Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Co dziesiąty chory nie idzie do lekarza. Dlaczego?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Co dziesiąty chory nie idzie do lekarza. Dlaczego?

W 2010 roku blisko 12% członków gospodarstw domowych (11,4% mężczyzn i 11,7% kobiet) nie skorzystało z usług lekarskich mimo istnienia takiej potrzeby – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wśród przyczyn niekorzystania z porad lekarskich na pierwszym miejscu znalazło się oczekiwanie na ustąpienie objawów – na taką przyczynę wskazała 1/3 badanych (33%).

Kolejnym powodem rezygnacji z porady lekarskiej był długi czas oczekiwania na termin wizyty (23%) oraz brak czasu (17%). Brak pieniędzy był podany przez 9% osób, a co dwudziesta osoba jako powód niepójścia do lekarza wskazała strach (5%). Na niedostosowany czas przyjęć wskazało 4% osób.

A co ze świadczeniami stomatologicznymi?

Z usług stomatologicznych mimo istnienia takiej potrzeby w 2010 roku nie skorzystało 8% członków gospodarstw domowych i odsetek ten nie zależał od płci.

Odsetek Polaków, którzy nie korzystali z porady stomatologicznej, mimo takiej potrzeby, w 2010 roku był niższy o 4%. w porównaniu do 2006 roku (w roku 2006 udział osób deklarujących niekorzystanie z pomocy stomatologicznej był na poziomie 12%).

Z porady lekarza stomatologa nie skorzystało 4% dzieci w wieku szkolnym (7-16 lat) oraz 8% osób młodych (w wieku 17-24 lata). Najczęściej jednak nie korzystały z usług stomatologicznych osoby w wieku 25-44 lata oraz 45-59 lat (odpowiednio 12% i 11%).

Struktura przyczyn niekorzystania z usług stomatologicznych jest inna niż w przypadku niekorzystania z porad lekarskich. Najczęstsza przyczyną, na którą wskazywała co trzecia osoba, był brak pieniędzy (37% kobiet i 27% mężczyzn).

Strach przed wizytą był częstą przeszkodą w pójściu do dentysty, szczególnie dla mężczyzn (22%); dla kobiet odsetek ten wynosił 14%. Ta przyczyna (strach przed wizytą) jest obecna w podobny stopniu we wszystkich grupach wieku.

Zdecydowanie rzadziej w przypadku wizyt stomatologicznych, w porównaniu do innych porad lekarskich, decydowano się na oczekiwanie na ustąpienie objawów (13% mężczyzn i 8% kobiet).

Istotnym powodem rezygnacji z porady stomatologicznej był długi czas oczekiwania na termin wizyty, na który wskazała co piata kobieta (21%) oraz 17% mężczyzn.

Długi czas oczekiwania na wizytę był najczęstszą przyczyną rezygnacji z wizyty u stomatologa w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym oraz osób najstarszych.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
Dlaczego gabinety nie wdrożyły separatorów amalgamatu? Lekarz

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta, dlaczego w Polsce nadal nie wdrożono obowiązku posiadania separatorów amalgamatu. Ich zdaniem, środowisko lekarskie próbuje od samego początku negować ten obowiązek. – Działania...

Paweł Strzelec - Dentonet.pl
Dlaczego nie warto negocjować z pacjentem? [video] Lekarz

- Zdarzają się przypadki, że pacjenci wracają do gabinetu stomatologicznego z żądaniami zwrotu kosztów leczenia, twierdząc, że doszło do błędu lub powikłania. Przestrzegam przed negocjowaniem z pacjentem - mówi w rozmowie z Dentonetem mec. Pawe...

ubezpieczenie dla dentystów - Dentonet.pl
Dlaczego lekarze dentyści potrzebują ubezpieczenia? Lekarz

Posiadanie gabinetu dentystycznego wiąże się nie tylko z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale także z koniecznością respektowania wielu zasad i regulacji prawnych. Wśród zagrożeń towarzyszących wykonywaniu zawodu lekarza dentysty m.in. ekonomicznyc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
prywatne wizyty u dentysty - Dentonet.pl
Dlaczego dentyści są grupą szczególnie zagrożoną koronawirusem? Lekarz

- Powodów jest kilka, m.in. taki, że powstaje aerozol, który jest emitowany w większości zabiegów. Nie bagatelizujemy tych informacji. Natomiast wiemy, że ten aerozol był zawsze i potrafiliśmy się ochronić - mówiła prof. dr hab. n. med. Marzena Domin...

kremy Protefix - Dentonet.pl
Dlaczego warto polecać kremy mocujące nawet przy dopasowanej protezie? Lekarz

Można spotkać się z opinią, że stosowanie kremów mocujących do protez zębowych jest koniecznością przy źle dopasowanej protezie. W obawie o złe postrzeganie doświadczenia protetycznego nie są więc one często polecane przez lekarzy dentystów. Nic bard...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres