Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Dentyści się starzeją, mniej publicznych gabinetów, spada liczba pacjentów

Publikacja:
Dentyści się starzeją, mniej publicznych gabinetów, spada liczba pacjentów

Dentyści się starzeją, mniej publicznych gabinetów, spada liczba pacjentów

Niezbyt wesołe wnioski dotyczące stomatologii w Polsce płyną z opublikowanego właśnie raportu „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z niego, że lekarze dentyści w Polsce są coraz starszą grupą zawodową, systematycznie spada liczba gabinetów współpracujących w NFZ-em, a w 2020 r. udzielono w nich ponad 20% mniej porad niż rok wcześniej.

Raport „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 r.” Głównego Urzędu Statystycznego to kompleksowa analiza zawierająca opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki publicznej dotyczących stanu zdrowia ludności, jak również zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej. Dotyczy on także ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia.

Raport przygotowany został na podstawie wyników badań statystycznych GUS-u, ale także w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii , Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, danych pozyskanych od wojewodów i Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia.

43,3 tys. dentystów w Polsce

Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie, izby pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów laboratoryjnych, w roku 2020 prawo wykonywania zawodu posiadało 153,5 tys. lekarzy, 43,3 tys. lekarzy dentystów, 303,2 tys. pielęgniarek, 39,8 tys. położnych, 36,5 tys. farmaceutów i 17,1 tys. diagnostów laboratoryjnych. W porównaniu z rokiem poprzednim, we wszystkich wymienionych zawodach medycznych odnotowany został wzrost liczby uprawnionych do wykonywania zawodu.

W raporcie podano, że w 2010 r. w Polsce było 37 104 stomatologów, w 2015 r. – 40 455, w 2018 r. – 42 282, w 2019 r. – 42 761, a w 2020 r. – dokładnie 43 331.

Stomatolodzy się starzeją

W 2020 r. utrzymały się niestety niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy dentystów. W 2020 r. wśród stomatologów uprawnionych do wykonywania zawodu najwięcej było osób w wieku 65 lat – 22,9%, co oznacza wzrost o 0,2% rok do roku. O 0,3% zwiększył się udział osób w wieku 35-44 oraz 55-64 – wyniósł odpowiednio 18,7% i 16,4%. Spadł natomiast udział osób najmłodszych – w wieku poniżej 35 lat oraz osób w wieku 45-54 lata i wyniósł odpowiednio 21,5% i 20,6% (spadek o 0,2% oraz 0,7%).

Powyższe dane potwierdzają tendencję starzenia się kadry sytemu ochrony zdrowia. Wyzwaniem staje się racjonalne planowanie rozwoju kadr medycznych, zachęcenie odpowiedniej liczby osób do kształcenia na kierunkach medycznych, tak, aby zapewniona była zastępowalność pokoleń w grupie personelu medycznego, a także najlepsze wykorzystanie ich potencjału zawodowego, zgodnie z potrzebami systemu oraz wsparcie rozwoju zawodowego obecnych pracowników oraz zapobieganie odpływowi pracowników służby zdrowia do innych zawodów czy ich emigracji – czytamy w raporcie.

Mniej gabinetów współpracujących z NFZ-em

W 2020 r. odnotowano łącznie ponad 4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych (o prawie 9% mniej niż w poprzednim roku), przy czym 82% z nich stanowiły praktyki stomatologiczne (8% mniej niż w poprzednim roku).

Praktyki lekarskie i stomatologiczne w miastach stanowiły 73,5% wszystkich praktyk w Polsce, natomiast na wsi stanowiły tylko 26,5%. Praktyki stomatologiczne na wsi stanowiły 30,6%, natomiast w mieście 69,4%

Nie zmieniła się znacząco struktura praktyk stomatologicznych. Najczęściej były to indywidualne praktyki stomatologiczne (58,3%). Ta forma ambulatoryjnej opieki medycznej, podobnie jak w poprzednich latach, nadal pozostaje bardziej popularna w miastach (37% praktyk stomatologicznych w Polsce) niż na wsi (21,3% praktyk stomatologicznych w Polsce)

22% mniej porad niż w 2019 r.

W 2020 r. liczba porad stomatologicznych wyniosła 26,5 mln, co oznacza spadek o 22,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pacjentami częściej były kobiety. W miastach stanowiły one 56,1% ogółu porad stomatologicznych w 2020 r. (w roku poprzednim 55,4%), natomiast na wsi – 54,4% (53,8% w roku poprzednim). 28,9% porad stomatologicznych dotyczyło dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (w roku poprzednim 28,7%). W przypadku porad udzielonych w miastach było to 26,4% (w roku poprzednim 28,2%), a w przypadku wsi odsetek ten był o ponad 2,5% wyższy i wynosił 28,9%. Porady stomatologiczne udzielone osobom w wieku 65 lat i więcej w miastach stanowiły podobnie jak w 2019 r. 15,9% ogółu tych porad. Na wsi zaobserwowano ich 14,7% (w roku poprzednim 14,1%).

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://stat.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

NFZ
Coraz mniej gabinetów współpracujących z NFZ-em Lekarz

Dziennikarze serwisu Prawo.pl dotarli do raportu Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego wynika, że liczba gabinetów stomatologicznych współpracujących z Funduszem spadła z 6992 w 2019 r. do 6190 w 2021 r. – Ostrzegaliśmy przed taką sytuacją od lat – ...

stomatologia na NFZ
Mniej gabinetów stomatologicznych na NFZ w Lubuskiem Lekarz

Wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze poinformował, że z końcem czerwca wygasły trzy umowy na leczenie stomatologiczne w regionie. Jak czytamy w komunikacie, 30 czerwca 2022 r. wygasły umowy na udzielanie świadczeń stomatol...

niepelnosprawni
Dentyści wspólnie dla pacjentów z niepełnosprawnościami Lekarz

Lekarze dentyści z Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego UM we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich oraz Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oferują bezpłatne konsultacje stomatologiczne dla osób niepełnospraw...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepionka przeciw COVID - Dentonet.pl
Włochy: niezaszczepieni dentyści nie mogą leczyć pacjentów Lekarz

Włoscy lekarze i lekarze dentyści, którzy nie zaszczepili się w pełni przeciw COVID-19, zostali zawieszeni w możliwości wykonywania zawodu. Zgodnie z przyjętymi we Włoszech przepisami, szczepienia przeciw COVID-19 są obowiązkowe dla lekarzy i lekar...

pomoc stomatologiczna
Polscy dentyści solidarni z Ukrainą - jest mapa gabinetów Lekarz

W poniedziałek (28 lutego) ruszyła strona internetowa z bazą gabinetów oferujących bezpłatną pomoc stomatologiczną ofiarom agresji rosyjskiej, które trafiły do Polski.   Akcja swój początek miała w popularnym portalu społecznościowym - na grupie, w ...

opieka stomatologiczna - Dentonet.pl
Spada liczba wizyt kontrolnych i higienizacji u dzieci Asysta

Według danych opublikowanych na początku grudnia przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention; CDC), w ubiegłym roku nastąpił spadek odsetka najmłodszych pacjentów, którzy byli u dentysty na w...

stomatologia na NFZ
Wielkopolska: coraz mniej gabinetów na NFZ w regionie Lekarz

Od połowy lipca z wielkopolskiej mapy gabinetów stomatologicznych udzielających świadczeń w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia ubyło kolejnych sześć miejsc. Jak poinformował wielkopolski odział wojewódzki NFZ-u, z dniem 21 lipca z reali...

stomatologia
Anglia: tylko 14% gabinetów przyjmuje nowych pacjentów Lekarz

Badanie przeprowadzone w ostatnim czasie przez londyński dziennik „The Times” wykazało, że aż 86% praktyk dentystycznych w Anglii, które podają tego typu informacje, nie przyjmuje nowych dorosłych pacjentów bądź przyjmuje ich dopiero po skierowaniu p...

stomatologia
USA: mniej wizyt, pacjentów i coraz mniej personelu Lekarz

W ostatnim czasie praktyki stomatologiczne w Stanach Zjednoczonych mierzą się z mniejszą niż przed pandemią liczbą pacjentów, a zarazem wciąż borykają się z brakami kadrowymi. To wnioski płynące z prognozy ekonomicznej Instytutu Polityki Zdrowotnej A...

leczenie stomatologiczne
Szkocja: znacznie mniej pacjentów w gabinetach stomatologicznych Lekarz

Liczba zabiegów przeprowadzanych w gabinetach dentystycznych Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Szkocji spadła o około 400 tys. miesięcznie. Najnowsze dane potwierdzają, że poziom leczenia stomatologicznego w placówkach NHS w tej części Wielkiej Brytan...

stomatologia USA - Dentonet.pl
USA: częstszy bruksizm, mniej pacjentów, wyższe ceny u dentysty Lekarz

Kolejne badanie przeprowadzone przez ADA wykazało, że u jeszcze większej liczby pacjentów rozwinął się bruksizm oraz wystąpił wzrost przypadków chorób jamy ustnej związanych ze stresem. Zbadano także jaka – po kilkunastu miesiącach pandemii – jest ko...