Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak uporządkować swoje zadania?

Publikacja:
Jak uporządkować swoje zadania?

Jak uporządkować swoje zadania?

Czasem zdarza nam się narzekać na nadmiar obowiązków lub niekomfortową sytuację w pracy, tymczasem w większości przypadków mamy wpływ na to, co się dzieje. Czasem lubimy myśleć, że jesteśmy „ofiarą” niesprzyjających okoliczności, jednak to my sami decydujemy, co robimy lub nie. Inne osoby – szef lub współpracownicy nie mogą nas zmusić do zrobienia czegoś, na co się nie zgadzamy – jeśli coś robimy to dlatego, że sami tak zdecydowaliśmy (choć czasem robimy to nieświadomie). Jeśli podejmujemy daną pracę (niezależnie od motywacji) i zgadzamy się na wymagania zawarte w umowie – jest to wynikiem naszej decyzji. Dlatego bardzo cenne dla naszego rozwoju i dobrego samopoczucia będzie uświadomienie sobie, że w naszym życiu wiele zależy od nas samych i przejmiemy nad nim kontrolę, np. zrezygnujemy z czegoś, czego nie chcemy robić, a robimy.

W pracy jest pomocne, aby mieć jasno określony i uzgodniony obustronnie zakres zadań i obowiązków. Brak jasności w tym względzie jest wypalający i dezorientujący, ponieważ tracimy dużo czasu i siły, by „wyczuć”, jakie nasi przełożeni lub współpracownicy mają wobec nas oczekiwania i co to znaczy – według nich – że dobrze wykonujemy naszą pracę. Dlatego warto zadawać pytania, np. co jest dla nich ważne, na co zwracają uwagę, jakie są ich cele i priorytety, jak rozumieją naszą rolę. Dobrze jest również uzgodnić strategię i sposób dążenia do wybranego celu. Jednak w takich uzgodnieniach bardzo ważne jest uwzględnienie również swoich potrzeb i priorytetów, np. dogodne dla nas godziny pracy, terminy, wynagrodzenie itp. oraz podejmowanie negocjacji, by – w miarę możliwości – zostały one uwzględnione.

W zasadzie każdego dnia jest wskazane określanie, jakie są w danym momencie nasze osobiste cele i priorytety, co jest dla nas ważne. To pozwoli nami odróżniać, na ile w swoim życiu realizujemy cele innych, a na ile swoje własne. W tym miejscu warto uwzględnić reguły asertywności. Osoba, która bezrefleksyjnie lub pod wpływem lęku zgadza się na wszystko, co jest jej proponowane – wcześniej czy później stanie się sfrustrowana i będzie odczuwała gniew. Jeśli ktoś kieruje do nas jakąś prośbę – zweryfikujmy, czy jej spełnienie nie zburzy naszych celów i priorytetów, nie spowoduje, że zrezygnujemy z samego siebie. Spróbumy też wyobrazić sobie sytuację, w której odmawiamy lub nie zgadzamy się na spełnienie czyjejś prośby. Zwykle tak jest, że zgadzamy się realizować prośby innych z lęku przed odrzuceniem, utratą pracy czy niezadowoleniem, jakie inni mogą nam z tego powodu okazać. Jednak – zgadzanie się na to, o co inni nas proszą, zwykle wcale nas nie chroni przed przykrymi sytuacjami i niezadowoleniem. Z drugiej strony – asertywność polega również na uwzględnianiu potrzeb innych – dlatego  w odmawianiu również należy zachować równowagę.

Źródło: "Coaching" 2/2015

Zachęcamy również do przeczytania:
"Oko w oko z asertynością"


 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

separatory amalgamatu - Dentonet.pl
"Nie" dla żądania kar za brak separatorów amalgamatu Lekarz

Naczelna Izba Lekarska wystosowała pismo do Cezarego Tomczyka, przewodniczącego klubu parlamentarnego KO, w którym zwraca uwagę na interpelację autorstwa grupy posłów KO, domagających się kar dla lekarzy dentystów za niezamontowanie w gabinecie separ...

finansowanie świadczeń NFZ - Dentonet.pl
"Aneksowanie umów stomatologicznych trzeba uporządkować" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zwróciło się z apelem do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o uporządkowanie spraw związanych z aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne na 2022 r. S...