Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów

Publikacja:
Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów

Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie efektem docenienia wartości pracy lekarza. Zdaniem samorządu, współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, są dla lekarzy zbyt niskie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zarządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Wynika z niego, że wynagrodzenie rezydentów na specjalizacjach z dziedzin priorytetowych w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 8308 zł brutto, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł brutto. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wyniesie 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7779 zł.

NRL: podwyżki nie wynikają z docenienia pracy lekarzy

Zaproponowane przez resort podwyżki wynikają z przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które dla lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji przewidują współczynnik wynoszący 1,19 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota wynagrodzenia zasadniczego wzrasta w przypadku ukończenia drugiego roku specjalizacji oraz w razie odbywania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych – wszystko to zostało uwzględnione w projekcie.

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie efektem docenienia wartości pracy lekarza. Zdaniem samorządu, współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych są dla lekarzy zbyt niskie.

Zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego wyrażanymi przez Krajowy Zjazd Lekarzy, minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty stażysty powinno równać się przeciętnemu wynagrodzeniu, wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej – czytamy.

Dodatek do zwaloryzowania

Samorząd zwrócił również uwagę, że zwaloryzowana powinna zostać kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, którzy zobowiązują się do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Dodatek ten wynosi 700 zł w przypadku priorytetowych dziedzin medycyny oraz 600 zł w pozostałych dziedzinach medycyny. Według NRL, jego wysokość po 5 latach obowiązywania powinna zostać skorygowana co najmniej o wskaźnik inflacji.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

karetka1
Naczelna Izba Lekarska: kolejna karetka dla Ukrainy Lekarz

Fundacja Lekarze Lekarzom – prowadzona przez Naczelną Izbę Lekarską – zakupiła kolejną karetkę dla Ukrainy. Tym razem trafi ona do Irpienia. W środę 25 maja spod siedziby NIL do Irpienia wyjechała nowa karetka zakupiona przez Fundację Lekarze Lekarz...

Ukraina
Naczelna Izba Lekarska organizuje wsparcie dla Ukrainy Lekarz

27 lutego 2022 r. w trybie pilnym zebrało się prezydium NRL. Podczas spotkania omówiono sytuację na Ukrainie i zdecydowano o przeznaczeniu 200 tys. zł na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin z Ukrainy. Wysokość kwoty wynika z ogranic...

pielegniarka
Naczelna Rada Lekarska: lekarze popierają strajk pielęgniarek Lekarz

Wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, lekarze popierają manifestację pielęgniarek, które domagają się akceptacji poprawek Senatu dotyczących podwyżek ich pensji – informuje NRL. Minister uważa, że manifestacja pielęgniarek przed Sejmem ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
no fault
Naczelna Izba Lekarska rozmawia o systemie no-fault Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w ostatnich dniach spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, przewodniczącą senackiej komisji zdrowia Beatą Małecką-Liberą oraz Rzecznikiem Praw Obywat...

medycyna
Naczelna Izba Lekarska o jakości kształcenia medyków Lekarz

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do prezesów OIL o wprowadzenie obligatoryjnej procedury wynikającej z art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (niedostateczne przygotowanie zawodowe) przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa ...

egzamin PES
Naczelna Izba Lekarska: są postulaty w sprawie egzaminu PES Lekarz

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje postulaty związane z dalszym funkcjonowaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej...

skladki NIL
Naczelna Rada Lekarska: będą wyższe składki członkowskie Lekarz

NRL przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Stażyści będą płacić połowę tej kwoty, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zost...

radiologia
Naczelna Izba Lekarska szkoli z radiologii. Ruszyły zapisy Lekarz

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2023 r. lekarze dentyści będą mogli wziąć udział w organizowanym przez NIL bezpłatnym kursie ochrony radiologicznej typu S. Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach ...

szkolenia
Naczelna Izba Lekarska organizuje szkolenia "na żądanie" Lekarz

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL wprowadza możliwość organizacji szkoleń "na żądanie". Będą to szkolenia organizowane dla konkretnych grup i zespołów lekarskich. Jak informuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL, szkolenia "na żądanie" mogą mieć ...

dentysta - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska przypomina: dentysta to wolny zawód Lekarz

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które na nowo definiują pojęcie wolnego zawodu. Nowe brzmienie definicji wolnego zawodu eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym również zawody lekarza i lekarza dentysty. Na taki za...