Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Czy modele gipsowe są dokumentacją medyczną?

Publikacja:
Czy modele gipsowe są dokumentacją medyczną?

Czy modele gipsowe są dokumentacją medyczną?

Na stronie Naczelnej Rady Lekarskiej ukazał się artykuł autorstwa Olgi Benickiej z zespołu radców prawnych NIL, w którym opisany został problem ewentualnego zaliczania modeli gipsowych powstających w trakcie leczenia stomatologicznego do dokumentacji medycznej pacjenta.

Jak podkreślono w komunikacie, jest to zagadnienie ważne z kilku względów. – Problem najczęściej powstaje w momencie, kiedy ma dojść do przejęcia dokumentacji medycznej po likwidowanym gabinecie ortodontycznym. Przechowywanie modeli diagnostycznych przez 20 lat (tak należałoby postąpić konsekwentnie, gdyby uznać je za element dokumentacji medycznej), to bardzo poważny problem organizacyjny, ich zeskanowanie – również. Otwiera się poza tym inny obszar związany z kosztami – udostępnianie modeli na żądanie pacjenta. Należałoby je wówczas powielić – informuje NIL.

Na wniosek komisji stomatologicznej sprawą zajął się zespół radców prawnych NIL. W opublikowanym stanowisku podkreślono, że podstawowymi aktami regulującymi kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej są ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na podstawie przepisów tej ustawy rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Niestety, polskie prawo w żadnym miejscu nie definiuje pojęcia dokumentacji medycznej w sposób uniwersalny. Obecnie funkcjonują więc dwie koncepcje – jedna wychodząca od pojęcia dokumentu (koncepcja wąska) i druga bazująca na założeniu, iż dokumentacja medyczna stanowi zbiór danych odnoszących się do stanu zdrowia (koncepcja szeroka).

Według radców prawnych NIL, kwestia zaliczenia modeli diagnostycznych do dokumentacji medycznej zależy od sposobu definiowania dokumentacji medycznej. – Szerokie ujęcie dokumentacji medycznej pozwala na wniosek, że modele diagnostyczne stanowią dokumentację medyczną, bowiem odnoszą się do stanu zdrowia pacjenta (…). Z kolei przyjęcie drugiej koncepcji ujęcia definicji dokumentacji medycznej (wąskiej) wyklucza uznanie, że modele diagnostyczne stanowią dokumentację medyczną. Modele diagnostyczne nie są dokumentem, stanowią rzecz (przedmiot). Nie ma możliwości przechowywania ich w sposób elektroniczny, ani też papierowy. Ponadto przyjąć należy, że gdyby intencją ustawodawcy było zaliczenie modeli diagnostycznych do dokumentacji medycznej, to zostałyby wprost wymienione w rozporządzeniu, gdzie uregulowano dokumentację medyczną pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji – podkreślono w komunikacie.

Nie można więc wskazać jednoznacznego wniosku w zakresie zakwalifikowania modeli diagnostycznych jako dokumentacji medycznej. Autorka opinii opowiada się jednak za wąską koncepcją postrzegania dokumentacji medycznej, w której wyklucza się kwalifikowanie modeli diagnostycznych jako dokumentów.

W ostatnim czasie ministerstwo zdrowia zapowiedziało podjęcie prac nad ustawą o dokumentacji medycznej. Możliwe, że zakres planowanej regulacji obejmie definicję dokumentacji medycznej i tym samym pozwoli jednoznacznie rozstrzygnąć powstałe w przedmiotowym zakresie wątpliwości związane ze sposobem ujęcia dokumentacji medycznej – podsumowano.

Jak wygląda implantoprotetyka w dobie COVID-19? – Pandemia zmieniła nasz sposób myślenia, ale też organizację pracy. Dużo czasu poświęcamy pomiędzy pacjentami na dezynfekcję gabinetu – mówi lek. dent. Michał Szczutkowski.

Oprac. AF, źródło: NIL

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne
Pomoc medyczna dla Ukraińców - co musi wiedzieć świadczeniodawca? Lekarz

12 marca 2022 r. weszła w życie - z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 r. - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa) Przyznaje ona prawo do świadczeń medycznych, refundacji lekó...

e dokumentacja
Dentyści dobrze radzą sobie z e-dokumentacją Lekarz

Lekarze dentyści dobrze poradzili sobie z wdrożeniem e-dokumentacji medycznej w swoich gabinetach – wynika z ankiety przeprowadzonej przez komisję stomatologiczną NRL. Przypomnijmy – od 24 czerwca do 9 lipca komisja stomatologiczna NRL przeprowadził...

KOD2 1
Elektroniczna dokumentacja medyczna w Twoim gabinecie Lekarz

Przed elektroniczną dokumentacją medyczną nie ma ucieczki – prędzej czy później dokumenty on-line zastąpią wszystkie papierowe skierowania, opisy badań czy karty pacjentów. Warto do tego przygotować się już dziś – w ramach 2. Konferencji Dentonet Onl...

ROZWIŃ WIĘCEJ
WUM - Dentonet.pl
WUM najlepszą uczelnią medyczną w Polsce w rankingu CWUR Lekarz

Warszawski Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowany na 943. miejscu rankingu tworzonego przez The Center for World University Rankings, obejmującego 2000 najlepszych uczelni na świecie. Tym samym, WUM jest najwyżej ocenioną uczelnią medyczną w Pols...

Ewa Mazur-Pawłowska - Dentonet.pl
Dokumentacja pacjenta w stomatologii - co musi wiedzieć asysta? Asysta

- Zapraszam na mój wykład podczas konferencji ASYSDENT 2020 – mówi mec. Ewa Mazur-Pawłowska, jedna z wykładowców tegorocznego ASYSDENTU. – Przedstawię Państwu koncepcję przygotowywania podstawowej dokumentacji pacjenta w stomatologii. Jest to bardzo ...

Ewa Mazur-Pawłowska - Dentonet.pl
Dokumentacja pacjenta w stomatologii z perspektywy asysty Asysta

– Zapraszam na mój wykład podczas konferencji ASYSDENT 2020 – mówi mec. Ewa Mazur-Pawłowska, jedna z wykładowców tegorocznego ASYSDENTU. – Przedstawię Państwu koncepcję przygotowywania podstawowej dokumentacji pacjenta w stomatologii. Jest to bardzo ...

marihuana - Dentonet.pl
USA: medyczna marihuana u pacjentów stomatologicznych Lekarz

W ostatnich latach istnieje coraz szersze przyzwolenie dla używania marihuany. Obecnie jest ona legalna w Kanadzie, części stanów USA, w Urugwaju, RPA oraz Gruzji. W innych państwach wciąż pozostaje nielegalna, ale jej stosowanie nie podlega już pena...

Asysdent 2020 1
Dokumentacja w czasie pandemii? Nie strzelajmy sobie w kolano! Lekarz

O prawnych aspektach funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w czasie pandemii rozmawiamy z mec. Ewą Mazur-Pawłowską, prawnikiem specjalizującym się w obsłudze gabinetów stomatologicznych. - Dokument, w którym pacjent zwalnia gabinet i lekarza z ...

Paweł Strzelec - Dentonet.pl
Dokumentacja medyczna – najlepszy świadek w razie procesu Lekarz

Z jakimi problemami lekarze dentyści zgłaszają się do prawników? – Jeśli mówimy o skargach pacjentów, to zauważamy, że coraz częściej pacjenci zgłaszają się nie tylko z zastrzeżeniami do samego leczenia, ale do poszanowania praw pacjenta – mówi w roz...

WUM1
Ranking CWUR: WUM najlepszą polską uczelnią medyczną Lekarz

Z opublikowanego właśnie przez CWUR World University Rankings 2022/2023 wynika, że najlepszą polską uczelnią medyczną jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawski Uniwersytet Medyczny zajął w klasyfikacji generalnej 917. miejsce, co oznacza popr...