Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

WHO apeluje: stop kłamstwom branży tytoniowej!

Publikacja:
WHO apeluje: stop kłamstwom branży tytoniowej!

WHO apeluje: stop kłamstwom branży tytoniowej!

16 listopada 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie rozpoczęła kampanię pod nazwą „Stop kłamstwom”. Celem inicjatywy podejmowanej przez WHO jest ochrona potencjalnych klientów, zwłaszcza osób młodych, przed ingerencją koncernów tytoniowych w politykę zdrowotną poszczególnych państw.

Kampania Światowej Organizacji Zdrowia ma związek z wynikami badań (przede wszystkim raportem The Global Tobacco Industry Interference Index 2023 opublikowanym przez Global Center for Good Governance in Tobacco Control), które wskazują na to, że w skali całego świata ingerencja przemysłu tytoniowego w politykę zdrowotną jest obecnie większa niż jeszcze kilka lat temu.

Czas ujawnić manipulacyjne praktyki branży tytoniowej

Celem kampanii „Stop kłamstwom”, która ma trafić przede wszystkim do młodych, jest ujawnienie taktyk branży tytoniowej i zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeby obrony polityki zdrowotnej i ochrony zdrowia przyszłych pokoleń. Ma to być także odpowiedź na głos młodego pokolenia, które wzywa decydentów do „podjęcia decyzji, które ochronią nas przed manipulacyjnymi praktykami przemysłu tytoniowego i powiązanych branż”.

Światowa Organizacja Zdrowia stoi po stronie młodych ludzi na całym świecie, którzy domagają się od rządów ochrony przed śmiercionośnym przemysłem, który atakuje ich nowymi szkodliwymi produktami, jednocześnie jawnie kłamiąc na temat ich wpływu na zdrowie. Wzywamy wszystkie państwa do ochrony swojej polityki zdrowotnej przed tym niosącym śmierć przemysłem poprzez uniemożliwienie mu udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zdrowotnej – powiedział Ruediger Krech, dyrektor ds. promocji zdrowia WHO.

Branża tytoniowa próbuje ingerować w prawo wielu państw (zarówno rozwijających się, jak i stabilnych, zamożnych demokracji) do ochrony zdrowia obywateli, pozywając rządy lub oferując zachęty finansowe i rzeczowe, aby uzyskać wpływ na regulacje prawne dotyczące używania wyrobów tytoniowych. 

Influencerzy, sponsorowane wydarzenia i badania z tezą

Jak przekonuje WHO, przemysł tytoniowy nadal okłamuje opinię publiczną, wykorzystując różne sposoby siania dezinformacji, m.in. poprzez popularnych influencerów w mediach społecznościowych, sponsorowane wydarzenia, finansowanie zamówionych badań i innych form działalności naukowców oraz wspieranie inicjatyw „społecznej odpowiedzialności w biznesie”.

W odpowiedzi na nieustające wysiłki koncernów tytoniowych, aby sprzedawać swoje produkty grupom szczególnie wrażliwym, zwłaszcza osobom młodym, WHO ujawnia próby ich ingerencji w politykę zdrowotną i wzywa decydentów do zdecydowanego przeciwstawienia się wpływom tego sektora. Ramową Konwencję o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (FCTC) podpisały 183 państwa świata (choć nie ma tam m.in. USA i Szwajcarii), zobowiązując się tym samym do podejmowania odpowiednich działań.

Badania naukowe potwierdzają, że używanie wyrobów tytoniowych powoduje około 25% wszystkich nowotworów i każdego roku na całym świecie zabija ponad 8 milionów osób. WHO twierdzi, że przemysł tytoniowy wciąż wprowadza na rynek tzw. „nowe” i „bezpieczniejsze” produkty, które są niezmiennie szkodliwe dla zdrowia użytkowników, a jednocześnie produkuje biliony papierosów rocznie.

Jaka jest rola lekarza stomatologa jako lekarza pierwszego kontaktu w walce z nałogiem nikotynizmu? Co lekarz zrobić może, a wręcz powinien? Mówi prof. Tomasz Konopka.

T.H.

Źródła: https://www.dental-nursing.co.uk/news/campaign-highlights-tobacco-industry-tactics-used-to-influence-public-health-policy-1

https://globaltobaccoindex.org/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

narzedzia dentystyczne
Trendy w handlu w branży stomatologicznej w 2021 r. Lekarz

Dostępny jest już najnowszy raport na temat handlu w naszej branży w mijającym roku. Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów w Stomatologii w Europie (Association of Dental Dealers in Europe; ADDE) można uznać za obowiązkowy dla tych, ...

papierosy - Dentonet.pl
NIL apeluje o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponowiło swój apel do ministerstw zdrowia oraz finansów o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy. – Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80 tys. ludzi w Polsce. Tyle samo osób straciło dotychczas życie...

medycyna estetyczna
Stomatolog w branży estetycznej – ścieżka rozwoju kariery Lekarz

Zdolności manualne, dbałość o detale, praca ze strzykawką i w bliskiej odległości twarzy pacjenta - te aspekty zawodu stomatologa zdecydowanie ułatwią start w medycynie estetycznej. A wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania za...

ROZWIŃ WIĘCEJ
slodzone napoje
WHO apeluje o opodatkowanie alkoholu i słodzonych napojów Lekarz

5 grudnia Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowe dane, z których wynika, że w skali całego świata niekorzystne dla zdrowia produkty takie jak alkohol i napoje słodzone są wciąż nisko opodatkowane. Według ustaleń większość państw nie stosuje p...

stres
Ataki na medyków - NRL apeluje do premiera o działanie Lekarz

W związku z atakiem nożownika na lekarza w Starogardzie Gdańskim, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do premiera o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie i wyznaczenie nowej polityki państwa wobec sprawców agresywnych zachowań skierow...

egzamin lekarski
NRL apeluje o zmiany formuły w egzaminach LEK i LDEK Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało do ministra zdrowia apel o podjęcie prac zmierzających do zmiany formy przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. – Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcoweg...

stomatologia
NRL apeluje: czas na debatę o publicznej stomatologii Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o przeprowadzenie na forum sejmowej komisji zdrowia debaty nad stanem lecznictwa stomatologicznego w Polsce. NRL od wielu lat podkreśla, że w polskim społeczeństwie narastają problemy zdrowotne dotyczące uzębienia...

ukraine g9d3ffdcf5 1920
Odpowiedź branży stomatologicznej na atak na Ukrainę Lekarz

Trwająca już ponad miesiąc napaść Rosji na Ukrainę spotkała się z bardzo zdecydowaną reakcją organizacji międzynarodowych takich jak Unia Europejska i NATO oraz państw i pojedynczych firm, przede wszystkim z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Jap...

recepty 1
NIL apeluje o wystawianie recept „z zachowaniem standardów” Lekarz

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o wystawianie recept z zachowaniem standardów właściwej opieki nad pacjentem i zasad określonych w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Przypomnijmy – kilka dni temu minister zdrow...