Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Stabilizacja pierwotna implantu

Brak komentarzy | Publikacja:
Stabilizacja pierwotna implantu

Stabilizacja pierwotna implantu

Czynnikiem, który w olbrzymim stopniu decyduje o tym, czy zabieg implantacji zakończy się sukcesem, jest tzw. stabilizacja pierwotna implantu. Badania naukowe dowiodły, iż wszczepy, które charakteryzują się lepszą stabilizacją pierwotną, łatwiej i szybciej osiągają stabilizację wtórną.

Uzyskanie stabilizacji pierwotnej jest szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku implantów jednofazowych, pozwala bowiem na wprowadzenie wszczepu i wykonanie odbudowy protetycznej na jednej wizycie.

Stabilizacja pierwotna a stabilizacja wtórna
Stabilizacja pierwotna ma charakter czysto mechaniczny, wynikający z wklinowania się tytanowej śruby w tkankę kostną szczęki. Osiąga najwyższy poziom tuż po zabiegu implantacji i obniża się z czasem na rzecz stabilizacji wtórnej,

Natomiast stabilizacja wtórna polega na połączeniu się komórek tkanki kostnej z powierzchnią zewnętrzną wszczepu (jest więc de facto niczym innym jak procesem osteointegracji).

Najbardziej niebezpieczny dla pacjenta jest okres, w którym stabilizacja pierwotna powoli maleje, natomiast wtórna nie jest w stanie zapewnić optymalnego utrzymania implantu. Z reguły okres ten następuje w 3-4 tygodniu po przeprowadzeniu zabiegu i może się skończyć rozchwianiem implantu.
Reasumując – niedostateczna stabilizacja pierwotna utrudnia zrost wszczepu z kością, a w dłuższej perspektywnie czasu może się przyczynić nawet do jego utraty.

Od czego zależy stabilizacja pierwotna?
Stabilne umocowanie wszczepu w kości zależy od wielu czynników, przede wszystkim od długości i kształtu implantu, a także od ilości i gęstości kości. Liczy się również wiedza i doświadczenie operatora oraz jego umiejętności chirurgiczne. Uszkodzenie termiczne kości podczas zabiegu lub przeciążenie wszczepu niewłaściwie wykonaną pracą protetyczną mogą zakłócić bądź wręcz uniemożliwić skuteczne leczenie.

W jaki sposób implantolog ocenia stabilizację pierwotną?
Istnieją różne metody pomiarowe umożliwiajace ocenę stabilności implantu, przy czym niektóre z nich mają zastosowanie w czasie zabiegu, a niektóre w trakcie opieki pozabiegowej. Najczęściej stosowane są następujące metody:
– badanie z wykorzystaniem urządzenia Osstell,
– badanie z wykorzystaniem urządzenia Periotest,
– pomiar oporu (w Ncm) podczas wprowadzania wszczepu,
– badanie RTG.

Warto w tym miejscu dodać, iż badanie stabilności pierwotnej trwa kilka sekund, jest przy tym całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Uzyskane wyniki umożliwiają stomatologowi podjęcie właściwej decyzji o tym, kiedy należy obciążyć implanty, a także pozwalają odpowiednio wcześnie wychwycić ryzyko utraty wszczepu.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Akademia Implantu2 - Dentonet.pl
Akademia Implantu - spotkanie praktyków. Wiedza bez sprzedaży. Lekarz

Systemy implantologiczne, regeneracja kości, nawigacja cyfrowa, szablony, druk 3D. Dla jednych zwykła codzienność, dla innych chaotyczna rzeczywistość, niosąca wiele pytań i często sprzeczne odpowiedzi. Studia, szkolenia, konferencje, curriculum i wr...

ropowica jamy ustnej - Dentonet.pl
Ropowica jamy ustnej jako skutek przemieszczenia implantu Lekarz

Ropowica jamy ustnej, inaczej angina Ludwiga (łac. phlegmonae fundi oris, ang. Ludwig's angina) to ropowicze zapalenie tkanek miękkich dna jamy ustnej. Patogenem wywołującym tę chorobę są bakterie Gram-ujemne, beztlenowce, ale również bakterie, któr...

3
Akademia Implantu i Akademia Kompozytu Lekarz

Zarówno Akademia Implantu, jak i Akademia Kompozytu to wydarzenia tworzone dla lekarzy przez lekarzy. – Akademie powstały z potrzeby, gdy nam – jako praktykom – brakowało obiektywnego i przekrojowego spojrzenia na poszczególne zagadnienia stomatologi...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji