Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Prawo pacjenta do odszkodowania

Publikacja:

Prawo pacjenta do odszkodowania

Pacjent, który w trakcie leczenia został zakażony chorobą wirusową lub bakteryjną może domagać się naprawienia szkody i pokrycia wszystkich kosztów, które poniósł.

W placówkach służby zdrowia najczęściej dochodzi do wszczepienia wirusów żółtaczki typu B i C oraz zakażenia gronkowcem.

Pacjent podczas pobytu w szpitalu może doznać uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialność w całości ponosi placówka medyczna, np. na skutek rażącego zaniedbania lub błędu w sztuce lekarskiej.

Pacjent może żądać od jednostki służby zdrowia jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającego kosztom leczenia jakie poniósł. Koszty te mogą obejmować pobyt w szpitalu, opiekę pielęgniarską, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Pacjent może zwrócić się nawet o zwrot kosztów dojazdu do specjalisty, także w przypadku osób bliskich. Odszkodowanie może dotyczyć także wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych i specjalnej diety, a nawet kosztów związanych z przygotowaniem do innego zawodu.

Na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia związku powstałej szkody z poniesionymi wydatkami. Dowodem są tutaj wszelkie rachunki. Pacjent musi także udowodnić, że wszystkie wydatki były celowe.

Sąd Najwyższy uznał nawet za usprawiedliwiony wydatek na pokrycie strat, jakie poniosła żona poszkodowanego pacjenta.

Chodzi o przypadek, gdy pracująca zawodowo żona pacjenta, który doznał uszkodzenia ciała w szpitalu i z tego powodu wymagał opieki, porzuciła pracę zarobkową, aby pielęgnować męża.

Pacjenci nie są więc całkowicie bezradni. Każdy kto doznał uszczerbku na zdrowiu w placówce medycznej powinien rozważyć dochodzenie swoich praw i zwrot poniesionych kosztów. (mz)

na podstawie: Gazeta Prawna


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Listerine
Problemy periodontologiczne u pacjenta 60+ [webinar] Lekarz

Z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na wszelkie choroby i dolegliwości. Przyzębie również podlega procesom starzenia się. Niektóre schorzenia mogą negatywnie wpłynąć na jego stan. Z tego powodu warto odpowiednio dobierać profilaktykę do sta...

odszkodowania
Będą szybsze odszkodowania za błędy medyczne Lekarz

Na początku września wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą pacjenci będą mogli otrzymać odszkodowania za błędy medyczne na szybkiej ścieżce pozasądowej. Będzie to...

szczepionka na COVID-19 - Dentonet.pl
Powikłanie po szczepieniu? Będą odszkodowania Lekarz

Ustawa powołująca Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 27 stycznia 2022 r. Zgodnie z przepisami, wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można s...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Fundusz Kompensacyjny
Szybsze i prostsze odszkodowania za błędy medyczne Lekarz

Dzięki nowelizacji przepisów, które weszły w życie 6 września br. łatwiej będzie uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne. Zamiast batalii sądowych będą się odbywać postępowania administracyjne prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta. Decyzja zostani...

bol pozabiegowy
Ból pozabiegowy - jak przewidzieć go u pacjenta? Lekarz

Czynniki kliniczne, w tym nasilenie bólu przed i w trakcie leczenia kanałowego, mogą wskazywać na ryzyko wystąpienia pooperacyjnych dolegliwości bólowych bardziej niż cechy socjodemograficzne, takie jak rasa lub poziom dochodów. To wnioski płynące z ...

Fundusz Kompensacyjny
Fundusz Kompensacyjny: 880 wniosków o odszkodowania Lekarz

W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 880 wniosków o przyznanie świadczenia. – Wydaliśmy do tej pory 97 decyzji, dzięki którym przyznano łącznie ponad 677 tys. w ramac...

jezyk migowy
Osoby głuche mają prawo do tłumacza języka migowego w gabinecie Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w specjalnym stanowisku przypomniała, że osoby głuche mają prawo do nieodpłatnego dostępu do tłumaczy języka migowego w placówkach służby zdrowia, w tym w gabinetach stomatologicznych. Samorząd lekarski odebrał ostatnio zgłosz...

powiklania po szczepieniu
Powikłania po szczepieniu przeciw COVID? Będą odszkodowania Lekarz

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Daje on możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw COVID19 w trybie szybkiej ścieżki. - Przypominam, że ustawa działa...

leki refundowane
Pacjenci z Ukrainy mają prawo do leków refundowanych Lekarz

Leki refundowane przysługują obywatelom Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed agresją militarną Rosji. Refundacja leków wynika z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa spe...

szczepienia na grype
Prawo.pl: rząd chce przyspieszyć szczepienia na grypę Lekarz

Ministerstwo zdrowia chce wprowadzić zmiany legislacyjne, których celem jest większe zaangażowanie aptek w proces szczepień na grypę. Skierowanie będzie mógł wystawić farmaceuta - donosi na swych łamach Prawo.pl. Prawo.pl przypomniało, że minister z...