Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo Zdrowia – cztery miesiące dyskusji…

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Ministerstwo Zdrowia – cztery miesiące dyskusji…

Ministerstwo Zdrowia – cztery miesiące dyskusji…

W tekście "4 miesiące prac Ministra Zdrowia" (opublikowanym na stronie MZ w zakładce dla lekarzy) zostały wymienione wszystkie działania ministerstwa, mające na celu rozwiązanie najbardziej newralgicznych problemów służby zdrowia i usprawnienie pracy lekarza i lekarza dentysty.

Niestety, dokładna analiza dokumentu ujawnia, że przynajmniej połowa działań, którymi postanowiło się pochwalić Ministerstwo Zdrowia, sprowadza się do środowiskowych dyskusji, z których – jak na razie – niewiele wynikło. Minister Zdrowia do swoich osiągnięć np. zaliczył:

– Dyskusję nad zasadnością przywrócenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,

– Dyskusję nad uznaniem kosztów ponoszonych przez lekarza i lekarza dentystę na doskonalenie zawodowe za koszty uzyskania przychodu,

– Dyskusję nad zapewnieniem większej ochrony tajemnicy lekarskiej, szczególnie poprzez ograniczenie możliwości pozyskiwania danych z leczenia na mocy przepisów dotyczących ewidencjonowania podatków i prowadzenia kontroli skarbowej,

– Dyskusję nad opracowaniem nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu lekarza" i „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",

– Dyskusję nad zniesieniem niezwiązanych z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty obowiązków administracyjnych określania rodzaju i poziomu uprawnień pacjentów do leków refundowanych,

– Podjęcie negocjacji w sprawie zwrotu izbom lekarskim kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań przejętych przez samorząd lekarski od administracji publicznej,

 

Po stronie konkretów resort zdrowia wymienił następujące osiągnięcia:

– poprawę finansowania uczelni medycznych na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w ramach studiów stacjonarnych w języku polskim,

– dostępność do specjalizacji finansowanych ze środków publicznych – na jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie Minister Zdrowia przyznał 5746 miejsc rezydenckich (w tym 1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych i 3866 miejsc w pozostałych dziedzinach),

– zapewnienie kontynuacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu umiejętności porozumiewania się z pacjentami i współpracownikami,

– przekazanie samorządowi lekarskiemu wyczerpujących informacji na temat zaawansowania prac nad Systemem Informacji Medycznej,

– złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach stomatologicznych,

– współpracę z samorządem lekarzy w zakresie poprawy wizerunku lekarza,

– podjęcie w ramach środków publicznych stanowczych działań w celu przeciwdziałania próchnicy zębów dzieci,

– wycenę świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ, szczególnie świadczeń udzielanych dzieciom.

Trudno zanegować fakt, że dyskusje i konsultacje są potrzebne – zwłaszcza, gdy mają merytoryczny charakter i służą wspólnemu poszukiwaniu consensusu, a nie sprowadzają się do powtarzania wciąż tych samych argumentów (vide: Ministerstwo Zdrowia nie chce staży podyplomowych). Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia – wydaje się, że konieczne są bardziej energiczne działania. Należy więc mieć nadzieję, że nowy Minister Zdrowia nie będzie tracił czasu na wielomiesięczne konsultacje i w miarę szybko zabierze się do rozwiązywania konkretnych problemów.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

elektroniczne PWZ - Dentonet.pl
Prawo Wykonywania Zawodu w formie elektronicznej? Lekarz

Naczelna Izba Lekarska uważa, że proponowane przez rząd wprowadzenie Prawa Wykonywania Zawodu w formie zapisu elektronicznego do aplikacji mTożsamość powinno być fakultatywne. 4 czerwca podczas telekonferencji przedstawiciele ministerstwa zdrowia i ...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Staż podyplomowy w czasie pandemii - co z zaliczeniem? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możl...

list otwarty - Dentonet.pl
List otwarty Naczelnej Izby Lekarskiej do ministra zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała do ministra zdrowia list otwarty, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz kompleksowe reformy po jej zakończeniu. ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Dentonet - tajemnica zawodowa w pracy asysty stomatologicznej
Co lekarz może powiedzieć ubezpieczycielowi o zdrowiu pacjenta? Lekarz

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. – W projekcie rozporząd...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
"Zarobki nieadekwatne do charakteru pracy i wykształcenia" Lekarz

Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 zł brutto dla lekarza i lekarza dentysty w trakcie stażu podyplomowego jest nieadekwatne do poziomu zdobytego wykształcenia, charakteru wykonywanej pracy, a także odpowiedzialności spoczywającej na osobach wy...

Kształcenie podyplomowe lekarzy
Samorząd lekarski o kształceniu podyplomowym dentystów Lekarz

Naczelna Rada Lekarska na nadzwyczajnym posiedzeniu rozpatrywała propozycje poprawek do przedstawionego przez ministra zdrowia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będącego efektem prac zespołu utworzonego w celu opracow...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres