Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

CBOS: 60% badanych nie boi się zarażenia koronawirusem

Publikacja:
CBOS: 60% badanych nie boi się zarażenia koronawirusem

CBOS: 60% badanych nie boi się zarażenia koronawirusem

60% badanych nie boi się zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, obawy deklaruje 39% – wynika ze zrealizowanego w pierwszej połowie października badania CBOS. Zaszczepienie przeciw COVID-19 zadeklarowało w nim 70% badanych, w tym 15% dwoma dawkami przypominającymi.

CBOS w badaniu zapytał Polaków o obawy wobec zarażenia koronawirusem, ocenę działań rządu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i o stosunek do szczepień przeciwko SARS-CoV-2.
W pierwszej połowie października zarażenia koronawirusem nie bało się 60% badanych, w tym 32% nie bało się w ogóle, a 28% raczej się nie bało. 39% badanych przyznało, że boi się zakażenia, w tym 30% podało, że raczej się boi, a 9%, że bardzo się boi. 1% respondentów wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Na początku września 58% badanych podało, że nie boi się zakażenia, a 40% przyznało, że się boi. Jak wskazuje CBOS, w październiku w stosunku do wrześniowego badania zwiększył się odsetek osób w ogóle nieobawiających się zakażania (wzrost o 5% – do 32%), ubyło wyrażających brak obaw w sposób mniej kategoryczny (spadek o 3% – do 28%).

Zarażenia koronawirusem częściej boją się badani mający co najmniej 45 lat niż młodsi badani. Najczęściej obawy deklarują najstarsi respondenci, mający 65 lat i więcej, a najrzadziej najmłodsi, w wieku 18–24 lata. – Wykształcenie nie odgrywa w tym przypadku samodzielnej roli (ponieważ jest silnie powiązane z wiekiem), można jednak zauważyć, że wśród osób mających od 55 do 64 lat badani z wykształceniem wyższym obawiają się zachorowania na COVID-19 w większym stopniu niż pozostali, co jest w pewnym sensie odwrotnością charakterystyki ogółu ankietowanych (wśród których obawy częściej deklarują respondenci z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym niż średnim i wyższym – czytamy w analizie CBOS.

Wskazano w niej także, że obawy przed zakażeniem koronawirusem częściej wyrażają osoby zaszczepione, szczególnie te, które przyjęły dawki przypominające. Z kolei niezaszczepieni w znacznej większości nie boją się zarażenia.

67% dorosłych w Polsce zaszczepionych podstawową dawką

CBOS przytacza dane ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), z których wynika, że w Polsce zaszczepionych przeciw COVID-19 podstawową dawką zostało blisko 67% dorosłych.

W październikowym badaniu CBOS zaszczepienie się przeciw COVID-19 zadeklarowało 70% badanych. Spośród nich podstawową dawkę przyjęło 27%, jedną przypominającą – 28%, a dwie przypominające – 15%. 30% badanych podało, że się nie zaszczepiło.

Od poprzedniego badania we wrześniu ta ostatnia grupa zwiększyła się o 6%. Od 16 września drugą dawkę przypominającą, czyli czwartą dawkę szczepionki, mogą przyjąć wszystkie chętne osoby, które ukończyły 12 lat.

W badaniu sierpniowym zaszczepienie się przeciw COVID-19 zadeklarowało 76% badanych. Spośród nich podstawową dawkę miało przyjść 33%, jedną przypominającą – 33%, a dwie przypominające – 10%. 24% badanych podało, że się nie zaszczepiło.W badaniu wrześniowym zaszczepienie się przeciw COVID-19 zadeklarowało 74% badanych. Podstawową dawkę miało przyjść 24% z nich, jedną przypominającą – 31%, a dwie przypominające – 9%. 26% badanych podało, że się nie zaszczepiło.

Według CBOS stopniowy wzrost w ostatnich miesiącach odsetka deklarujących nieszczepienie się „może wynikać z tego, że wraz ze spadkiem śmiertelności w wyniku zakażenia koronawirusem, jak i generalnie lżejszego przechodzenia zachorowań wywoływanych najpopularniejszym obecnie wariantem, wirus powszednieje, co sprawia także, że zmniejsza się presja społeczna w kwestii szczepień. Prawdopodobnie z tego powodu stopniowo spada odsetek respondentów udzielających odpowiedzi niezgodnej z prawdą (czyli grupa niezaszczepionych deklarujących, że się zaszczepili)” – czytamy w komentarzu CBOS.

Podano w nim także, że deklaracje o zaszczepieniu się przeciw COVID-19 różnią się przede wszystkim ze względu na wiek. Więcej niezaszczepionych jest wśród badanych poniżej 45 lat, a mniej wśród osób mających co najmniej 55 lat. W tej ostatniej grupie, szczególnie wśród mających powyżej 64 lat, relatywnie wielu wskazuje na przyjęcie dawek przypominających, w tym także obu z nich.

CBOS wskazuje też, że istotny w kontekście szczepień wydaje się także status społeczno-ekonomiczny badanych i miejsce zamieszkania. Wyraźnie mniej deklaracji zaszczepiania się przeciw COVID-19 jest wśród mieszkańców wsi, a relatywnie najwięcej wśród mieszkańców dużych i – szczególnie – największych miast. Jak wynika ze wskazań, w większym stopniu niż przeciętnie szczepiły się osoby mające wyższe wykształcenie, kadra kierownicza i specjaliści oraz uzyskujący przeciętne i wysokie dochody, zwłaszcza uzyskujący dochody na osobę na poziomie 4000 zł i wyższym. Z kolei in minus wyróżniają się badani z gospodarstw domowych o najniższych dochodach (poniżej 1500 zł na głowę), a także takie grupy zawodowe, jak pracownicy usług, robotnicy (wykwalifikowani i niewykwalifikowani) i rolnicy.

Maleje chęć szczepienia kolejną dawką

Badanie pokazało też, że w październiku – w porównaniu do pomiaru z września i szczególnie z sierpnia – zmalało zainteresowanie doszczepieniem się przeciw COVID-19. W październiku chciało się zaszczepić 26% badanych (o 4% mniej niż we wrześniu i o 10% mniej niż w sierpniu), w tym 13% zdecydowanie tak, a 13% raczej tak. 67% badanych nie ma takiej woli, z czego 42% zdecydowanie nie chce się doszczepić, a 25% raczej nie chce.

O chęci przyjęcia kolejnych dawek szczepionki przeciw COVID-19 najczęściej mówią osoby, które zaszczepiły się dawkami przypominającymi, szczególnie dwiema. Na ogół nie chcą się już szczepić badani zaszczepieni wyłącznie dawkami podstawowymi i – przede wszystkim – w ogóle niezaszczepieni.

Jak Polacy oceniają działania rządu?

Z badania wynika także, że w ostatnim czasie stabilne, choć w październiku minimalnie lepsze niż we wrześniu, są opinie o działaniach rządu wobec epidemii koronawirusa. Pozytywnie w październiku oceniało je 50% badanych (od września wzrost o 2 punkty), a źle – 44% (spadek o 2%).

Ocena działań rządu wobec epidemii koronawirusa zależy w największym stopniu od politycznych i światopoglądowych cech respondentów. Zadowolenie w tym względzie najczęściej wyrażają osoby popierające Prawo i Sprawiedliwość, identyfikujące się z prawicą, zaangażowane w praktyki religijne (uczestniczące w nich co najmniej raz w miesiącu). Wyróżniają się także najstarsi ankietowani (65 plus), mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i robotnicy niewykwalifikowani.

Politykę rządu w tej dziedzinie źle oceniają zwolennicy ugrupowań opozycyjnych: zwłaszcza Konfederacji Wolność i Niepodległość i Koalicji Obywatelskiej, ale także Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, osoby o poglądach lewicowych i nieuczestniczące w praktykach religijnych.

Częstsze głosy krytyki niż aprobaty są również wśród badanych mających od 25 do 44 lat, mieszkańców największych miast (500 tys. i więcej ludności), najlepiej wykształconych, kadry kierowniczej i specjalistów, pracowników administracyjno-biurowych, techników i średniego personelu, pracowników usług i prywatnych przedsiębiorców oraz pracujących w sektorze prywatnym (poza rolnictwem), jak również ankietowanych uzyskujących najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym i niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej.

Do czerwca tego roku obawy przed zarażeniem koronawirusem stopniowo się zmniejszały. Pod koniec sezonu wakacyjnego, w drugiej połowie sierpnia, nieco się nasiliły i od tego czasu utrzymują się na względnie stabilnym poziomie oscylującym w granicach 40%. W porównaniu z wrześniowym badaniem w październiku zwiększył się jedynie odsetek zupełnie niemających obaw w tym względzie kosztem odsetka nieobawiających się w stopniu umiarkowanym. W stosunku do poprzedniego pomiaru przybyło osób deklarujących maksymalne zaszczepienie przeciw COVID-19, czyli dwiema dawkami przypominającymi, ale jednocześnie wzrosła liczba tych, które przyznają się do nieprzyjęcia żadnej dawki szczepienia. Maleje też gotowość Polaków do korzystania ze szczepień w przyszłości. O polityce rządu wobec epidemii koronawirusa zdania są podzielone, z przewagą ocen pozytywnych, które umocniły się nieco od poprzedniego badania – podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono od 3 do 13 października 2022 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1041 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 58,3% wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 26,1% – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,6% – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Przed kamerę Dentonetu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ze świata stomatologii oraz chorób zakaźnych. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej debaty na temat covidowej stomatologii. Tematy poruszane w trakcie spotkania to m.in. organizacja pracy gabinetu, problemy pacjentów oraz mutacje wirusa. W rozmowie udział biorą stomatolodzy prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, dr hab. Wojciech Bednarz oraz specjalista chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon.

Źródło: https://naukawpolsce.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

leczenie stomatologiczne - Dentonet.pl
USA: bezpieczeństwo w gabinecie? Kluczowe tylko dla 50% badanych Lekarz

Lanmark 360 – działająca w Stanach Zjednoczonych agencja z branży zdrowotnej, oferująca leczenie stomatologiczne w pełnym zakresie – przeprowadziła badanie dotyczące gotowości pacjentów do powrotu do gabinetu dentystycznego po zniesieniu ograniczeń z...

martin sanchez kTMlSiScL7Y unsplash
Wentylacja pomieszczeń zmniejsza ryzyko zarażenia koronawirusem Asysta

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na badania naukowców z University of Surrey i z Queensland University and Technology, odpowiednia wentylacja pomieszczeń – zarówno domowych, jak i miejsc pracy – zmniejsza ryzyko zarażenia koronawir...

koronawirus - Dentonet.pl
"Z koronawirusem mogło zetknąć się 8 mln osób" Lekarz

Mamy obecnie mniej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, bo nasze zachowania w ostatnich tygodniach były bezpieczniejsze – powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Dodała, że w Polsce z wirusem mogło si...

ROZWIŃ WIĘCEJ
koronawirus - Dentonet.pl
Promieniowanie UVC skuteczne w walce z koronawirusem Asysta

Już od pierwszych dni pandemii koronawirusa naukowcy i epidemiolodzy eksperymentowali z wykorzystaniem promienników UVC w roli narzędzi do błyskawicznej dezynfekcji przestrzeni wspólnych. Z systemów bazujących na promieniowaniu ultrafioletowym korzys...

koronawirus - Dentonet.pl
250 mln zakażeń koronawirusem na całym świecie Lekarz

Agencja Reuters podała w poniedziałek powodując się na własne obliczenia, że liczba zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła 250 mln. - Niektóre kraje Europy Wschodniej notują rekordowe bilanse nowych infekcji - poinformował Reuters. Z analizy ...

koronawirus - Dentonet.pl
UMED we Wrocławiu: są przypadki zakażeń koronawirusem Lekarz

U 30 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i u 10 pracowników tej uczelni przeprowadzone testy wykazały zakażenie koronawirusem. Około 200 osób z najbliższego kontaktu poddano kwarantannie. Do ponad stu wzrosła liczba zakażonych koronawiruse...

COVID-19 - Dentonet.pl
520 dentystów w Polsce zakażonych koronawirusem Lekarz

Z najnowszych danych ministerstwa zdrowia wynika, że koronawirusem zaraziło się w Polsce 520 lekarzy dentystów. Blisko 1700 przebywało na kwarantannie – poinformował portal Onet.pl. Z najnowszych danych opublikowanych przez ministerstwo zdrowia po p...

maseczki ochronne - Dentonet.pl
Same maseczki nie chronią przed koronawirusem? Asysta

Badacze z New Mexico State University twierdzą, że samo noszenie maseczek może nie wystarczyć do ochrony przed koronawirusem. Konieczne jest również przestrzeganie dystansu społecznego. O wynikach badania przeprowadzonego przez naukowców z New Mexic...

test na koronawirusa - Dentonet.pl
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne: 113 dentystów z koronawirusem Lekarz

Jak podało Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, powołując się na dane ministerstwa zdrowia, od początku trwania epidemii COVID-19 do 20 września 2020 r. w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto u 113 lekarzy dentystów. Jak czytamy na stronie interne...

szczepionka przeciw COVID - Dentonet.pl
CBOS: szczepienia na COVID-19 powinny być dobrowolne Lekarz

Zdaniem ponad połowy badanych, szczepienia przeciw COVID-19 powinny być całkowicie dobrowolne (54 proc.). Trzech na dziesięciu uważa, że powinny być obowiązkowe dla wszystkich (29 proc.), natomiast relatywnie niewielu sądzi, że tylko dla wybranych gr...