Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

RPP przypomina: personel niemedyczny również musi szanować godność pacjenta

Publikacja:
RPP przypomina: personel niemedyczny również musi szanować godność pacjenta

RPP przypomina: personel niemedyczny również musi szanować godność pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że prawo pacjenta do poszanowania godności musi być respektowane również przez personel niemedyczny podmiotu leczniczego, np. przez pracownika rejestracji.

Godność to wartość podniesiona do rangi konstytucyjnej, chroniona przepisami prawa, zarówno cywilnymi, jak i karnymi. W art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazano, że pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy, podczas realizacji wskazanego prawa osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.

Personel niemedyczny a godność pacjenta

W praktyce często pojawiają się pytania o poszanowanie intymności i godności pacjenta przez personel niemedyczny podmiotu leczniczego, nieobjęty bezpośrednio wskazanym przepisem prawa, który wprawdzie nie uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale ma styczność z pacjentem w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że prawo pacjenta wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy ma charakter ogólny. Jego celem jest zabezpieczenie poszanowania intymności i godności pacjenta na każdym etapie jego kontaktu z podmiotem leczniczym, czyli również jego pracownikami. – Zatem każda osoba należąca do personelu danego podmiotu leczniczego jest zobowiązana do poszanowania tego prawa. Dotyczy to także osób z personelu niebędącego personelem medycznym, a do których obowiązków należy np. rejestracja pacjentów. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych powinien podjąć odpowiednie działania organizacyjne celem realizacji obowiązków wynikających z omawianego prawa pacjenta, np. dokonywać oceny pracy personelu także pod tym kątem oraz szkolić personel z właściwych relacji z pacjentami. Niedozwolone jest przedmiotowe, wulgarne czy obraźliwe traktowanie pacjentów. Sposób zachowania personelu wobec pacjenta powinien być oparty w szczególności na życzliwości, wyrozumiałości i zrozumieniu – czytamy w komunikacie.

Stanowisko to potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2019 r. Podkreślono w nim, że na prawo poszanowania godności składa się prawo do odpowiedniego kulturalnego, życzliwego stosunku do pacjentów, którym podmiot udziela świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten obejmuje nie tylko personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki), ale każdego pracownika podmiotu leczniczego, a zwłaszcza zatrudnionego w rejestracji.

Osoba pracująca na recepcji gabinetu stomatologicznego odgrywa niezwykłą rolę. – To stanowisko wielozadaniowe, jednak rekrutacja pracownika nie musi wcale być trudna – mówi Michał Katarzyński, trener i coach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rpp/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentystka - Dentonet.pl
"Personel medyczny nie jest odpowiedzialny za rozwój epidemii" Lekarz

W odpowiedzi na szerzące się w ostatnich dniach twierdzenia o tym, że lekarze i personel medyczny są współodpowiedzialni za rozszerzanie się epidemii koronawirusa Naczelna Rada Lekarska opublikowała komunikat, w którym stanowczo podkreśla, że przypis...

testy na koronawirusa - Dentonet.pl
"Cały personel medyczny musi mieć powszechny dostęp do testów" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało o jak najszersze zapewnienie dostępności testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu w kraju. – Dostępność do tych testów powinna być powszechna w odniesieniu do personelu medycznego uczestnicz...

szczepionka na koronawirusa - Dentonet.pl
COVID: personel medyczny szczepiony w pierwszej kolejności Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że na podstawie oceny ryzyka zakażenia, poważnego zachorowania, a także śmierci oraz włączając ryzyko społeczno-ekonomiczne i ryzyko transmisji, pracownicy sektora ochrony zdrowia będą szczepieni na COVID-19 w pier...

ROZWIŃ WIĘCEJ
COVID-19 - Dentonet.pl
Uczelnie medyczne przeszkolą personel w walce z COVID? Lekarz

Minister edukacji i nauki zaapelował do rektorów uczelni medycznych o prowadzenie z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej szkoleń dla personelu dotyczących pomocy chorym na COVID-19. Zaleca też, by centra te udostępniać dla ćwiczeń i krótkich ku...

szczepienia na koronawirusa - Dentonet.pl
UK: cały personel gabinetów szczepiony priorytetowo Lekarz

Wielka Brytania należy do tych państw świata, w których szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęto najwcześniej. Już 8 grudnia zaszczepiono pierwszą obywatelkę Zjednoczonego Królestwa, 91-letnią Margaret Keenan. Do tej pory szczepionkę przyjęło 1,5 mln ...

szczepionki - Dentonet.pl
Zgłoś personel gabinetu do szczepień przeciw COVID! Lekarz

Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie lis...

LDEK - Dentonet.pl
Najbliższy LDEK już 6 lutego, CEM przypomina zasady Lekarz

Centrum Egzaminów Medycznych przypomniało, że najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) odbędzie się 6 lutego. Jak poinformowano na stronie CEM, zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia P...

e-skierowanie - Dentonet.pl
NRL przypomina: obowiązkowe e-skierowania od 8 stycznia 2021 r. Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przypomina, że za niecałe trzy miesiące – 8 stycznia 2021 r. – wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej. Jak czytamy w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w pierwszej kolejnośc...

RPP
RPP przypomina o pacjentach ze szczególnymi potrzebami Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do kierowników podmiotów wykonujących działalność medyczną o realizację praw pacjentów ze szczególnymi potrzebami, m.in. niedowidzących oraz słabosłyszących. 6 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów p...

komunikacja1
RPP przypomina o prawie pacjenta do informacji Lekarz

– Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia powinny być przekazywane w sposób przystępny, czyli przy wykorzystaniu słownictwa i terminologii zrozumiałej dla pacjenta, ze względu na jego wiek, wykształcenie, stan zdrowia, a w szczególności na stan ps...

dezynfekcja - Dentonet.pl
GIS przypomina o środkach do dezynfekcji w gabinetach Asysta

Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się Wykaz Produktów Biobójczych, obejmujący m.in. produkty do dezynfekcji. Wykaz ten jest ...