Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Psychoterapia uzależnień – specjalizacja nie dla dentystów?

Publikacja:
Psychoterapia uzależnień – specjalizacja nie dla dentystów?

Psychoterapia uzależnień – specjalizacja nie dla dentystów?

Naczelna Rada Lekarska uważa, że nowa specjalizacja – psychoterapia uzależnień – powinna być dostępna również dla lekarzy dentystów. W projekcie ministerstwa zdrowia na liście osób, które mogą zdobyć taką specjalizację brakuje bowiem lekarzy dentystów, a jest np. teolog i filozof.

Ministerstwo zdrowia planuje wprowadzenie nowej specjalizacji medycznej – psychoterapii uzależnień. Naczelna Rada Lekarska pozytywnie oceniła ten pomysł, przy czym wyraźnie zaznaczyła, że odbycie specjalizacji w tym zakresie powinno dotyczyć tylko osób, które posiadają tytuł zawodowy związany z wykonywaniem zawodu medycznego lub pokrewnego.

Poważne wątpliwości prezydium NRL budzi możliwość odbywania tej specjalizacji przez osoby posiadające tyłu zawodowy teologa i filozofa, podczas gdy w projekcie rozporządzenia zabrakło lekarza dentysty. Nieujęcie zawodu lekarza dentysty w katalogu zawodów, po ukończeniu których można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, jest nieuzasadnione i wskazuje na nierówne traktowanie lekarzy i lekarzy dentystów – napisano w stanowisku.

NRL zaapelowała więc, by w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia „Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia” dodać również studia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Z drugiej strony, w opinii NRL zawody teologa i filozofa w żadnej mierze nie są powiązane z ochroną zdrowia. Udzielanie świadczenia w rodzaju psychoterapia uzależnień jest – w ocenie prezydium NRL – oddziaływaniem ściśle medycznym (leczniczym) i powinno być zastrzeżone jedynie dla tych podmiotów, które dają gwarancję zachowania tajemnicy zawodowej oraz odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej aspektów leczniczych w prowadzeniu danej terapii.

Terapia uzależnień jako proces leczniczy powinna być wolna od kwestii ideologicznych. Należy także wskazać, że psychoterapia uzależnień może dotyczyć również uzależnień behawioralnych, a nie tylko uzależnień od szkodliwych substancji. Zatem gwarancja zachowania tajemnicy zawodowej (do której zobowiązani są przedstawiciele zawodów medycznych), jest w tym aspekcie szczególnie istotna – dodano.

Prezydium NRL nie neguje przydatności w szeroko rozumianym procesie oddziaływań terapeutycznych przedstawicieli różnych zawodów, w tym teologów i filozofów. – Jednakże ze względu na medyczne aspekty związane z procesem leczenia uzależnień, osoby wykonujące powyższe zawody nie powinny być uprawione do samodzielnego prowadzenia terapii uzależnień, jako specjaliści – podsumowano.

Czym jest odporność psychiczna? Na czym opiera się jej siła? Opowiada Ewa Stellmach, trener mentalny i coach sportowców.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

psychoterapia
Specjalizacja z psychoterapii także dla dentystów Lekarz

Apele i presja środowiska stomatologicznego przyniosły skutek – z najnowszej wersji projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wynika, że lekarze dentyści będą mogli przystąpić do szkolenia ...

lekarz
Specjalizacja z psychoterapii nie dla dentystów Lekarz

Ministerstwo zdrowia chce wprowadzić nową specjalizację - psychoterapię. Do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii będą mogli przystąpić m.in. lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i pedagodzy, ale nie... lekarze dentyści. Na początku listopada św...

Maciej Nowak
"Periodontologia to bardzo niszowa specjalizacja" Lekarz

- Periodontologia to bardzo niszowa specjalizacja. W skali kraju mamy około 500 periodontologów, głównie w ośrodkach akademickich. Ale jako konsultant wojewódzki wiem, że w dużych miastach na Mazowszu - np. w Płocku - nie ma ani jednego periodontolog...

ROZWIŃ WIĘCEJ
mikrobiologia lekarska
Specjalizacja z mikrobiologii lekarskiej także dla dentystów? Lekarz

XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do ministra zdrowia o wprowadzenie przepisów umożliwiających odbywanie przez lekarzy dentystów specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej. Jak czytamy w programie specjalizacji z mikrobiologii, jej celem wykształce...

edukacja lekarzy - Dentonet.pl
NRL o doskonaleniu zawodowym dentystów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd proponuje m.in. rozszerzenie możliwości realizowania obowiązku doskonal...

psychoterapia uzaleznien
Specjalizacja z psychoterapii uzależnień nie dla dentystów Lekarz

Minister zdrowia zatwierdził program szkolenia specjalizacyjnego w nowej dziedzinie – psychoterapii uzależnień. Specjalizację taką będą mogły uzyskać osoby z tytułami magistra po studiach w zakresie m.in. pracy socjalnej, psychologii socjologii i res...

stomatologia dziecieca
NFZ Bydgoszcz: dziewięć konkursów dla dentystów Lekarz

Dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy ogłosił dziewięć konkursów dotyczących udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Jak czytamy w komunikacie, poszc...

zyczenia
Świąteczne życzenia od dentystów dla dentystów Lekarz

Prof. dr hab. Jan Pietruski, prof. dr hab. Małgorzata Pietruska, dr n. med. Paweł Niewada, dr hab. Kinga Grzech-Leśniak - to tylko kilkoro z grona stomatologów, lekarzy-praktyków i wykładowców, którzy złożyli świąteczne życzenia czytelnikom Dentonetu...

funty
UK: podwyżka dla dentystów w gabinetach NHS Lekarz

Przedstawiona w marcu br. propozycja, by polscy lekarze specjaliści otrzymali w lipcu „podwyżkę” w kwocie 19 złotych brutto, nie spotkała się z życzliwym przyjęciem środowiska medycznego, o czym pisaliśmy także w Dentonecie. Lepiej oceniono wniosek z...

ortodoncja
CMKP: ortodoncja chętnie wybieraną specjalizacją Lekarz

CMKP podało wyniki jesiennego postępowania kwalifikacyjnego na szkolenia specjalizacyjne. Dostępne w nim były 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. W postępowaniu złożonych zostało łącznie 7027 poprawnych formaln...