Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

EDM: co po 1 lipca?

Publikacja:
EDM: co po 1 lipca?

EDM: co po 1 lipca?

Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko, w którym po raz kolejny poruszyła temat obowiązku rozpoczęcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz raportowania zdarzeń medycznych od 1 lipca br. Jak podkreśla samorząd, obowiązek ten jest niemożliwy do wykonania przez wiele placówek ochrony zdrowia, a mimo to resort zdrowia nie podejmuje działań zmierzających do jego odroczenia.

Samorząd lekarski uważa, że wszelkie zmiany przepisów prowadzące do powstania nowych obowiązków po stronie placówek medycznych muszą być poprzedzone okresem przygotowawczym, w trakcie którego podmioty, mogą się dostosować do nowych wymogów. – Warunek, aby nowe wymogi były dostatecznie doprecyzowane i znane odpowiednio wcześniej powinien dotyczyć zwłaszcza obowiązków wdrożenia nowych technologii czy rozwiązań informatycznych, które zawsze wymagają odpowiedniego przygotowania – podkreśla NRL w komunikacie.

Według samorządu, warunek ten nie jest spełniony w przypadku wdrożenia wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (przekazywania ich do Systemu Informacji Medycznej). – Wybór oprogramowania niezbędnego do wykonania tych zadań jest poważną, skutkującą na wiele lat decyzją, dlatego placówki medyczne muszą mieć czas na dokonanie wyboru oprogramowania, a świadomy wybór winien być dokonywany na podstawie istniejących, ostatecznych wersji oprogramowania. Tymczasem duża część dostawców dopiero teraz dostosowuje swoje aplikacje gabinetowe do nowych zadań – dodaje NRL.

Placówki bez wsparcia

Placówki medyczne nie otrzymały również wystarczającego wsparcia procesu inwestycyjnego niezbędnego do wdrożenia tych nowych funkcjonalności. Dotacje inwestycyjne udzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczą głównie placówek POZ. Pozostałym placówkom dedykowane były dotacje w 2019 r. – nie wszystkie placówki medyczne były wówczas gotowe do dokonania zakupu. Obecnie wsparciu podlegają inwestycje podmiotów wybranych do programu pilotażowego, jednak wsparcie to nie ma charakteru powszechnego.

Na wsparcie inwestycji w zakup sprzętu i oprogramowania nie mogły dotychczas liczyć placówki nierealizujące umowy z NFZ, tymczasem cyfryzacja dokumentacji medycznej jest procesem powszechnym i taki też powinien być zakres podmiotowy oferowanego wsparcia. Dodatkowo nie można zapominać, że wdrożenie tak dużej reformy wiąże się nie tylko z wydatkami na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, jego utrzymanie i aktualizację, ale także ze znacznym obciążeniem pracą personelu placówek medycznych, co rzutuje na koszty udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Niestety nie znalazło to odzwierciedlenia w wycenie świadczeń ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia – informuje NRL.

Co z repozytoriami i zgodą pacjenta?

Wymagana od 1 lipca 2021 r. wymiana EDM oparta jest o dwa związane ze sobą elementy: przechowywanie wytworzonej EDM, do czego potrzebne jest repozytorium i zgodę pacjenta na jej udostępnienie innym placówkom medycznym. – Samorząd lekarski od dawna wskazuje, że bez repozytorium (czyli dostępnych w systemie całodobowym przestrzeniach dyskowych, skąd po upoważnieniu dokonanym przez pacjenta podmiot przejmujący leczenie będzie mógł je pobrać) wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej nie jest możliwa, tymczasem obowiązek organizacji repozytorium przez usługodawców nie jest określony w ustawie. Wiadomo, że jeśli dokumentacja wytworzona w jednym podmiocie ma być udostępniona drugiemu podmiotowi musi istnieć miejsce, z którego to udostępnienie ma nastąpić. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną przechowuje się co do zasady przez okres 20 lat, zasadne jest pytanie o to, kto pokryje koszty rosnących kosztów funkcjonowania rozproszonych repozytoriów, przy założeniu, że koszty te będą powiązane są z faktem, że przez 20 lat liczba dokumentów będzie lawinowo narastać. Dlatego też samorząd lekarski wielokrotnie postulował stworzenie dla zainteresowanych placówek medycznych możliwości skorzystania z repozytoriów zbudowanych ze środków publicznych w oparciu o platformy regionalne – informuje NRL.

Rekomendacje NRL

Naczelna Rada Lekarska rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom, aby w używanych lub pozyskiwanych właśnie systemach informatycznych służących prowadzeniu dokumentacji medycznej doprowadzić do generowania raportów ze zdarzeń medycznych, wytwarzania określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia dokumentów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz recept i skierowań, o ile nie są generowane za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz dążyć do uzyskania przez system zdolności przesłania tych dokumentów do repozytorium EDM.

W lipcu wchodzi nowy obowiązek dla świadczeniodawców dotyczący raportowania „zdarzeń medycznych”, związany z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej. – To kolejny dowód na to, że nie ma dziś ucieczki od dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny specjalizujący się w stomatologii mec. Arkadiusz Jóźwik.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentyści w Wielkiej Brytanii - Dentonet.pl
Anglia: co 19 lipca oznacza dla lekarzy stomatologów? Lekarz

W poniedziałek 19 lipca Anglia ma pożegnać się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, które obowiązywały przez ostatnie 16 miesięcy. „Dzień wolności” nachodzi, mimo że w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii notuje się znaczny wzrost lic...

statuetka apolonii
Dla kogo statuetka św. Apolonii? Zgłoszenia do końca lipca Lekarz

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie do końca lipca przyjmuje wnioski o przyznanie statuetki św. Apolonii. Otrzymują ją osoby, firmy i instytucje, które szczególne wspierają środowisko lekarzy dentystów skupionych wokół warszawskiej ORL. Statuetka św....

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Zapisy na Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy do 15 lipca Lekarz

15 lipca upływa termin zgłoszenia do najbliższego egzaminu LDEK, który odbędzie się w sobotę 4 września 2021 r. Zgłoszenie do LDEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jak informuje CEM,...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wynagrodzenia lekarzy
NFZ: 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń od 1 lipca Lekarz

W związku z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie – koniecznością podniesienia jeszcze w tym miesiącu minimalnego wynagrodzenia w...

recepta - Dentonet.pl
Nowe druki recept papierowych już od 1 lipca 2021 r. Lekarz

Tylko do końca czerwca 2021 r. można korzystać z dotychczasowych druków recept. Od 1 lipca 2021 r. wchodzi nowy wzór recept w postaci papierowej. Nie przewidziano w nim rubryki "oddział wojewódzki NFZ". Aby uzyskać nowe druki recept papierowych, nal...

scott graham 5fNmWej4tAA unsplash
Zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych od 1 lipca Lekarz

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić działalność, a zmiany kontraktowania świadczeń stomatologicznych planowane są od 1 lipca. Przypomn...

WZW
28 lipca - Światowy Dzień WZW Lekarz

Szacuje się, że w Polsce zakażonych wirusem HCV jest ok. 150 tys. osób, z których aż 86 proc. nie zdaje sobie z tego sprawy. Wirus ten jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C i około 60 proc. przypadków raka wątroby, który w Polsce p...

Dentonet - minimalne pensje dla pracowników ochrony zdrowia
Resort zdrowia o pensjach lekarzy stażystów od 1 lipca 2022 r. Lekarz

Ministerstwo zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty. Od 1 lipca 2022 r. wynosi ono 5 380 zł brutto. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza de...

recepta - Dentonet.pl
Nowe wzory recept - obowiązkowe od 1 lipca 2021 r. Lekarz

Od początku miesiąca obowiązuje jeden wzór recept papierowych dla recept refundowanych Rp i Rpw. O sprawie przypomina Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu, jednocześnie podkreślając, że zgodnie z zapisami ustawy prawo farmaceutyczne rece...

edm
Wdrożenie EDM od 1 lipca - wciąż wiele niewiadomych Lekarz

Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego wystąpiło do ministra zdrowia z pismem, w którym twierdzi, że ustalony przez resort termin rozpoczęcia raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM - zaplanowany oficjalnie na 1 lipca br. - jest...

epidemia koronawirusa - Dentonet.pl
Polska: pandemia COVID-19 w liczbach (stan na 19 lipca) Lekarz

Statystyki pokazują, że Polska nie może równać się z państwami, w których akcja szczepień przeciw COVID-19 przebiega najszybciej. W naszym kraju w pełni zaszczepionych jest obecnie 43% obywateli, a dodatkowo 4% jest po pierwszym szczepieniu dwudawkow...