Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

ORL Warszawa: zawód asystentki i higienistki nie jest zawodem medycznym

Publikacja:
ORL Warszawa: zawód asystentki i higienistki nie jest zawodem medycznym

ORL Warszawa: zawód asystentki i higienistki nie jest zawodem medycznym

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie opublikowała stanowisko, w którym twierdzi, że zawód asystentki i higienistki stomatologicznej nie jest zawodem medycznym. – Zarówno asystentka stomatologiczna jak i higienistka stomatologiczna nie są zawodem w pełni samodzielnym. Wykonują swój zawód jako asysta lub na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Zawody medyczne charakteryzują się natomiast samodzielnością w podejmowanych świadczeniach zdrowotnych – argumentuje warszawska ORL.

Przypomnijmy – w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przyjęto, że zawód asystentki i higienistki stomatologicznej jest zawodem medycznym. W kwestii tej pojawiły się nawet pytania lekarzy dentystów, którzy nie wiedzą, czy w takim razie są zobowiązani do podnoszenia asystentkom i higienistkom pensje do poziomów przewidzianych w ustawie. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

ORL Warszawa: zawody medyczno-społeczne

W ostatnim czasie stanowisko w sprawie statusu zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej opublikowała ORL w Warszawie. Jej zdaniem, przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie pozwalają na uznanie tych zawodów za zawody medyczne. W stanowisku przytoczono załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, zgodnie z którym:

– asystentka stomatologiczna to zawód z obszaru medyczno-społecznego, której zadaniem jest asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy,

– higienistka stomatologiczna to zawód z obszaru medyczno-społecznego, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Rozporządzenie określa wprost kwalifikacje i umiejętności jakimi powinien legitymować się absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna. Są tą czynności stricte pomocnicze – czytamy.

Tymczasem w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zapisano, że osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. – Natomiast świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania – argumentuje ORL w Warszawie.

Zawody nie w pełni samodzielne

Warszawski samorząd uważa ponadto, że przeciw kwalifikowaniu zawodów asystentki i higienistki do grupy zawodów medyczny przemawia fakt, iż nie są one w pełni samodzielne, gdyż zarówno asystentki, jak i higienistki wykonują pracę na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. – Zawody medyczne charakteryzują się natomiast samodzielnością w podejmowanych świadczeniach zdrowotnych – napisano w stanowisku.

Według ORL w Warszawie nawet fakt, że zawody asystentki i higienistki uwzględniono w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych nie oznacza, iż w aktualnym stanie prawnym można przyjąć takie stanowisko. – Podkreślenia wymaga, iż dopiero przepisy projektowanej ustawy stawiają szereg nowych wymagań zarówno osobom, które będą ubiegały się o wykonywanie zawodu asystentki czy higienistki jak i osobom, które te zawody będą wykonywały (np. posiadanie polisy OC zawodowej czy też obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego), aby móc uznać je za zawód medyczny – dodano.

Asystentki i higienistki w grupie nr 9

Jak podkreślono, stanowisko to ma znaczenie dla właściwego stosowania przepisów ustawy przez podmioty lecznicze zatrudniające asystentki i higienistki stomatologiczne w zakresie wynagradzania. – W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w aktualnym stanie prawnym higienistka i asystentka stomatologiczna powinny być zakwalifikowane do grupy nr 9, to jest pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim ze współczynnikiem pracy 0,78 – gdyż nie są zawodami medycznymi – poinformowano.

W których procedurach z zakresu stomatologii zachowawczej udział higienistki stomatologicznej ma szczególnie duże znaczenie dla sukcesu przeprowadzanego leczenia? – Pacjent, jeśli to tylko możliwe, powinien być przygotowany wcześniej do każdej planowej procedury stomatologicznej. Tak naprawdę to higienistka powinna zdecydować, w którym momencie pacjent może być już leczony – mówi dr n. med. Michał Ganowicz.

Źródło: https://izba-lekarska.pl


POWIĄZANE ARTYKUŁY

rejestr zawodow medycznych
Higienistki i asystentki zarejestrują się w systemie od 26 marca Asysta

Od 26 marca 2024 r. pod adresem https://rizm.ezdrowie.gov.pl/ dostępny będzie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, do którego obowiązkowo będą musiały wpisać się m.in. asystentki i higienistki stomatologiczne. Złożeni...

asystentka
"Asystentki i higienistki wykonują zawód medyczny" Asysta

W odpowiedzi na interpelację poseł Urszuli Nowogórskiej wiceminister zdrowia Piotr Bromber poinformował, że w opinii ministra zdrowia asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna są osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu usta...

asystentka
USA: asystentki i higienistki stomatologiczne pilnie poszukiwane Asysta

W Stanach Zjednoczonych zmagających się obecnie z najpoważniejszą od początku tego roku falą pandemii COVID-19 (nawet 190 000 nowych przypadków dziennie pod koniec sierpnia) dodatkowym problemem w pracy lekarzy dentystów są kłopoty z pozyskaniem śred...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka stomatologiczna USA
US News: zawód higienistki wśród najlepszych w 2024 r. Asysta

Profesja higienistki stomatologicznej znalazła się na liście 25 najlepszych zawodów w 2024 r. w Stanach Zjednoczonych opublikowanej przez portal US News. Średnia pensja higienistek w USA w 2024 r. wynosi ponad 81 tys. dolarów, a do 2032 r. w kraju po...

asystentka stomatologiczna1
Współczynnik pracy dla higienistki i asystentki stomatologicznej Asysta

Ustawa z 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wprowadziła załącznik określający wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji...

higienistka - Dentonet.pl
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – jest projekt ustawy Asysta

Na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Jego celem jest uregulowanie zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaga...

asystentka stomatologiczna
Regulacja zawodów asystentki i higienistki – uwagi NIL Asysta

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, która ma uregulować m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Według NIL, projekt całkowicie pomija zawód pomocy stomatologicznej, któr...

stomatologia
Dlaczego lekarz i lekarz dentysta nie jest już wolnym zawodem? Lekarz

Wiceminister finansów Jan Sarnowski poinformował Naczelną Izbę Lekarską, że decyzja o wyłączeniu z katalogu wolnych zawodów lekarzy i lekarzy dentystów została podjęta jedynie dla potrzeb ustalania podatku dochodowego. Przypomnijmy - 1 stycznia 2022...

higienistka
Czy asystentki i higienistki potrzebują samorządu zawodowego? Asysta

Grupa posłów skierowała do ministra zdrowia interpelację w sprawie utworzenia samorządów zawodowych dla profesji wymienionych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Istnienie takich samorządów – zdaniem posłów – miałoby wpływ na zaufani...

asystentka
Co z regulacją zawodów asystentki i higienistki stomatologicznej? Asysta

Poseł Konrad Frysztak zwrócił się do ministerstwa zdrowia z pytaniem, na jakim etapie jest ustawa regulująca zawody medyczne, w tym asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej oraz technika dentystycznego. W połowie 2021 r. poseł Konra...