Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wynagrodzenia rezydentów muszą wzrosnąć

Publikacja:
Wynagrodzenia rezydentów muszą wzrosnąć

Wynagrodzenia rezydentów muszą wzrosnąć

Wynagrodzenia lekarzy i dentystów rezydentów to jeden z częściej podejmowanych ostatnio tematów w środowisku medycznym. I trudno się dziwić, kiedy grupa lekarzy z ambicjami zamiast koncentrować się na zagadnieniach czysto specjalizacyjnych, boryka się z problemami bytowymi. Dentonet.pl pisał już o tym tutaj.

Tym razem, w ślad za listem do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła wystosowanym przez rezydentów z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, swoje poparcie dla tych postulatów wyraża Naczelna Rada Lekarska.

NRL przypomina, że podnoszone argumenty na rzecz poprawy jakości kształcenia specjalizacyjnego, podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rezydentów, czy wdrożenia systemu wynagradzania dla opiekunów specjalizacji wielokrotnie były przedmiotem jej apeli. Podobnie jak kwestie przepisów uniemożliwiających zmianę dziedziny specjalizacji oraz problem dyżurów medycznych w trakcie kształcenia specjalizacyjnego.

Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zabiera głos w tej sprawie i apeluje do ministra zdrowia o działania „na rzecz poprawy jakości i warunków kształcenia specjalizacyjnego w ww. zakresie, co będzie procentowało możliwością zapewnienia polskim pacjentom opieki kadry medycznej o najwyższych kwalifikacjach i dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej na optymalnym poziomie.”

Porozumienie Rezydentów OZZL zwraca uwagę na to jak problemy finansowe wpływają na rozwój zawodowy rezydentów. Muszą oni w trosce o sprawy bytowe pracować nawet na trzech etatach. Często rezygnują z wypoczynku i są zagrożeni wypaleniem zawodowym.

A sama rezydentura oznacza także dodatkowe koszty. Dentyści i lekarze muszą pokrywać kilkuset złotowe koszty podręczników także obcojęzycznych. Płacą też nagminnie za delegacje i noclegi, chociaż zgodnie z przepisami powinny to robić ich macierzyste placówki.

Tymczasem pacjenci oczekują, że lekarze i dentyści będą dobrze wykształceni i pełni zapału do pracy i dalszego kształcenia oraz wypoczęci. List do ministra zdrowia wystosowany przez rezydentów OZZL świadczy, że jest to raczej trudne do pogodzenia w kontekście obecnych uposażeń.

 

źródło:nil

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wynagrodzenia w ochronie zdrowia
Wynagrodzenia w ochronie zdrowia: senackie poprawki odrzucone Lekarz

Sejm w czwartek odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Najważniejsze zakładały podniesienie o 0,25 współcz...

wynagrodzenia lekarzy stazystow
Jaka stawka zasadniczego wynagrodzenia dentystów na stażu? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że od 1 lipca 2022 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosić będzie 4 587 zł. Minister zdrowia do 30 marca każdego roku ogłasza w Biuletynie Infor...

wynagrodzenia lekarzy
Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów Lekarz

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie e...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wynagrodzenia lekarzy
Nowe wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia zaprezentowało projekt nowej ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz nową tabelę płac dla pracowników ochrony zdrowia. Najwyższa pensja minimalna ma wynieść 8210,67 zł brutto miesięcznie. Nowa ustawa zakłada...

stomatologia9
"Zaproponowana wycena nie stanowi godnego wynagrodzenia" Lekarz

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wystosowała apel do ministra zdrowia, w którym domaga się podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej. Niepokój budzą m.in. zaproponowane przez AOTMiT wyceny świadczeń sto...