Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów

Publikacja:
Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów

Naczelna Rada Lekarska o pensjach lekarzy rezydentów

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie efektem docenienia wartości pracy lekarza. Zdaniem samorządu, współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, są dla lekarzy zbyt niskie.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt zarządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Wynika z niego, że wynagrodzenie rezydentów na specjalizacjach z dziedzin priorytetowych w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 8308 zł brutto, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł brutto. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wyniesie 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7779 zł.

NRL: podwyżki nie wynikają z docenienia pracy lekarzy

Zaproponowane przez resort podwyżki wynikają z przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które dla lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji przewidują współczynnik wynoszący 1,19 kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kwota wynagrodzenia zasadniczego wzrasta w przypadku ukończenia drugiego roku specjalizacji oraz w razie odbywania specjalizacji w dziedzinach priorytetowych – wszystko to zostało uwzględnione w projekcie.

NRL pozytywnie oceniła wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów zaproponowany przez ministerstwo zdrowia, ale zauważyła jednocześnie, że jest on wyłącznie pochodną zwiększenia się w Polsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie efektem docenienia wartości pracy lekarza. Zdaniem samorządu, współczynniki wynagrodzeń określone w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych są dla lekarzy zbyt niskie.

Zgodnie z postulatami środowiska lekarskiego wyrażanymi przez Krajowy Zjazd Lekarzy, minimalne wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty stażysty powinno równać się przeciętnemu wynagrodzeniu, wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta powinno być na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, a lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej – czytamy.

Dodatek do zwaloryzowania

Samorząd zwrócił również uwagę, że zwaloryzowana powinna zostać kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim, którzy zobowiązują się do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Dodatek ten wynosi 700 zł w przypadku priorytetowych dziedzin medycyny oraz 600 zł w pozostałych dziedzinach medycyny. Według NRL, jego wysokość po 5 latach obowiązywania powinna zostać skorygowana co najmniej o wskaźnik inflacji.

Jeśli lekarz dentysta ma na głowie mniej formalnych obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, ma więcej czasu dla pacjentów. Będziemy dążyć, by lekarze mogli skupić się na wykonywaniu własnego zawodu, bo dziś jest mnóstwo zadań, które lekarz musi wypełnić urzędowo – mówi przewodniczący Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i wiceprezes NRL dr Paweł Barucha.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Dentonet - minimalne pensje dla pracowników ochrony zdrowia
Naczelna Izba Lekarska o płacach w służbie zdrowia Lekarz

Naczelna Izba Lekarska odniosła się do propozycji płac dla pracowników ochrony zdrowia przedstawionych przez ministerstwo. Proponuje ono m.in. podwyżkę miesięcznych pensji dla lekarzy specjalistów o… 19 zł brutto. Na spotkaniu Zespołu Trójstronnego...

dentysta - Dentonet.pl
Naczelna Rada Lekarska przypomina: dentysta to wolny zawód Lekarz

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które na nowo definiują pojęcie wolnego zawodu. Nowe brzmienie definicji wolnego zawodu eliminuje z zakresu tego pojęcia wszystkie zawody medyczne, w tym również zawody lekarza i lekarza dentysty. Na taki za...

pielegniarka
Naczelna Rada Lekarska: lekarze popierają strajk pielęgniarek Lekarz

Wbrew słowom ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, lekarze popierają manifestację pielęgniarek, które domagają się akceptacji poprawek Senatu dotyczących podwyżek ich pensji – informuje NRL. Minister uważa, że manifestacja pielęgniarek przed Sejmem ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
karetka1
Naczelna Izba Lekarska: kolejna karetka dla Ukrainy Lekarz

Fundacja Lekarze Lekarzom – prowadzona przez Naczelną Izbę Lekarską – zakupiła kolejną karetkę dla Ukrainy. Tym razem trafi ona do Irpienia. W środę 25 maja spod siedziby NIL do Irpienia wyjechała nowa karetka zakupiona przez Fundację Lekarze Lekarz...

egzamin PES
Naczelna Izba Lekarska: są postulaty w sprawie egzaminu PES Lekarz

Naczelna Izba Lekarska przedstawiła swoje postulaty związane z dalszym funkcjonowaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Standaryzacja pytań i zwolnienie z ustnej części PES dla lekarzy, którzy uzyskali ocenę co najmniej dobrą z części pisemnej...

szkolenia
Naczelna Izba Lekarska organizuje szkolenia "na żądanie" Lekarz

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL wprowadza możliwość organizacji szkoleń "na żądanie". Będą to szkolenia organizowane dla konkretnych grup i zespołów lekarskich. Jak informuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL, szkolenia "na żądanie" mogą mieć ...

Ukraina
Naczelna Izba Lekarska organizuje wsparcie dla Ukrainy Lekarz

27 lutego 2022 r. w trybie pilnym zebrało się prezydium NRL. Podczas spotkania omówiono sytuację na Ukrainie i zdecydowano o przeznaczeniu 200 tys. zł na pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin z Ukrainy. Wysokość kwoty wynika z ogranic...

skladki NIL
Naczelna Rada Lekarska: będą wyższe składki członkowskie Lekarz

NRL przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska lekarza/lekarza dentysty będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Stażyści będą płacić połowę tej kwoty, a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zost...

medycyna
Naczelna Izba Lekarska o jakości kształcenia medyków Lekarz

Prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do prezesów OIL o wprowadzenie obligatoryjnej procedury wynikającej z art. 11 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (niedostateczne przygotowanie zawodowe) przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa ...

no fault
Naczelna Izba Lekarska rozmawia o systemie no-fault Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski w ostatnich dniach spotkał się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, przewodniczącą senackiej komisji zdrowia Beatą Małecką-Liberą oraz Rzecznikiem Praw Obywat...