudniały funkcjonowanie – napisali autorzy artykułu.

Depresja i somatyzacja są uznawane za czynniki ryzyka TMD, a te dwa stany psychiczne mogą tym bardziej pogłębić objawy i utrwalić zaburzenia skroniowo-żuchwowe. Nadaktywność mięśni związana z występującym stresem oraz nawyki, które rzutują na zdrowie jamy ustnej to – oprócz czynnika psychicznego – inne możliwe czynniki etiologiczne, który zaostrzają objawy, ale też powstrzymują pacjentów przed szukaniem fachowej pomocy.

Autorzy artykułu dodali, że w oparciu o wyniki przeprowadzonego przez nich badania, pacjenci z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi powinni być poddani badaniom przesiewowym pod kątem depresji i somatyzacji.

– W przypadku pacjentów z zaburzeniami TMD pod uwagę powinny być brane czynniki psychologiczne, ponieważ mogą być one głównym czynnikiem ryzyka powstawania lub utrwalania zaburzeń skroniowo-żuchwowych – podsumowali autorzy pracy pt. „Częstość występowania zaburzeń psychicznych u pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi: Przegląd systematyczny i metaanaliza” (Prevalence of psychological disorders in patients with temporomandibular disorders: A systematic review and meta-analysis).

– Zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym są bardzo ważnym elementem pracy dentysty – mówi dr n. med. Michał Paulo. Jego zdaniem, problem zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym będzie w polskim społeczeństwie narastał.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=332216

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022391322004826


POWIĄZANE ARTYKUŁY

shutterstock 131929337
Zaburzenia TMD powiązane z depresją i somatyzacją Lekarz

Autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Prosthetic Dentistry” dowodzą, że u pacjentów z nieprawidłowościami w pracy stawu skroniowo-żuchwowego częściej występują zaburzenia psychiczne. W tym kontekście naukowcy skoncentrowali się pr...

depresja
23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją Lekarz

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – ustanowiony w 2001 r. przez ministra zdrowia. Według WHO, do 2030 r. depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie, a już teraz jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. Mo...

depresja
Studenci stomatologii a depresja podczas pandemii Lekarz

Z badania, które w ostatnim czasie zostało przeprowadzone w Salwadorze, wynika, że podczas pandemii COVID-19 ponad połowa uczestniczących w nim studentów stomatologii z tego kraju zmagała się z umiarkowaną lub ciężką depresją. Badanie zostało przepr...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Mieszko Wieckiewicz
Najnowsze trendy w leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych Lekarz

Zaburzenia skroniowo-żuchwowe to coraz częstsza przypadłość diagnozowana u pacjentów w różnym wieku. Na szczęście można ją skutecznie leczyć. Jakie nowe metody terapii pojawiły się w tym zakresie w ostatnich latach? – Wspomnieć należy przede wszystki...

depresja 1
Depresja i wypalenie zawodowe dotykają szczególnie lekarzy Lekarz

Każdy lekarz powinien mieć łatwy dostęp do pomocy psychologicznej, bo to zawód wysokiego ryzyka, którego nie omija wypalenie zawodowe, depresja czy uzależnienie. Tymczasem medycy rzadko zwracają się o takie wsparcie. Gdzie powinni szukać pomocy? Odpo...

stres
Lęk, depresja i myśli samobójcze coraz częstsze u higienistek Asysta

Badanie, którego wyniki zostały opublikowane w dniu 16 listopada w czasopiśmie naukowym „International Journal of Dental Hygiene”, dowodzi, że duży odsetek studentek szkół kształcących przyszłe higienistki stomatologiczne zmaga się z depresją. W grup...

bruksizm
Bruksizm może prowadzić do uszkodzeń stawu skroniowo-żuchwowego Lekarz

Określone kształty zębów oraz ich ustawienie w jamie ustnej mogą – przy występowaniu bruksizmu – predysponować do zaburzeń w funkcjonowaniu stawu skroniowo-żuchwowego (ssż). Tak wynika z badania austriackich naukowców, które zostało opublikowane  w c...

Ingrid Rozylo Kalinowska
Badania obrazowe stawu skroniowo-żuchwowego – jak unikać błędów? Lekarz

– Największym błędem w analizie badań obrazowych stawu skroniowo-żuchwowego jest ograniczenie się do samego stawu. W badaniach tomografii stożkowej o małym polu obrazowania i bardzo dużej rozdzielczości widoczne są również np. struktury kości skronio...

senior u dentysty
USA: związki między depresją a zdrowiem jamy ustnej osób 50+ Lekarz

Z badania firmy Delta Dental zatytułowanego „Senior Mental and Oral Health Report” wynika, że starsi wiekiem Amerykanie zdają sobie sprawę, że piękniejszy uśmiech mógłby uczynić ich szczęśliwszymi, ale przed tym, by go osiągnąć, często powstrzymuje i...

bol stawow skroniowo zuchwowych
Ból stawów skroniowo-żuchwowych – jakie zabiegi są skuteczne? Lekarz

Spośród prawie sześćdziesięciu zabiegów lub kombinacji terapii szeroko stosowanych w leczeniu przewlekłego bólu stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) tylko kilka wykazuje wysoką skuteczność u pacjentów. Wyniki badania przeglądowego, które oceniało ich ef...