Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NIL o warunkowym przyznawaniu prawa wykonywania zawodu

Publikacja:
NIL o warunkowym przyznawaniu prawa wykonywania zawodu

NIL o warunkowym przyznawaniu prawa wykonywania zawodu

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło proponowane przez ministerstwo zdrowia zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszące się do uproszczonego trybu przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – choć na jego analizę i przedstawienie uwag przewidziano tylko 3 dni robocze, to jednak NRL zdążyło w tym czasie wydać stanowisko odnoszące się do planowanych przez resort zmian.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie oceniło projektowane zmiany w zakresie uproszczonego trybu przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu. Przewidziana w art. 4 projektu zmiana nr 6 przewiduje dodanie nowych wymogów przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu: przedstawienia promesy zatrudnienia od przyszłego pracodawcy będącego tzw. szpitalem covidowym oraz znajomości języka polskiego.

Samorząd lekarski już w trakcie prac legislacyjnych w 2020 r. podnosił, jak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów jest zapewnienie, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w Polsce, nawet w czasach pandemii i w podmiotach dedykowanych do opieki nad pacjentami covidowymi, znał język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. Przedmiotową zmianę należy zatem ocenić pozytywnie z zastrzeżeniem, że refleksja ministra zdrowia w tym zakresie jest o rok spóźniona i materializuje się w sytuacji, gdy od roku wydawane były przez niego decyzje o zgodzie na wykonywanie zawody lekarza i lekarza dentysty osobom, których znajomość języka polskiego nie była w żaden sposób weryfikowana – czytamy w stanowisku NRL.

Organy powinny mieć możliwość weryfikacji znajomości języka polskiego

Jak dodano, znajomość języka polskiego przez osobę wykonującą zawód lekarza lub lekarza dentysty jest warunkiem bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego też należy zapewnić organom wydającym decyzje, które mają prowadzić do umożliwienia wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce, możliwości weryfikacji prawdziwości składanego w zakresie znajomości języka polskiego oświadczenia.

Oczywistym jest, że przesłanką wydania decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia oraz uchwały okręgowej rady lekarskiej jest znajomość języka polskiego, a nie złożenie w tym zakresie oświadczenia. Przewidziany w art. 7 ust. 2a pkt 1 wymóg przedstawienia oświadczenia w zakresie znajomości języka jest jedynie wskazanym przez ustawodawcę środkiem dowodowym na potwierdzenie znajomości języka polskiego. Z powyższych względów należy zmodyfikować treść art. 7 ust. 2a pkt 1 w sposób jednoznaczny określając co w odniesieniu do znajomości języka polskiego jest wymogiem do przyznania prawa wykonywania zawodu, a co jedynie dowodem spełnienia tego wymogu. W przypadku jednak, gdy dowód ten wzbudzi wątpliwości co do jego zgodności z prawdą, organ przed wydaniem decyzji administracyjnej winien mieć wyrażoną wprost w przepisach ustawy możliwość weryfikacji spełniania warunku znajomości języka polskiego. Wskazać należy przy tym, że proponowany powyżej przepis wzorowany jest na rozwiązaniu przyjętym w rządowym projekcie ustawy zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie możliwość weryfikacji znajomości języka polskiego jest przewidziana dla innych zawodów, w szczególności dla zawodów medycznych – podkreślono w stanowisku.

– Samorząd to grupa zapaleńców, ale do sukcesu swoich działań potrzebują wsparcia pozostałych lekarzy – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przyznaje, że część lekarzy nie ma pełnej świadomości tego, czym zajmują się izby lekarskie.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentysta - Dentonet.pl
Dentysta z dożywotnim zakazem wykonywania sedacji Lekarz

Chirurg stomatologiczny praktykujący w kanadyjskiej prowincji Brytyjska Kolumbia dostał dożywotni zakaz przeprowadzania sedacji na każdym poziomie głębokości. Ma to związek z wydanym sześć lat wcześniej orzeczeniem, które dotyczyło dramatycznych skut...

dentyści w Wielkiej Brytanii - Dentonet.pl
UK: 47% lekarzy dentystów rozważa odejście z zawodu Lekarz

Niemal połowa brytyjskich lekarzy dentystów może odejść z zawodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jeśli ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zostaną utrzymane. W związku z tym pojawiają się apele o złagodzenie wyśrubowanych środków kontroli zak...

ROZWIŃ WIĘCEJ
lekarze z Ukrainy
Czy będą zmiany w przyznawaniu PWZ medykom z Ukrainy? Lekarz

Posłanka Joanna Fabisiak skierowała do ministra zdrowia interpelację w sprawie zmiany zasad przyznawania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy. Jest to spowodowane m.in. brakiem chętnych polskich lekarzy, mający...

lekarze spoza UE
Naczelna Izba Lekarska chce wyłącznego prawa wydawania PWZ Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko, w którym domaga się przywrócenia pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, wyłącznego prawa dokonywania wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, a także wydawan...

opłata epidemiologiczna - Dentonet.pl
Kiedy "opłaty covidowe" naruszają prawa pacjenta? Lekarz

W czasie trwania epidemii Rzecznik Praw Pacjenta wszczął 136 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Dotyczyły one m.in. nieuzasadnionego pobierania tzw. "opłat covidowych" w placówkach medycznych współpracujących z NFZ-...

dentysta - Dentonet.pl
UK: w 2020 r. 61% dentystów myślało o odejściu z zawodu Lekarz

Zmieniające się restrykcje, którym brytyjska stomatologia była poddana podczas pandemii COVID-19 dotyczyły m.in. zakresu prac, jakie mogli wykonywać lekarze dentyści. Poważnym wyzwaniem dla wielu z nich było precyzyjne zrozumienie, które procedury są...

warunkowe PWZ
Gdzie mogą pracować medycy z warunkowym PWZ? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w związku z brakiem wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, od 1 kwietnia 2022 r. lekarze i lekarze dentyści posiadające warunkowe pra...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Jak przestrzegać w gabinecie prawa pacjenta do tajemnicy? Lekarz

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących zawód medyczny i udzielających świad...

Nowy Jork
GNYDM 2021 – niezaszczepieni bez prawa wstępu Lekarz

W niektórych państwach, przede wszystkich tych ciężko dotkniętych przez pandemię COVID-19, władze zdecydowały się na budzący kontrowersje krok, by dostęp do miejsc takich jak hotele, restauracje, muzea czy kina miały tylko osoby w pełni zaszczepione....