Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Stan publicznej stomatologii według NFZ i ministerstwa zdrowia

Publikacja:
Stan publicznej stomatologii według NFZ i ministerstwa zdrowia

Stan publicznej stomatologii według NFZ i ministerstwa zdrowia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiedział na interpelacje posłanki Krystyny Skowrońskiej, która pytała o stan publicznego leczenia stomatologicznego. I tak np. NFZ twierdzi, że głównym powodem rezygnacji części dentystów z realizacji umów z Funduszem była obawa przed bezpośrednim kontaktem z pacjentami, którzy mogli stanowić źródło zakażenia koronawirusem.

Przypomnijmy – w grudniu 2021 r. posłanka Krystyna Skowrońska skierowała do ministra zdrowia aż 16 interpelacji, w których pytała o stan publicznej stomatologii w każdym z województw. – Stomatologia w coraz większym zakresie staje się tylko komercyjna – zauważyła wówczas posłanka.

Zbiorczej odpowiedzi na interpelacje udzielił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Ile gabinetów współpracujących z NFZ-em funkcjonuje w każdym województwie?

Według danych resortu, w Polsce funkcjonuje obecnie 5747 gabinetów stomatologicznych współpracujących z NFZ-em. Najwięcej jest ich na Śląsku i w Wielkopolsce (po 609) oraz na Mazowszu (555), najmniej – w województwach podlaskim (205), opolskim (183) oraz lubuskim (tylko 150).

Ponadto świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane są również w 16 gabinetach mobilnych – w dentobusach (po jednym w każdym województwie) – napisano w odpowiedzi.

Jak od 2008 r. zmieniała się liczba publicznych gabinetów stomatologicznych w każdym z województw?

Na to pytanie ministerstwo nie odpowiedziało precyzyjnie. – W rejestrze podmiotów wykonujących działalność nie istnieje kategoria „publiczne gabinety stomatologiczne”. Dla udzielenia odpowiedzi na pytanie (…) niezbędne jest ustalenie, czy za publiczne gabinety należy rozumieć wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą (w tym prywatne gabinety stomatologiczne – indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy też za publiczne gabinety stomatologiczne należy uznać tylko podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami i spółki, w których podmioty publiczne mają większość udziałów albo akcji – napisano.

Ilu pacjentów, w tym dzieci, korzystało od 2016 r. z zabiegów stomatologicznych publicznej stomatologii w każdym z województw?

Liczby te zaprezentowano w poniższych tabelach.

tabela 1

tabela 2

Jak podkreślono, przy analizie danych należy mieć na uwadze, że od czasu pojawienia się pandemii koronawirusa w gabinetach stomatologicznych obowiązują nowe rygory sanitarno-epidemiologiczne, polegające m.in. na zaleceniu ograniczenia liczby przyjmowanych pacjentów. – Wpływ na liczbę pacjentów oraz strukturę świadczeń w 2020 i 2021 r. mają również zalecenia podejmowane w celu ograniczenia skutków epidemii, np. zamykanie szkół i przechodzenie na naukę w trybie zdalnym, zalecenia ograniczania przemieszczania się i gromadzenia – dodano.

Czy wartości kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia dla publicznych gabinetów stomatologicznych jest wystarczająca dla ich funkcjonowania?

Ministerstwo podkreśliło, że wraz z NFZ-em, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Naczelną Radą Lekarską podjęło prace nad weryfikacją wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych. Prace te są w toku. – Ponadto na zlecenie ministra zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowała wycenę pakietów świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Dzięki implementacji przedmiotowych pakietów zasady udzielania i rozliczania świadczeń staną się bardziej przejrzyste, natomiast podwyższenie wyceny sprzyjać będzie realizacji świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii – dodano.

Czy ministerstwo zdrowia będzie w dalszych latach czynić starania, by publiczna stomatologia świadczyła usługi w większym zakresie i dla większej liczby pacjentów?

Zdaniem resortu dostępność usług stomatologicznych monitorowana jest stale. – Lista gabinetów stomatologicznych, w których nastąpiła przerwa w udzielaniu świadczeń na początku epidemii COVID-19, była publikowana i aktualizowana na stronach internetowych NFZ-u. W celu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w tym okresie rozszerzone zostały godziny funkcjonowania stomatologicznej pomocy doraźnej, a do udzielania świadczeń stomatologicznych osobom chorym oraz z podejrzeniem zakażenia na COVID-19 włączone zostały dentobusy – wymienia wiceminister Kraska.

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w połowie roku 2021 r. porównującą wykonanie od pierwszego półrocza 2019 r. do 2021 r. liczba świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w 2019 r. wynosiła 6 931, w 2020 r. – 6 695 (spadek 3,5%), zaś w 2021 r. – 6 208 (spadek w odniesieniu do 2020 r. o około 7%). Wartość umów utrzymała się na tym samym poziomie (2019 r. – 921 mln, 2021 r. – około 921 mln). – Z informacji uzyskanych z oddziałów wojewódzkich NFZ wynika, iż głównym powodem rezygnacji części świadczeniodawców z realizacji umów była obawa lekarzy dentystów przed bezpośrednim kontaktem z pacjentami, którzy mogli stanowić źródło zakażenia – podsumowano.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne11
Posłowie pytają o wyceny w publicznej stomatologii Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o plany podwyższenia kwot w ramach refundacji gwarantowanych świadczeń stomatologicznych. Interpelację wystosowali posłowie Mateusz Bochenek, Zofia Czernow, Joanna Fabisiak, Joa...

stomatologia
NRL apeluje: czas na debatę o publicznej stomatologii Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o przeprowadzenie na forum sejmowej komisji zdrowia debaty nad stanem lecznictwa stomatologicznego w Polsce. NRL od wielu lat podkreśla, że w polskim społeczeństwie narastają problemy zdrowotne dotyczące uzębienia...

nieswoiste zapalenie jelit
Zły stan zdrowia jamy ustnej a ryzyko rozwoju NZJ Lekarz

Wyniki kilku przeprowadzonych w ostatnim czasie badań potwierdzają związek, jaki zachodzi pomiędzy złym stanem zdrowia jamy ustnej a rozwojem nieswoistego zapalenia jelit (NZJ). Terminem tym określa się takie schorzenia, jak choroba Leśniowskiego i C...

ROZWIŃ WIĘCEJ
przyzębie - Dentonet.pl
Stan zdrowia przyzębia wpływa na powikłania COVID-19 Lekarz

Zależność pomiędzy chorobami przyzębia a schorzeniami ogólnoustrojowymi, w tym chorobami układu krążenia, jest znana od lat i znakomicie opisana w literaturze medycznej. Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z USA wskazuje, że nieleczona chor...

leki 1
Jak skutecznie zbierać leki dla Ukrainy? Apel ministerstwa zdrowia Lekarz

Ministerstwo zdrowia ponowiło apel o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków dla Ukrainy. Tego typu działania są koordynowane przez ministerstwo i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Jak informuje resort zdrowia, wszystkie działania dotyczące p...

co szkodzi zebom
Co szkodzi zębom i źle wpływa na ich stan zdrowia u dzieci? Pacjent

Rodzice mają wpływ na większość czynników, które negatywnie wpływają na stan uzębienia dzieci. O jakie nawyki żywieniowe i higieniczne warto dbać od najmłodszych lat? Niektóre porady mogą Cię zaskoczyć! Nadmiar cukru w codziennej diecie Cukry prost...

stomatologia 2
Szkocja: "znaczący postęp" w publicznej stomatologii? Lekarz

Humza Yousaf, sekretarz ds. zdrowia i opieki społecznej Szkocji podał, że najnowsze dane dotyczące stomatologii wskazują na „znaczący postęp”. Niemniej w drugim kwartale tego roku usługi świadczone osobom dorosłym w całej Szkocji wciąż pozostały poni...

USA
Stan USA a stan zdrowia jamy ustnej - są duże dysproporcje Lekarz

Nikogo nie trzeba przekonywać, że stan zdrowia jamy ustnej zależny jest od wielu czynników – począwszy od dostępu do fluorowanej wody, przez poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców, a skończywszy na zasobności ich portfeli. W USA przeprowadzono w o...

stomatologia na NFZ
NRL: uwagi do projektu ws. finansowania publicznej stomatologii Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło swoje uwagi do projektu NFZ-u w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Przypomnijmy - pod koniec paździer...

lekarze 1
Coraz mniej lekarzy chce pracować w publicznej ochronie zdrowia Lekarz

Lekarze są coraz mniej chętni do pracy w wielu miejscach i coraz mniej czasu przeznaczają na pracę w publicznej ochronie zdrowia - wynika z raportu OZZL „Jak zmienia się rynek pracy lekarzy? Lekarz jako pracownik 2020-2022”. W porównaniu do poprzedn...