Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jakie zmiany dla lekarzy dentystów szykuje resort zdrowia?

Brak komentarzy | Publikacja:
Jakie zmiany dla lekarzy dentystów szykuje resort zdrowia?

Jakie zmiany dla lekarzy dentystów szykuje resort zdrowia?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt zmian w ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty. Najważniejszą zmianą, jaką przygotował dla przyszłych medyków resort zdrowia jest powrót stażu podyplomowego. Swoje stanowisko w tej sprawie przygotowała już także Naczelna Rada Lekarska.

Projekt zmian w ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Najważniejszym punktem jest przywrócenie dla przyszłych medyków obowiązkowego stażu podyplomowego. Ma on odbywać się pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty, a w przypadku dentystów – co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. Przypomnijmy, że staże podyplomowe dla lekarzy oraz dentystów zlikwidowano w 2011 r. – Samorząd lekarski w pełni akceptuje propozycję utrzymania instytucji stażu podyplomowego, uważając, że jest to niezbędny etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że samorząd lekarski od początku był przeciwny likwidowaniu stażu podyplomowego, a w ostatnim czasie – kierując się troską o pacjentów oraz osób kształcących się na uczelniach medycznych – nasilił apele do władz państwowych odpowiedzialnych za kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów o wycofanie się z decyzji o likwidacji stażu podyplomowego. Staż podyplomowy jest elementem niezbędnym do zapewnienia należytego poziomu kształcenia lekarzy oraz lekarzy dentystów i służy właściwemu przygotowaniu tych osób do samodzielnego wykonywania zawodu. Staż podyplomowy stanowi przy tym niezbędne uzupełnienie wiedzy i umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów – poinformowała NRL w swoim stanowisku odnośnie projektu.

Kolejną ważną zmianą zaproponowaną przez ministerstwo jest przyznawanie absolwentom studiów medycznych prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu podyplomowego. Jednak zapis, że prawo będzie przyznawane „na okres trwania i w celu odbycia stażu podyplomowego” wzbudza wątpliwości środowiska. – Przepis ten nie określa, jak czynił to dotychczasowy art. 5 ust. 7 ustawy, że prawo to ograniczone jest terminem 5 lat. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przepis powinien zostać dookreślony, ponieważ zaproponowany w projekcie ustawy zapis o przyznawaniu prawa wykonywania zawodu „na okres trwania stażu” może być odczytany albo jako przyznanie prawa wykonywania zawodu jedynie na przewidziany dla stażu okres 13 miesięcy dla lekarzy czy 12 miesięcy dla lekarzy dentystów, albo jako przyznanie go praktycznie bezterminowo, czyli na okres do faktycznego zakończenia stażu przez daną osobę. Żadne z tych rozwiązań nie jest przy tym właściwe – podkreśliła NRL.

Naczelna Rada Lekarska domaga się doprecyzowania trybu, w jakim lekarz lub lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego nabywa po jego ukończeniu pełne prawo wykonywania zawodu. – W ocenie Prezydium NRL, po ukończeniu przez lekarza stażu podyplomowego i złożeniu z wynikiem pozytywnym LEK i LDEK konieczne jest ponowne podjęcie przez właściwą okręgową radę lekarską decyzji o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza po uprzedniej weryfikacji spełnienia przez lekarza wszystkich wymogów, w tym ukończenia stażu i pozytywnego wyniku LEK czy LDEK – oceniono w stanowisku.

Zastrzeżenia samorządu lekarskiego wzbudziło jeszcze kilka kwestii proponowanej ustawy. Jest to m.in. uchylenie zapisu wskazującego, że lekarz stażysta nie jest uprawniony do wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. NRL proponuje również, aby do LEK i LDEK mogły przystępować dopiero osoby posiadające dyplom lekarza, lekarza dentysty albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim czy lekarsko-dentystycznym.

Rada popiera natomiast zmiany dotyczące egzaminów z języka polskiego, a w szczególności – możliwość wykazania znajomości języka polskiego także poprzez przedstawienie innego dokumentu niż zaświadczenie o zdaniu egzaminu organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską. – Mając jednak na uwadze, że weryfikacja umiejętności językowych osób, które będą wykonywały w Polsce świadczenia zdrowotne jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa osób leczonych, Prezydium postuluje, aby na przyszłej liście dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego znalazł się jedynie dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu maturalnego w języku polskim – podsumowano.

AF
Fot. Dariusz Sankowski, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

2021
Najważniejsze zmiany dla lekarzy dentystów w 2021 r. Lekarz

Nowy rok – jak zawsze – przynosi wiele zmian na gruncie prawnym, podatkowym czy administracyjnym. Część z nich dotyczy również lekarzy dentystów. O czym więc w 2021 r. muszą pamiętać stomatolodzy? Rada ministrów przyjęła propozycje wysokości minimal...

pensje stomatologów - Dentonet.pl
Zarobki lekarzy dentystów według ministerstwa zdrowia Lekarz

Ministerstwo zdrowia wydało komunikat, w którym przypomniało o wysokości pensji pracowników służby zdrowia. Dane te umieszczono w ocenie skutków regulacji projektu przyjętej w zeszłym tygodniu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego ...

Piotr Puchała - Dentonet.pl
Jakie zmiany nastąpiły we współczesnej endodoncji? Lekarz

W wielu dziedzinach stomatologii ma miejsce dynamiczny rozwój: pojawia się nowa aparatura, która pozwala osiągnąć niedostępne wcześniej rezultaty leczenia, wprowadzane są nowatorskie metody terapii. Jakie zmiany w ostatnich latach zaszły w endodoncji...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentobus - Dentonet.pl
Resort zdrowia: 100 tys. pacjentów w dentobusach w ciągu dwóch lat Lekarz

Według informacji ministerstwa zdrowia, w latach 2018-2019 w dentobusach udzielono pomocy ponad 100 tys. pacjentom. Przypomnijmy – jakiś czas temu grupa posłów PSL-u skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pytała o zagwarantowanie Pola...

specjalizacje - Dentonet.pl
NIL oraz ministerstwo zdrowia o edukacji lekarzy dentystów Lekarz

21 marca 2019 r. do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo z ministerstwa zdrowia informujące o utworzeniu w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki samodzielnego stanowiska ds. kształcenia lekarzy dentystów.Jak poinformował w komu...

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Resort zdrowia: zero tolerancji dla łamania obostrzeń Lekarz

Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawili propozycje rozwiązań umożliwiających lepszą egzekucję obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii. Podczas wtorkowej konferencji szef resortu zd...

ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dentonet.pl
Będą zmiany w ustawie o zawodach lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Jak informuje „Gazeta Lekarska”, swoje prace zakończył zespół powołany przez ministra zdrowia na mocy porozumienia między resortem a lekarzami rezydentami. Przygotował on sporo propozycji zmian dotyczących pracy lekarzy i lekarzy dentystów.Według inf...

rezydentury - Dentonet.pl
Minister zdrowia: 111 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2020 r.) minister zdrowia przyznał 4136 miejsc rezydenckich. Tylko 111 dotyczy dziedzin stomatologicznych. Łącznie na najbliższe jesienne postępowanie k...

caroline lm 8BkF0sTC6Uo unsplash
Resort zdrowia rozpoznaje rynek separatorów amalgamatu Lekarz

– Minister zdrowia rozpoznaje rynek dystrybutorów separatorów amalgamatu w celu wypracowania bezpiecznego dla pacjentów modelu ich wprowadzania do gabinetów stomatologicznych – odpowiedziało ministerstwo zdrowia na interpelację posła Grzegorza Furgo....

Adam Niedzielski - Dentonet.pl
Adam Niedzielski oficjalnie objął resort zdrowia Lekarz

Prezydent Andrzej Duda 26 sierpnia powołał na urząd ministra zdrowia dr. nauk ekonomicznych Adama Niedzielskiego. Wręczenia powołania odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – Chciałbym podziękować odchodzącym ministrom – profesorowi Szumowskiemu i profes...

rezydentury - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: 60 rezydentur dla lekarzy dentystów Lekarz

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie przyznano 1916 rezydentur. Jedynie 60 z nich dotyczy dziedzin stomatologicznych.Od kilku lat liczba przyznawanych dla dentystów miej...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji