Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

MZ reguluje wystawianie recept pro auctore i pro familia

Publikacja:

MZ reguluje wystawianie recept pro auctore i pro familia

Wprowadzenie przepisów dotyczących dokumentowania wystawiania przez lekarzy recept dla siebie, małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (recepty pro auctore i pro familia) ma na celu projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), jaki trafił właśnie do konsultacji.

Dotąd kwestia ta nie była uregulowana jednoznacznie i budziła wątpliwości.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej wystawianie recept pro auctore i pro familia nie wymaga prowadzenia pełnej dokumentacji medycznej, zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

Ponadto obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość wystawiania recept przez lekarza, który ma prawo wykonywania zawodu i stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale nie wykonuje zawodu w podmiocie leczniczym ani w ramach praktyki lekarskiej. Rozporządzenie MZ z 21 grudnia 2010 r. nie reguluje również tej kwestii.

Resort zaproponował, by lekarz wystawiający recepty pro auctore i pro familia prowadził wykaz zawierający: imię i nazwisko pacjenta, międzynarodową lub własną nazwę przepisanego leku, postać, w jakiej lek ma być wydany, jeśli występuje w obrocie w większej niż jedna postaci, dawkę leku, jeżeli występuje w więcej niż jedna dawce, ilość leku lub nazwę i ilość surowców farmaceutycznych do jego sporządzenia oraz sposób dawkowania.

W stosunku do propozycji NRL resort rozszerzył zakres informacji o postać, ilość, dawkę i sposób dawkowania leku, tłumacząc, że rozwiązanie to pozwoli na uzyskanie pełnej informacji o przepisanych pacjentowi lekach w razie konieczności kontynuowania jego leczenia.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e recepty
Nadużycia przy wystawianiu recept? „Jesteśmy oburzeni” Lekarz

Zawiadomienie do prokuratury, wprowadzenie maksymalnej dziennej liczby wystawianych e-recept i ograniczenia w przepisywaniu leków psychotropowych – minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział działania w odpowiedzi na „nadużycia przy wystawianiu r...

specjalizacje1
CEM wznowiło wystawianie dyplomów specjalizacyjnych Lekarz

Po przymusowej przerwie spowodowanej… brakiem odpowiedniego papieru, 2 września Centrum Egzaminów Medycznych rozpoczęło wystawianie dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty przez lekarzy i lekarzy dentystów. Przypomnijmy – 24 maja na ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wystawianie recept
RPO interweniuje w sprawie limitów na wystawianie e-recept Lekarz

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w ministerstwie zdrowia w sprawie wprowadzonych limitów na wystawianie e-recept. Zdaniem Rzecznika, może to ograniczać prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Przypomnijmy – kilka dni temu minister zdrowia ...

recepty 1
NIL apeluje o wystawianie recept „z zachowaniem standardów” Lekarz

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o wystawianie recept z zachowaniem standardów właściwej opieki nad pacjentem i zasad określonych w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Przypomnijmy – kilka dni temu minister zdrow...

recepta - Dentonet.pl
Nowe druki recept papierowych już od 1 lipca 2021 r. Lekarz

Tylko do końca czerwca 2021 r. można korzystać z dotychczasowych druków recept. Od 1 lipca 2021 r. wchodzi nowy wzór recept w postaci papierowej. Nie przewidziano w nim rubryki "oddział wojewódzki NFZ". Aby uzyskać nowe druki recept papierowych, nal...

recepty
Lekarz na zwolnieniu może wystawiać recepty pro auctore i pro familiae Lekarz

W odpowiedzi na pytanie Naczelnej Rady Lekarskiej ZUS poinformował, że lekarz przebywający na zwolnieniu – zarówno z powodu choroby, jak i np. konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – może w tym czasie wystawiać recepty pro auct...

recepta - Dentonet.pl
Nowe wzory recept - obowiązkowe od 1 lipca 2021 r. Lekarz

Od początku miesiąca obowiązuje jeden wzór recept papierowych dla recept refundowanych Rp i Rpw. O sprawie przypomina Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu, jednocześnie podkreślając, że zgodnie z zapisami ustawy prawo farmaceutyczne rece...