Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jakie składki zdrowotne dla dentystów-ryczałtowców? Są wyliczenia!

Publikacja:
Jakie składki zdrowotne dla dentystów-ryczałtowców? Są wyliczenia!

Jakie składki zdrowotne dla dentystów-ryczałtowców? Są wyliczenia!

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Na tej podstawie wyliczyć można wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, czyli również dla szerokiego grona lekarzy dentystów.

Ryczałt to jedna z możliwych form opodatkowania działalności prowadzonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, ale… nie przez wszystkich. Po pierwsze – z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać lekarze/lekarze dentyści, którzy uzyskują przychody ze świadczonych usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywali w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywali bądź wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Jest on wykluczony również dla medyków, którzy:

– osiągnęli przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku w kwocie przekraczającej równowartość 2 mln euro,

– korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej,

– korzystali z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Dodatkowo, ryczałt nie pozwala na obniżanie przychodu o koszty jego uzyskania, czyli np. zakup materiałów albo najem gabinetu.

Ryczałt dla lekarzy dentystów – zmiany w 2022 r.

Zgodnie ze zmianami, które z początkiem 2022 r. wprowadził tzw. Polski Ład, usługi świadczone przez m.in. lekarzy i lekarzy dentystów, nie są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 17%, a 14%. Co ważne, stawka ta obowiązuje bez względu na to, czy dentysta świadczy usługi samodzielnie, czy też z pomocą zatrudnionych.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2022 r.

Polski Ład wprowadził również zmiany w zakresie składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, a więc także lekarzy dentystów. Wyniesie ona 9% podstawy jej wymiaru, gdzie podstawa to:

– 60% przeciętnego wynagrodzenia według GUS-u przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł

– 100% przeciętnego wynagrodzenia według GUS-u przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł

– 180% przeciętnego wynagrodzenia według GUS-u przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

GUS podał właśnie informacje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku – wyniosło ono 6221,04 zł. Oznacza to, że składka zdrowotna dla ryczałtowców wyniesie:

– przy przychodach do 60 tys. rocznie – 335,94 zł miesięcznie,

– przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł rocznie – 559,89 zł miesięcznie,

– przy przychodach powyżej 300 tys. zł rocznie – 1007,81 zł miesięcznie.

Uwaga! Składki zdrowotnej nie można już odliczyć od podatku.

Koszty prowadzenia praktyki stomatologicznej wzrosły. Podnosić ceny dla pacjentów czy nie? Jak to zorganizować? Dodatkowa opłata epidemiologiczna czy wyższa cena za całość usługi? Jak i czy rozmawiać z pacjentami o wyższych cenach? A jeśli nie chcemy podnosić cen – jak zadbać o rentowność praktyki stomatologicznej w dobie pandemii? Na te pytania odpowiada specjalnie dla czytelników Dentonetu Michał Katarzyński, trener rozwoju praktyk stomatologicznych.

Źródła:

https://podatki.gazetaprawna.pl/

https://ksiegowosc.infor.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZUS - Dentonet.pl
Dentysto, zapłać ZUS w grudniu i odlicz składki od podatku Lekarz

Już tylko do końca grudnia 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że ZUS za grudzień najlepiej zapłacić do końca bieżącego roku, a nie już w styczniu 2022 r. Zgodnie z prz...

składki ZUS - Dentonet.pl
Składki ZUS w 2021 r. dla przedsiębiorców rosną, ale nieznacznie Lekarz

Do 10 lutego przedsiębiorcy – w tym oczywiście lekarze dentyści prowadzący własne gabinety i kliniki – muszą opłacić składki ZUS za styczeń br. Są one o 26,01 zł wyższe niż w 2020 r. – wynoszą 1457,49 zł. Kilka dni temu ZUS poinformował o podstawie ...

swiadczenia poza kolejnoscia
RPP przypomina: dla kogo świadczenia zdrowotne bez kolejki? Lekarz

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa katalog pacjentów, którzy mają prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Komu należą się te uprawnienia i w jaki sposób powinny być rea...

ROZWIŃ WIĘCEJ
skladki spoleczne
Jakie składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku? Lekarz

Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą działa...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Jakie wynagrodzenie dla dentystów na stażu podyplomowym? Lekarz

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia, od 1 lipca 2020 r. lekarz i lekarz dentysta na stażu podyplomowym będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2900 zł brutto. NIL domaga się podwyższenia tej kwoty. Zgodnie z projektem rozporządzenia...

medycyna estetyczna - Dentonet.pl
Medycyna estetyczna to także świadczenia zdrowotne Lekarz

W bazie orzecznictwa Sądu Najwyższego opublikowane zostało postanowienie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze I KK 23/21. Jest to postanowienie oddalające kasację od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego. Kasacja została wniesiona przez obr...

składki ZUS - Dentonet.pl
Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 r. w górę Lekarz

W 2021 r. miesięczna składka ZUS płacona przez przedsiębiorców, a więc również przez lekarzy dentystów, wzrośnie o około 15,60 zł – w efekcie wyniesie około 1447 zł. Najniższa wpłata mikroprzedsiębiorcy do ZUS w nowym roku wyniesie 637,18 zł, najwyż...

skladki ZUS
Popularne pytanie: na co pójdą wyższe składki członkowskie? Lekarz

Jak informowaliśmy pod koniec października, samorząd lekarski przyjął uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Zmiana ta wywołała oczywiście...

Ukraina
NFZ rozliczy świadczenia zdrowotne udzielone Ukraińcom Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczy świadczenia udzielane obywatelom Ukrainy szukającym w Polsce pomocy w związku z atakiem militarnym ze strony Rosji. Obywatelowi Ukrainy, który zgłosi się do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, stomatologicz...

skladki ZUS
Ostatnie dni na odliczenie składki zdrowotnej od podatku Lekarz

Aby móc skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r., całą składkę ZUS za grudzień należy zapłacić do 31 grudnia. Zostało więc już naprawdę niewiele czasu. Przypomnijmy - na mocy zapisów Polskiego Ładu, o...