Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Czy technik dentystyczny pracuje w „szczególnych warunkach”? Jest stanowisko ministerstwa

Publikacja:
Czy technik dentystyczny pracuje w „szczególnych warunkach”? Jest stanowisko ministerstwa

Czy technik dentystyczny pracuje w „szczególnych warunkach”? Jest stanowisko ministerstwa

Podmiotem uprawnionym do kwalifikowania danego rodzaju pracy jako wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest pracodawca (płatnik składek). To pracodawca tworzy bowiem wykaz stanowisk, na których wykonywana jest dana praca – poinformował wiceminister zdrowia Marek Kos w odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Tomczyszyna, który chciał dowiedzieć się czy technicy dentystyczni z powodu trudnych warunków pracy powinni mieć prawo do rekompensaty przy wyliczeniu wysokości emerytury.

Przypomnijmy – w połowie lutego br. poseł Stanisław Tomczyszyn skierował do minister zdrowia interpelację, w której zaapelował o sklasyfikowanie zawodu technika dentystycznego jako zawodu wykonywanego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zaliczenie go również do branży chemicznej. Jak podkreślał poseł, technicy – pracujący często w silnym zapyleniu i mający kontakt z wieloma substancjami chemicznymi – z powodu trudnych warunków pracy powinni mieć prawo do rekompensaty przy wyliczeniu wysokości emerytury.

Poseł przywołał w interpelacji kilka wyroków polskich sądów – przyznały one rację m.in. techniczce dentystycznej, której ZUS odmówił prawa do rekompensaty. Kobieta dowiodła, że wykonywała zawód narażony na działanie czynników niekorzystnych dla jej stanu zdrowia, a sąd uznał, że profesję technika – jako osoby, która nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentami – należy zaliczyć do branży chemicznej. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Decyzja należy do pracodawcy

W odpowiedzi na interpelację posła wiceminister zdrowia Marek Kos podkreślił, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.

Z kolei prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej związanej z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.

W załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych określony został katalog rodzajów prac o szczególnym charakterze, nie zaś konkretne stanowiska pracy. Stwierdzenie, że dane stanowisko jest rodzajem pracy o szczególnym charakterze należy do pracodawcy. W wyroku z dnia 14 grudnia 2012 r. (sygn. akt I OSK 866/12) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podmiotem uprawnionym do kwalifikowania danego rodzaju pracy jako pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest pracodawca (płatnik składek). To pracodawca tworzy bowiem wykaz stanowisk, na których wykonywana jest praca – poinformowano.

Pracownik, który nie został umieszczony w takiej ewidencji, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy – jeśli kontrola ustali, że pracownik powinien figurować w takiej ewidencji, pracodawca ma obowiązek go do niej wpisać.

Ministerstwo odniosło się także do poruszonej przez posła kwestii stworzenia ustawy regulującej zawodów technika dentystycznego. – Zawód technika dentystycznego na etapie prac parlamentarnych został wykreślony z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i nie jest objęty ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972). Obecnie nie są prowadzone prace w zakresie uregulowania powyższego zawodu odrębną ustawą – podsumowano.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

technik dentystyczny
Technik dentystyczny – zawód medyczny czy chemiczny? Lekarz

Poseł Stanisław Tomczyszyn skierował do minister zdrowia interpelację, w której apeluje o sklasyfikowanie zawodu technika dentystycznego jako zawodu wykonywanego w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i zaliczenie go również do branży...

NFZ
Dopłaty do wizyty na NFZ - DRL popiera stanowisko PTS Lekarz

Prezydium Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wyraziło poparcie dla stanowiska Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie możliwości udzielania przez świadczeniodawcę odpłatnych świadczeń zdrowotnych spoza koszyka świadczeń ...

wizyta u ortodonty - Dentonet.pl
Stanowisko ws. prowadzenia leczenia ortodontycznego bez specjalizacji Lekarz

Poniżej publikujemy nadesłane do portalu Dentonet.pl stanowisko prof. Joanny Lis i prof. Beaty Kawali ws. prowadzenia leczenia ortodontycznego przez lekarzy dentystów bez specjalizacji z ortodoncji. Temat ten poruszony został w artykule opublikowanym...

ROZWIŃ WIĘCEJ
doradca ADR 1
Doradca ADR – jest interpretacja ministerstwa infrastruktury Lekarz

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie otrzymała interpretację ministerstwa infrastruktury potwierdzającą stanowisko, że w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek wyznaczenia doradcy ADR ma ograniczony zakres. Jak czytamy w komunikacie warsza...

leki 1
Jak skutecznie zbierać leki dla Ukrainy? Apel ministerstwa zdrowia Lekarz

Ministerstwo zdrowia ponowiło apel o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla Ukrainy. Tego typu działania są koordynowane przez ministerstwo i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Jak informuje resort zdrowia, wszystkie działania dotyczące p...

egzamin LDEW
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny już 20 maja Lekarz

Już w sobotę 20 maja odbędzie się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w sesji wiosennej 2023 r. Egzamin LDEW jest przeznaczony dla osób, które uzyskały w państwie niebędącym członkiem UE dyplom lekarza dentysty, uprawniający w tym państwie d...

Dariusz Wieczorek
1 stycznia 2024 r. podział Ministerstwa Edukacji i Nauki Lekarz

1 stycznia 2024 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podzielone zostanie na: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Dzienniku Ustaw opublikowano trzy rozporządzenia rady ministrów: w sprawie utworzenia Minister...

publiczna stomatologia - Dentonet.pl
Stan publicznej stomatologii według NFZ i ministerstwa zdrowia Lekarz

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelacje posłanki Krystyny Skowrońskiej, która pytała o stan publicznego leczenia stomatologicznego. I tak np. NFZ twierdzi, że głównym powodem rezygnacji części dentystów z realizacji umów z F...

narzedzia dentystyczne
USA: 94-letni dentysta z Pensylwanii wciąż pracuje Lekarz

Dr Ike Roepcke ma 94 lata i jest najprawdopodobniej najstarszym praktykującym dentystą na świecie, a na pewno w stanie Pensylwania, gdzie mieszka. Pandemia COVID-19 wymusiła na nim zamknięcie własnego gabinetu, ale… nadal robi protezy w gabinecie swo...

LDEK
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy już 6 września Lekarz

Za tydzień – w środę 6 września – odbędzie się jesienny Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK). Potrwa on 4 godziny, a dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56% punktów z testu. Jak informuje Centrum Egz...

edukacja lekarzy
EJD: stanowisko ws. standardów edukacji medyków w Polsce Lekarz

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Lekarzy (European Junior Doctors Association, EJD) przyjęło stanowisko, w którym poparło działania mające na celu ochronę wysokich standardów edukacji lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. – Poważny niepokój budzi g...