Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Prawo pacjenta do odszkodowania

Publikacja:

Prawo pacjenta do odszkodowania

Pacjent, który w trakcie leczenia został zakażony chorobą wirusową lub bakteryjną może domagać się naprawienia szkody i pokrycia wszystkich kosztów, które poniósł.

W placówkach służby zdrowia najczęściej dochodzi do wszczepienia wirusów żółtaczki typu B i C oraz zakażenia gronkowcem.

Pacjent podczas pobytu w szpitalu może doznać uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialność w całości ponosi placówka medyczna, np. na skutek rażącego zaniedbania lub błędu w sztuce lekarskiej.

Pacjent może żądać od jednostki służby zdrowia jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającego kosztom leczenia jakie poniósł. Koszty te mogą obejmować pobyt w szpitalu, opiekę pielęgniarską, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Pacjent może zwrócić się nawet o zwrot kosztów dojazdu do specjalisty, także w przypadku osób bliskich. Odszkodowanie może dotyczyć także wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych i specjalnej diety, a nawet kosztów związanych z przygotowaniem do innego zawodu.

Na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia związku powstałej szkody z poniesionymi wydatkami. Dowodem są tutaj wszelkie rachunki. Pacjent musi także udowodnić, że wszystkie wydatki były celowe.

Sąd Najwyższy uznał nawet za usprawiedliwiony wydatek na pokrycie strat, jakie poniosła żona poszkodowanego pacjenta.

Chodzi o przypadek, gdy pracująca zawodowo żona pacjenta, który doznał uszkodzenia ciała w szpitalu i z tego powodu wymagał opieki, porzuciła pracę zarobkową, aby pielęgnować męża.

Pacjenci nie są więc całkowicie bezradni. Każdy kto doznał uszczerbku na zdrowiu w placówce medycznej powinien rozważyć dochodzenie swoich praw i zwrot poniesionych kosztów. (mz)

na podstawie: Gazeta Prawna


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wakacyjny poradnik pacjenta - Dentonet.pl
RPP: wakacyjny poradnik pacjenta pod kątem epidemii Pacjent

Pandemia koronawirusa zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne wielu osób i z pewnością spora część z nich ze względu na utrudnienia podczas wyjazdów zagranicznych swój urlop spędzi w kraju. Dlatego tegoroczna wersja „Wakacyjnego Poradnika Pacjenta” od ...

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash
Prawo do dokumentacji medycznej – zmiany w przepisach Lekarz

9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Na podstawie dotychczasowych p...

quino al 8gWEAAXJjtI unsplash
800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta od NFZ-u Pacjent

13 listopada w całym kraju, we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ-u, ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 800 190 590 to dotychczasowy numer b...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Konferencja Mistrzów 15
Jak odkryć potrzebę pacjenta, o której on sam nie wie? Lekarz

- Rolą stomatologa jest ukazanie pacjentowi dostępnych rezultatów terapii, których on sam nie jest w stanie sam sobie wyobrazić - przekonuje dr Magdalena Żywicka, lekarz stomatolog, jeden z wykładowców 1 Konferencji Mistrzów Stomatologii (12-14 paźdz...

śluza do dezynfekcji
Dezynfekcja w gabinecie priorytetem dla pacjenta Asysta

Serwis DentaVox przeprowadził wiosną tego roku badanie ankietowe, które miało na celu sprawdzenie oczekiwań pacjentów odnośnie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Wykazano w nim przede wszystkim, że ze względu na pandemię COVID-19 pacjenci mają znac...

Konferencja Mistrzów Stomatologii
Nieuświadomione potrzeby pacjenta stomatologicznego Lekarz

- Lekarze mierzą się z wyzwaniami. Ogromnym ułatwieniem są zdobycze technologii, natomiast największym wyzwaniem są rosnące oczekiwania pacjentów - mówi dr Magdalena Żywicka, jeden z wykładowców Konferencji Mistrzów Stomatologii (12-14 października, ...

medical 563427 1920
Zadbaj o prawo do pobierania recept - czas do 30 września Lekarz

Przypominamy, że 30 września mija termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania recept. Ma to oczywiście związek z czerwcowym zarządzeniem prezesa NFZ, dotyczącym przedłużenia tego terminu. Poprzedni minął z końcem czerwca ubiegłego ...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Ogólna zasada mówi, że dokumentację medyczną należy udostępniać osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił ...

Tomasz Dzieniakowski
Higienistka najlepiej zna pacjenta - mówi dr Dzieniakowski Asysta

W krajach wyżej rozwiniętych standardem jest, że wszystkie zabiegi zaczynają się profesjonalną higienizacją. Rola higienistki stomatologicznej w gabinecie jest ogromna. - Higienistka znacznie precyzyjniej ocenia stan jamy ustnej niż lekarz, bo podcza...

elektroniczne PWZ - Dentonet.pl
Prawo Wykonywania Zawodu w formie elektronicznej? Lekarz

Naczelna Izba Lekarska uważa, że proponowane przez rząd wprowadzenie Prawa Wykonywania Zawodu w formie zapisu elektronicznego do aplikacji mTożsamość powinno być fakultatywne. 4 czerwca podczas telekonferencji przedstawiciele ministerstwa zdrowia i ...

EEC3
Uzupełnienie protetyczne u pacjenta z EEC po rozszczepie wargi Lekarz

Zespół EEC (ang. Ectrodactyly-Ectodermal Dysplasia Clefting Syndrome) to zespół wad wrodzonych, charakteryzujący się triadą występujących u pacjenta nieprawidłowości. Jedną z nich są rozszczepy podniebienia i wargi oraz wady występujące w obrębie uzę...