Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

EDM: co po 1 lipca?

Publikacja:
EDM: co po 1 lipca?

EDM: co po 1 lipca?

Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko, w którym po raz kolejny poruszyła temat obowiązku rozpoczęcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz raportowania zdarzeń medycznych od 1 lipca br. Jak podkreśla samorząd, obowiązek ten jest niemożliwy do wykonania przez wiele placówek ochrony zdrowia, a mimo to resort zdrowia nie podejmuje działań zmierzających do jego odroczenia.

Samorząd lekarski uważa, że wszelkie zmiany przepisów prowadzące do powstania nowych obowiązków po stronie placówek medycznych muszą być poprzedzone okresem przygotowawczym, w trakcie którego podmioty, mogą się dostosować do nowych wymogów. – Warunek, aby nowe wymogi były dostatecznie doprecyzowane i znane odpowiednio wcześniej powinien dotyczyć zwłaszcza obowiązków wdrożenia nowych technologii czy rozwiązań informatycznych, które zawsze wymagają odpowiedniego przygotowania – podkreśla NRL w komunikacie.

Według samorządu, warunek ten nie jest spełniony w przypadku wdrożenia wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (przekazywania ich do Systemu Informacji Medycznej). – Wybór oprogramowania niezbędnego do wykonania tych zadań jest poważną, skutkującą na wiele lat decyzją, dlatego placówki medyczne muszą mieć czas na dokonanie wyboru oprogramowania, a świadomy wybór winien być dokonywany na podstawie istniejących, ostatecznych wersji oprogramowania. Tymczasem duża część dostawców dopiero teraz dostosowuje swoje aplikacje gabinetowe do nowych zadań – dodaje NRL.

Placówki bez wsparcia

Placówki medyczne nie otrzymały również wystarczającego wsparcia procesu inwestycyjnego niezbędnego do wdrożenia tych nowych funkcjonalności. Dotacje inwestycyjne udzielane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczą głównie placówek POZ. Pozostałym placówkom dedykowane były dotacje w 2019 r. – nie wszystkie placówki medyczne były wówczas gotowe do dokonania zakupu. Obecnie wsparciu podlegają inwestycje podmiotów wybranych do programu pilotażowego, jednak wsparcie to nie ma charakteru powszechnego.

Na wsparcie inwestycji w zakup sprzętu i oprogramowania nie mogły dotychczas liczyć placówki nierealizujące umowy z NFZ, tymczasem cyfryzacja dokumentacji medycznej jest procesem powszechnym i taki też powinien być zakres podmiotowy oferowanego wsparcia. Dodatkowo nie można zapominać, że wdrożenie tak dużej reformy wiąże się nie tylko z wydatkami na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, jego utrzymanie i aktualizację, ale także ze znacznym obciążeniem pracą personelu placówek medycznych, co rzutuje na koszty udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Niestety nie znalazło to odzwierciedlenia w wycenie świadczeń ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia – informuje NRL.

Co z repozytoriami i zgodą pacjenta?

Wymagana od 1 lipca 2021 r. wymiana EDM oparta jest o dwa związane ze sobą elementy: przechowywanie wytworzonej EDM, do czego potrzebne jest repozytorium i zgodę pacjenta na jej udostępnienie innym placówkom medycznym. – Samorząd lekarski od dawna wskazuje, że bez repozytorium (czyli dostępnych w systemie całodobowym przestrzeniach dyskowych, skąd po upoważnieniu dokonanym przez pacjenta podmiot przejmujący leczenie będzie mógł je pobrać) wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej nie jest możliwa, tymczasem obowiązek organizacji repozytorium przez usługodawców nie jest określony w ustawie. Wiadomo, że jeśli dokumentacja wytworzona w jednym podmiocie ma być udostępniona drugiemu podmiotowi musi istnieć miejsce, z którego to udostępnienie ma nastąpić. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentację medyczną przechowuje się co do zasady przez okres 20 lat, zasadne jest pytanie o to, kto pokryje koszty rosnących kosztów funkcjonowania rozproszonych repozytoriów, przy założeniu, że koszty te będą powiązane są z faktem, że przez 20 lat liczba dokumentów będzie lawinowo narastać. Dlatego też samorząd lekarski wielokrotnie postulował stworzenie dla zainteresowanych placówek medycznych możliwości skorzystania z repozytoriów zbudowanych ze środków publicznych w oparciu o platformy regionalne – informuje NRL.

Rekomendacje NRL

Naczelna Rada Lekarska rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom, aby w używanych lub pozyskiwanych właśnie systemach informatycznych służących prowadzeniu dokumentacji medycznej doprowadzić do generowania raportów ze zdarzeń medycznych, wytwarzania określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia dokumentów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz recept i skierowań, o ile nie są generowane za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz dążyć do uzyskania przez system zdolności przesłania tych dokumentów do repozytorium EDM.

W lipcu wchodzi nowy obowiązek dla świadczeniodawców dotyczący raportowania „zdarzeń medycznych”, związany z funkcjonowaniem Systemu Informacji Medycznej. – To kolejny dowód na to, że nie ma dziś ucieczki od dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – mówi w rozmowie z Dentonetem radca prawny specjalizujący się w stomatologii mec. Arkadiusz Jóźwik.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia w ochronie zdrowia
1 lipca wzrosły minimalne pensje w ochronie zdrowia Lekarz

1 lipca zaczęły obowiązywać nowe minimalne pensje w ochronie zdrowia. I tak np. lekarz dentysta ze specjalizacją zatrudniony w ramach umowy o pracę w podmiocie świadczącym usługi ochrony zdrowia musi zarobić co najmniej 9201,92 zł brutto. Od 2022 r....

pensje stazystow
Ile zarobi dentysta na stażu od 1 lipca? Jest obwieszczenie MZ Lekarz

Minister zdrowia opublikował obwieszczenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty. Od 1 lipca 2023 r. wyniesie ono 6 029 zł brutto. Zgodnie z art. 15i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1...

edm
Wdrożenie EDM od 1 lipca - wciąż wiele niewiadomych Lekarz

Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego wystąpiło do ministra zdrowia z pismem, w którym twierdzi, że ustalony przez resort termin rozpoczęcia raportowania zdarzeń medycznych i wymiany EDM - zaplanowany oficjalnie na 1 lipca br. - jest...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wynagrodzenia lekarzy
NFZ: 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń od 1 lipca Lekarz

W związku z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie – koniecznością podniesienia jeszcze w tym miesiącu minimalnego wynagrodzenia w...

dentyści w Wielkiej Brytanii - Dentonet.pl
Anglia: co 19 lipca oznacza dla lekarzy stomatologów? Lekarz

W poniedziałek 19 lipca Anglia ma pożegnać się z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią, które obowiązywały przez ostatnie 16 miesięcy. „Dzień wolności” nachodzi, mimo że w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii notuje się znaczny wzrost lic...

szczepienie przeciw COVID
Szczepienia przeciw COVID-19 od 1 lipca już nie w aptekach Lekarz

30 czerwca 2023 r. wygasły uprawnienia farmaceutów do realizacji szczepień przeciw COVID-19. Od 1 lipca nie będzie możliwości zaszczepienia się w aptece. Przeciw COVID-19 nadal mogą szczepić lekarze dentyści. Farmaceuci uzyskali uprawnienia do real...

wynagrodzenia rezydentow
Ile zarobią rezydenci od lipca? Jest projekt zarządzenia Lekarz

Z projektu zarządzenia ministra zdrowia wynika, że lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizacje w dziedzinach priorytetowych medycyny zarobią od 1 lipca 2023 r. 8308 zł brutto, a w pozostałych specjalizacjach – 7552 zł brutto. Na stronie Rząd...

LDEK
Zgłoszenia do egzaminu LDEK w sesji jesiennej do 17 lipca Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w tym roku termin na złożenie wniosku o przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) w sesji jesiennej upływa 17 lipca. – W związku z tym, że koniec ...

wynagrodzenia w ochronie zdrowia
Ile zarobią asystentki i higienistki od 1 lipca 2023 roku? Asysta

1 lipca 2023 r. w życie wejdą kolejne podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Oznacza to, że na wyższe pensje mogą liczyć również asystentki i higienistki stomatologiczne zatrudnione w ramach umowy o pracę w podmiotach świadczących usług...

WZW
28 lipca - Światowy Dzień WZW Lekarz

Szacuje się, że w Polsce zakażonych wirusem HCV jest ok. 150 tys. osób, z których aż 86 proc. nie zdaje sobie z tego sprawy. Wirus ten jest odpowiedzialny za wirusowe zapalenie wątroby typu C i około 60 proc. przypadków raka wątroby, który w Polsce p...

stan epidemiczny
1 lipca odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego Lekarz

1 lipca 2023 r. odwołany zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Decyzja ma związek z obecną sytuacja epidemiczną – powiedział w poniedziałek PAP rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech A...