Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Prawo pacjenta do odszkodowania

Publikacja:

Prawo pacjenta do odszkodowania

Pacjent, który w trakcie leczenia został zakażony chorobą wirusową lub bakteryjną może domagać się naprawienia szkody i pokrycia wszystkich kosztów, które poniósł.

W placówkach służby zdrowia najczęściej dochodzi do wszczepienia wirusów żółtaczki typu B i C oraz zakażenia gronkowcem.

Pacjent podczas pobytu w szpitalu może doznać uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialność w całości ponosi placówka medyczna, np. na skutek rażącego zaniedbania lub błędu w sztuce lekarskiej.

Pacjent może żądać od jednostki służby zdrowia jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającego kosztom leczenia jakie poniósł. Koszty te mogą obejmować pobyt w szpitalu, opiekę pielęgniarską, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Pacjent może zwrócić się nawet o zwrot kosztów dojazdu do specjalisty, także w przypadku osób bliskich. Odszkodowanie może dotyczyć także wszelkich zabiegów rehabilitacyjnych i specjalnej diety, a nawet kosztów związanych z przygotowaniem do innego zawodu.

Na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia związku powstałej szkody z poniesionymi wydatkami. Dowodem są tutaj wszelkie rachunki. Pacjent musi także udowodnić, że wszystkie wydatki były celowe.

Sąd Najwyższy uznał nawet za usprawiedliwiony wydatek na pokrycie strat, jakie poniosła żona poszkodowanego pacjenta.

Chodzi o przypadek, gdy pracująca zawodowo żona pacjenta, który doznał uszkodzenia ciała w szpitalu i z tego powodu wymagał opieki, porzuciła pracę zarobkową, aby pielęgnować męża.

Pacjenci nie są więc całkowicie bezradni. Każdy kto doznał uszczerbku na zdrowiu w placówce medycznej powinien rozważyć dochodzenie swoich praw i zwrot poniesionych kosztów. (mz)

na podstawie: Gazeta Prawna


POWIĄZANE ARTYKUŁY

IKP - Dentonet.pl
Z Internetowego Konta Pacjenta korzysta 8,5 mln osób Pacjent

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że w połowie maja br. liczba użytkowników Internetowego Konta Pacjenta sięgnęła już 8,5 mln osób, podczas gdy jeszcze w październiku 2020 roku było ich 3,5 mln. Oczywiście wynika to głównie ze związanych z pandemią dz...

quino al 8gWEAAXJjtI unsplash
800 190 590 - Telefoniczna Informacja Pacjenta od NFZ-u Pacjent

13 listopada w całym kraju, we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ-u, ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. 800 190 590 to dotychczasowy numer b...

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash
Prawo do dokumentacji medycznej – zmiany w przepisach Lekarz

9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadzone zmiany będą dotyczyły zasad udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Na podstawie dotychczasowych p...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Listerine
Problemy periodontologiczne u pacjenta 60+

Z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na wszelkie choroby i dolegliwości. Przyzębie również podlega procesom starzenia się. Niektóre schorzenia mogą negatywnie wpłynąć na jego stan. Z tego powodu warto odpowiednio dobierać profilaktykę do sta...

śluza do dezynfekcji
Dezynfekcja w gabinecie priorytetem dla pacjenta Asysta

Serwis DentaVox przeprowadził wiosną tego roku badanie ankietowe, które miało na celu sprawdzenie oczekiwań pacjentów odnośnie wizyty w gabinecie stomatologicznym. Wykazano w nim przede wszystkim, że ze względu na pandemię COVID-19 pacjenci mają znac...

borelioza
Dentysto, czy rozpoznasz objawy boreliozy u pacjenta? Lekarz

Czy wiesz, które objawy występujące w obrębie twarzoczaszki mogą świadczyć o boreliozie? Do ogólnie znanych symptomów występujących w różnych stadiach tej choroby należy dodać kolejne, które manifestują się w obszarze części twarzowej czaszki. Wyniki...

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta: na co skarżą się pacjenci? Lekarz

Ponad 22 tys. zgłoszeń na Telefoniczną Informację Pacjenta w okresie od 1 stycznia do 15 września dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej. – Mamy do czynienia z kontynuacją odwrócenia trendu – przed pandemią najwięcej skarg pojawiało się w zakresie s...

fizjoterapia
Kiedy wysłać pacjenta stomatologicznego do fizjoterapeuty? Lekarz

- Wszelkie dysfunkcje w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych mogą mieć podłoże w obrębie innych stawów, np. kręgosłupa szyjnego czy stawów krzyżowo-biodrowych. Dlatego należy badać całą postawę pacjenta - mówi w rozmowie z Dentonetem fizjoterapeuta Na...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta Lekarz

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Ogólna zasada mówi, że dokumentację medyczną należy udostępniać osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił ...

RTG - Dentonet.pl
Ministerstwo o szkoleniach z ochrony radiologicznej pacjenta Lekarz

Ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia dotyczącego ochrony radiologicznej pacjenta. Okazuje się, że zakres godzin obowiązkowych szkolenia dla lekarzy dentystów ma wzrosnąć z siedmiu do dwunastu godzin.W proj...

elektroniczne PWZ - Dentonet.pl
Prawo Wykonywania Zawodu w formie elektronicznej? Lekarz

Naczelna Izba Lekarska uważa, że proponowane przez rząd wprowadzenie Prawa Wykonywania Zawodu w formie zapisu elektronicznego do aplikacji mTożsamość powinno być fakultatywne. 4 czerwca podczas telekonferencji przedstawiciele ministerstwa zdrowia i ...