Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dentyści się starzeją, mniej publicznych gabinetów, spada liczba pacjentów

Publikacja:
Dentyści się starzeją, mniej publicznych gabinetów, spada liczba pacjentów

Dentyści się starzeją, mniej publicznych gabinetów, spada liczba pacjentów

Niezbyt wesołe wnioski dotyczące stomatologii w Polsce płyną z opublikowanego właśnie raportu „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z niego, że lekarze dentyści w Polsce są coraz starszą grupą zawodową, systematycznie spada liczba gabinetów współpracujących w NFZ-em, a w 2020 r. udzielono w nich ponad 20% mniej porad niż rok wcześniej.

Raport „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” Głównego Urzędu Statystycznego to kompleksowa analiza zawierająca opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej dotyczących stanu zdrowia ludności, jak również zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej. Dotyczy on także ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia.

Raport przygotowany został na podstawie wyników badań statystycznych GUS-u, ale także w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii , Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, danych pozyskanych od wojewodów i Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia.

43,3 tys. dentystów w Polsce

Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie, izby pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów laboratoryjnych, w roku 2020 prawo wykonywania zawodu posiadało 153,5 tys. lekarzy, 43,3 tys. lekarzy dentystów, 303,2 tys. pielęgniarek, 39,8 tys. położnych, 36,5 tys. farmaceutów i 17,1 tys. diagnostów laboratoryjnych. W porównaniu z rokiem poprzednim, we wszystkich wymienionych zawodach medycznych odnotowany został wzrost liczby uprawnionych do wykonywania zawodu.

W raporcie podano, że w 2010 r. w Polsce było 37 104 stomatologów, w 2015 r. – 40 455, w 2018 r. – 42 282, w 2019 r. – 42 761, a w 2020 r. – dokładnie 43 331.

Stomatolodzy się starzeją

W 2020 r. utrzymały się niestety niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy dentystów. W 2020 r. wśród stomatologów uprawnionych do wykonywania zawodu najwięcej było osób w wieku 65 lat – 22,9%, co oznacza wzrost o 0,2% rok do roku. O 0,3% zwiększył się udział osób w wieku 35-44 oraz 55-64 – wyniósł odpowiednio 18,7% i 16,4%. Spadł natomiast udział osób najmłodszych – w wieku poniżej 35 lat oraz osób w wieku 45-54 lata i wyniósł odpowiednio 21,5% i 20,6% (spadek o 0,2% oraz 0,7%).

Powyższe dane potwierdzają tendencję starzenia się kadry sytemu ochrony zdrowia. Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie rozwoju kadr medycznych, zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych, tak, aby zapewniona była zastępowalność pokoleń w grupie personelu medycznego, a także najlepsze wykorzystanie ich potencjału zawodowego, zgodnie z potrzebami systemu oraz wsparcie rozwoju zawodowego obecnych pracowników oraz zapobieganie odpływowi pracowników służby zdrowia do innych zawodów czy ich emigracji – czytamy w raporcie.

Mniej gabinetów współpracujących z NFZ-em

W 2020 r. odnotowano łącznie ponad 4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych (o prawie 9% mniej niż w poprzednim roku), przy czym 82% z nich stanowiły praktyki stomatologiczne (8% mniej niż w poprzednim roku).

Praktyki lekarskie i stomatologiczne w miastach stanowiły 73,5% wszystkich praktyk w Polsce, natomiast na wsi stanowiły tylko 26,5%. Praktyki stomatologiczne na wsi stanowiły 30,6%, natomiast w mieście 69,4%

Nie zmieniła się znacząco struktura praktyk stomatologicznych. Najczęściej były to indywidualne praktyki stomatologiczne (58,3%). Ta forma ambulatoryjnej opieki medycznej, podobnie jak w poprzednich latach, nadal pozostaje bardziej popularna w miastach (37% praktyk stomatologicznych w Polsce) niż na wsi (21,3% praktyk stomatologicznych w Polsce)

22% mniej porad niż w 2019 r.

W 2020 r. liczba porad stomatologicznych wyniosła 26,5 mln, co oznacza spadek o 22,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pacjentami częściej były kobiety. W miastach stanowiły one 56,1% ogółu porad stomatologicznych w 2020 r. (w roku poprzednim 55,4%), natomiast na wsi – 54,4% (53,8% w roku poprzednim). 28,9% porad stomatologicznych dotyczyło dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (w roku poprzednim 28,7%). W przypadku porad udzielonych w miastach było to 26,4% (w roku poprzednim 28,2%), a w przypadku wsi odsetek ten był o ponad 2,5% wyższy i wynosił 28,9%. Porady stomatologiczne udzielone osobom w wieku 65 lat i więcej w miastach stanowiły podobnie jak w 2019 r. 15,9% ogółu tych porad. Na wsi zaobserwowano ich 14,7% (w roku poprzednim 14,1%).

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://stat.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID wsrod dzieci
COVID: liczba zakażeń wśród dzieci niedoszacowana Lekarz

Wśród dzieci i młodzieży liczba zakażeń COVID-em może być niedoszacowana wręcz dramatycznie - powiedział w rozmowie z PAP prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, przewodniczą...

stomatologia USA - Dentonet.pl
USA: częstszy bruksizm, mniej pacjentów, wyższe ceny u dentysty Lekarz

Kolejne badanie przeprowadzone przez ADA wykazało, że u jeszcze większej liczby pacjentów rozwinął się bruksizm oraz wystąpił wzrost przypadków chorób jamy ustnej związanych ze stresem. Zbadano także jaka – po kilkunastu miesiącach pandemii – jest ko...

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
NRL krytykuje wycenę publicznych świadczeń stomatologicznych Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku wyraziła stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.Przypomnijmy – ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Władysław Kosiniak Kamysz
Dentyści powinni szczepić pacjentów przeciw COVID? Lekarz

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u, w rozmowie z TVN24 stwierdził, że dla przyspieszenia procesu szczepień przeciw koronawirusowi powinno się do niego włączyć gabinety stomatologiczne, gabinety okulistyczne oraz farmaceutów. Jak poinformował Wład...

skanery wewnątrzustne - Dentonet.pl
Spada zaufanie dentystów do nowoczesnych technologii? Lekarz

Większość, bo prawie 80% lekarzy stomatologów z Wielkiej Brytanii wyraża przekonanie, że nowoczesne technologie zapewniają większą elastyczność w wykonywanej przez nich pracy. Taki wniosek przedstawiono w najnowszej edycji raportu serwisu internetowe...

podatek cukrowy - Dentonet.pl
Sprzedaż słodzonych napojów w Polsce mocno spada Lekarz

Wprowadzony z początkiem 2021 r. podatek cukrowy przynosi oczekiwane przez rząd efekty – w styczniu i pierwszych tygodniach lutego spadek sprzedaży słodzonych napojów gazowanych wyniósł ponad 20%. Z danych Centrum Monitorowania Rynku wynika, że w st...

komisja stomatologiczna NIL - Dentonet.pl
"Gabinety zmuszone będą przyjmować mniej pacjentów" Lekarz

Po posiedzeniu komisji stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowany został komunikat, w którym omówiono najważniejsze w tym momencie dla lekarzy stomatologów kwestie. Jak poinformowano, głównym tematem posiedzenia była kwestia warunków pr...

dezynfekcja - Dentonet.pl
GIS o bramkach do dezynfekcji w miejscach publicznych Asysta

Główny Inspektor Sanitarny w specjalnym komunikacie poinformował, że nie rekomenduje stosowania natryskowych bramek dezynfekcyjnych w miejscach publicznych w celu ochrony przez koronawirusem. W ostatnim czasie do Głównego Inspektora Sanitarnego wpły...

dentysci ogladaja wiertlo
BDA: Dentyści, nie przyjmujcie pacjentów, by ograniczyć COVID-19 Lekarz

Brytyjskie Towarzystwo Stomatologiczne (BDA) zaleciło dentystom praktykującym w Zjednoczonym Królestwie, ale zrezygnowali z rutynowych wizyt, ponieważ mogą one przyczynić się do rozprzestrzeniania koronawirusa. BDA sugeruje brytyjskim stomatologom, ...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Spada liczba wizyt kontrolnych i higienizacji u dzieci Asysta

Według danych opublikowanych na początku grudnia przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention; CDC), w ubiegłym roku nastąpił spadek odsetka najmłodszych pacjentów, którzy byli u dentysty na w...

studia - Dentonet.pl
UK: rekordowa liczba chętnych na studia stomatologiczne Lekarz

Stomatologia należy do tych branż gospodarki, które w poważnym stopniu ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa oraz okresów blokady wprowadzanych przez rząd Zjednoczonego Królestwa. Nie zniechęciło to jednak kandydatów do zawodu lekarza stomatologa ...