Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Zdrowie psychiczne a satysfakcja z pracy w gabinecie

Publikacja:
Zdrowie psychiczne a satysfakcja z pracy w gabinecie

Zdrowie psychiczne a satysfakcja z pracy w gabinecie

Badanie przeprowadzone w ostatnim czasie przez firmę Psynergy Mental Health wykazało, jakie nastroje panują obecnie wśród brytyjskich pracowników branży stomatologicznej, w tym lekarzy dentystów, terapeutów stomatologicznych, higienistek i asystentek. Dane pozyskano od wszystkich pracowników gabinetów dentystycznych, którzy korzystają z Platformy Zdrowia Psychicznego Psynergy.

Praca w branży stomatologicznej, podobnie jak w innych sektorach opieki zdrowotnej – niezależnie od tego, czy pracuje się w ramach NHS, czy w prywatnej praktyce – oparta jest na rzetelności i oddaniu pracowników, co przekłada się na poziom opieki, jaką zapewnia się pacjentom.

Gdy jednak dobre samopoczucie pracownika jest zagrożone, może to prowadzić do obniżenia wydajności pracy, większej liczby błędów popełnianych w leczeniu oraz spadku satysfakcji pacjentów. Z kolei długotrwałe zaniedbywanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego może skutkować wypaleniem zawodowym, ograniczoną empatią, częstszą absencją w pracy oraz większą rotacją personelu.

Co więcej, pracownicy doświadczający wypalenia zawodowego są narażeni na wystąpienie stanów lękowych, depresji i innych zaburzeń psychicznych. Zajęcie się tym problemem w sposób terminowy i konstruktywny zapewnia nie tylko zdrowie danej osoby, ale także utrzymanie prawidłowo działającego systemu opieki zdrowotnej, na którym pacjenci mogą w pełni polegać.

Aby ocenić nastroje panujące wśród osób wykonujących zawody medyczne w branży stomatologicznej w Wielkiej Brytanii, badanie ankietowe przeprowadziła firma Psynergy Mental Health, która jest liderem innowacji w zakresie rozumienia i zarządzania zdrowiem psychicznym.

1. Satysfakcja z pracy i pewność siebie

Większość respondentów – 83,8% – deklaruje, że lubi i ceni wykonywaną przez siebie pracę, 70,3% uważa, że ich profesja cieszy się wysokim prestiżem w społeczeństwie, a 89,2% respondentów ma pewność co do swoich umiejętności zawodowych. Ponadto 83,8% ankietowanych uważa, że są traktowani sprawiedliwie w miejscu pracy.

2. Wynagrodzenie

Pomimo pozytywnych opinii na temat środowiska pracy i sposobu traktowania, tylko 37,8% ankietowanych pracowników branży stomatologicznej uważa, że ich wynagrodzenie jest odpowiednie do obowiązków, jakie na nich spoczywają podczas wykonywania pracy. W ocenie ekspertów Psynergy Mental Health obszar ten budzi obawy i wymaga dalszej uwagi.

3. Bezpieczeństwo w pracy

Co oczywiste, poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy jest niezmiernie ważne dla osób wykonujących zawód medyczny w stomatologii. To, że tak właśnie jest w miejscu pracy, potwierdza 94,6% respondentów. Z drugiej strony znacznie mniej, bo tylko 67,6% ankietowanych podaje, że odpowiada im estetyka i wygląd miejsca pracy.

4. Ochrona pracownika

W zakresie ochrony pracownika personel medyczny brytyjskich gabinetów dentystycznych ma bardzo duże poczucie bezpieczeństwa (90,9%), w swoim miejscu pracy dostrzega zgodność ze standardami ustalonymi przez Generalną Radę Stomatologiczną GDC (93,9%). Ale są też wyzwania – w ocenie respondentów morale zespołu i rozwiązywanie konfliktów oscylują na około 64%. Jednocześnie tylko 64,9% ankietowanych uważa – na przykładzie swojego miejsca pracy – że w przypadku niedopuszczalnych zachowań wyciąga się adekwatne konsekwencje.

5. Uzyskiwanie wsparcia

Chociaż 83,8% respondentów odczuwa wsparcie ze strony kierownictwa gabinetu, tylko 62,2% ma pewność, że w razie potrzeby uzyska dostęp do takiego wsparcia. Z kolei 78,4% badanych ma poczucie, że otrzymuje wystarczającą pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności. Natomiast 64,9% respondentów uważa, że ich zdrowie i dobre samopoczucie jest w pracy priorytetem.

6. Dobre samopoczucie i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Większość, bo 62,2% pracowników medycznych branży stomatologicznej poza godzinami pracy martwi się problemami, które dotyczą pracy i/lub gabinetu, a 54,1% twierdzi, że wpływa to na ich sen. Niepokojące jest to, że 64,9% respondentów przychodzi do pracy pomimo złego samopoczucia lub wtedy, gdy występuje u nich potrzeba zadbania o własne zdrowie psychiczne. Dodatkowo 56,8% badanych ma poczucie winy, gdy bierze urlop.

7. Problemy finansowe

Jak wskazują ankietowani, kwestie finansowe bezpośrednio wpływają na ich zdrowie psychiczne. Wraz ze zbliżaniem się dnia wypłaty 65,5% pracowników sektora stomatologicznego odczuwa trudności finansowe. Dodatkowo 62,1% uczestników badania przyznaje, że finanse są w ich przypadku głównym źródłem stresu.

8. Służba społeczeństwu

Respondenci mają poczucie misji i widzą sens pracy, której się poświęcili. W ankiecie Psynergy Mental Health 87,9% z nich wyraziło przekonanie, że służy swojej społeczności – czyni to uczciwie, przyczyniając się zarazem do większej inkluzywności społecznej. Ponadto 93,9% respondentów uważa, że ich praca pomaga wyrównywać szanse członków społeczności lokalnej.

Jest dobrze, ale może być lepiej

Chociaż wielu pracowników medycznych branży stomatologicznej w Wielkiej Brytanii odczuwa satysfakcję, a nawet dumę z wykonywanej przez siebie pracy, są takie obszary, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, które wymagają szczególnej uwagi. Ocena tych problemów i odpowiednie zajęcie się nimi jest niezbędne, aby właściwie zadbać o dobrostan pracowników, a tym samym efekty wykonywanej przez nich pracy.

Planowanie dnia sprawia, że praca przebiega dużo sprawniej i przyjemniej. Dzięki temu, że ułożę sobie plan na całą zmianę jestem przygotowana, niewiele rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć, wszystko mam pod ręką, mogę skupić się na zabiegu, który wykonujemy – mówi o zaletach planowania pracy przez asystentki i higienistki stomatologiczne asyst. i hig. stom. Martyna Zawadka, która była wykładowczynią podczas konferencji ASYSDENT 2023. Jak konkretnie zaplanować sobie dzień w pracy? Jak zrobić to krok po kroku?

T.H.

Źródło: https://dentistry.co.uk/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wypalenie zawodowe
Lekarzu dentysto, zadbaj o swoje zdrowie psychiczne! Lekarz

Od problemów związanych z refundacją po wymagających pacjentów – lekarze stomatolodzy w swojej codziennej pracy mają do czynienia z bardzo wieloma stresorami. Kiedy tym stresorom towarzyszy perfekcjonizm lekarza i priorytetowe traktowanie przez niego...

asystentka stomatologiczna
Asysta stomatologiczna – spada satysfakcja z pracy i płacy Asysta

Około 6 na 10 amerykańskich asystentek stomatologicznych deklaruje zadowolenie z wykonywanej pracy, co oznacza wynik o 20% gorszy niż w 2016 roku. Badanie ankietowe pod nazwą 2022 Dental Assistants Salary and Satisfaction Survey zostało przeprowadzon...

ROZWIŃ WIĘCEJ
zegarek
Dentysto, optymalizuj swój czas pracy w gabinecie! Lekarz

Brytyjski portal stomatologiczny Dentistry.co.uk omawia skutki nieefektywnego wykorzystania czasu pracy oraz to, dlaczego tak ważna jest kontrola nad grafikiem swojego dnia pracy. Początek nowego roku to dobry moment, by wprowadzić zmiany, które pozw...

Edyta Klepcarz Akademia Asysdent glowne
Bezpieczna organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym Asysta

Zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno personelu, jak i pacjentów, to kluczowe czynniki w każdym gabinecie stomatologicznym. Ogromną rolę w ich zachowaniu odgrywają natomiast asystentki i higienistki stomatologiczne. Tej tematyki dotyczy wykład Edyty Klep...

bezpieczenstwo w gabinecie
Bezpieczna organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym Asysta

Każdy gabinet stomatologiczny działa według określonych procedur. Ich przestrzeganie gwarantuje utrzymanie wysokiego standardu pracy, a tym samym – bezpieczeństwo. Masz realny wpływ na to, co dzieje się w Twoim otoczeniu, w tym na wybór preparatów, k...

stres
Finanse a zdrowie psychiczne lekarzy dentystów Lekarz

Stomatolog to profesja, która nierozerwalnie wiąże się ze stresem. Napięta atmosfera, jaka nierzadko towarzyszy pracy w praktyce dentystycznej, często odbija się na zdrowiu psychicznym lekarza, to zaś siłą rzeczy ma przełożenie na jego finanse. W bry...

stres
Pandemia uderzyła w zdrowie psychiczne dentystów Lekarz

Dwóch na trzech brytyjskich lekarzy stomatologów twierdzi, że ich zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu podczas pandemii. Wielu przyznaje, że praca w gabinecie w tym szczególnym okresie sprawiła, że czuli się poddenerwowani, przygnębieni i niepewni. ...

zdrowie psychiczne
Pomijane zdrowie psychiczne mężczyzn w stomatologii Lekarz

Brytyjski portal Dentistry.co.uk zainspirowany wypowiedzią dr. Nilesha Parmara – eksperta związanego z Forbes Business Council – podjął temat trudności wynikających z poczucia osamotnienia w zawodzie lekarza dentysty i powodów, dla których wszyscy po...

zdrowie psychiczne
Długie stosowanie antybiotyków wpływa na zdrowie psychiczne Lekarz

Długie stosowanie antybiotyków wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Udowodniono, że mogą one zwiększać ryzyko depresji i lęku – powiedziała PAP mikrobiolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roz...