Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach. Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

Publikacja:
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach. Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach. Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

Pracodawcy RP uważają, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie ma żadnych podstaw prawnych do gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przypomnijmy – w połowie kwietnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała, że rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Koszty osobowe mają największy udział w kosztach udzielanych świadczeń, a jednocześnie jest to kategoria, która podlega najbardziej dynamicznym zmianom. Dlatego ważne jest, by monitorować wysokość kosztów osobowych poszczególnych grup zatrudnionych i współpracujących pracowników medycznych i niemedycznych podmiotów leczniczych i posiadać jak najbardziej aktualne dane w celu uwzględnienia ich w taryfach świadczeń – argumentowała taką decyzję Agencja. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

Tymczasem Pracodawcy RP – organizacja reprezentująca interesy pracodawców – uważa, że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do żądania przez AOTMiT danych dotyczących wynagrodzeń. Jak argumentuje organizacja, wysokość wynagrodzeń w podmiocie leczniczym mającym umowę z NFZ-em ma oczywiście wpływ na koszt świadczenia opieki zdrowotnej, ale rozróżnić należy dwie różne sytuacje:

– pierwszą – – gdy 100% albo prawie 100% przychodów świadczeniodawcy pochodzi od NFZ-u,

– drugą – gdy mała część przychodów świadczeniodawcy pochodzi od NFZ-u (np. gdy podmiot ma umowę tylko w jednym lub dwóch wąskich zakresach świadczeń).

Żądanie pełnej wiedzy w zakresie wynagrodzeń w pierwszej sytuacji wykracza poza ustawowe uprawnienia AOTMiT i jest niezgodne z RODO. Określona dana staje się daną osobową w chwili, gdy w powiązaniu z innymi danymi pozwala na identyfikację osoby. Informacje kadrowe z raportu kadrowo-płacowego, szczególnie w części dotyczącej kategorii personelu, są tak skonstruowane, że odnoszą się do stanowisk, które mogą być jedyne w danym podmiocie leczniczym, co de facto oznacza ujawnienie wynagrodzenia danej osoby bez jej zgody – czytamy w piśmie.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Skoro zgodnie z prawem krajowym AOTMiT zbiera takie dane w celu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, to może je zbierać tylko w takim zakresie, w jakim one mają wpływ na ustalenie kosztu świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych.

Z kolei w przypadku świadczeniodawców, o których mowa w drugiej sytuacji (każdego podmiotu, którego jedynie część przychodów pochodzi z NFZ-u), AOTMiT pozyskując dane, które częściowo nie mają wpływu na koszty osobowe, czyni to bezprawnie.

Jeszcze jej w koszyku świadczeń NFZ nie ma, ale dyskusje o potrzebie jej wprowadzenia trwają od lat, a nasiliły się od początku pandemii koronawirusa. Mowa oczywiście o teleporadzie. Krajowi konsultanci różnych specjalności wskazują, że teleporada może być bardzo przydatną formą kontaktu lekarza dentysty z pacjentem. Współpracujący z NFZ-em lekarze dentyści mają nadzieję, że w najbliższym czasie taki zapis pojawi się w koszyku świadczeń. Jak powinna taka usługa być wyceniona?

Źródło: https://pracodawcyrp.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wycena wypelnien
Nowe wyceny wypełnień – są propozycje AOTMiT oraz NRL Lekarz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL dr Andrzej Cisło poinformował o stanie rozmów w sprawie nowych wycen świadczeń stomatologicznych – a konkretnie wypełnień. Przypomnijmy – w marcu br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zako...

Tilda Swinton
Brytyjska aktorka Tilda Swinton zbiera... sztuczne zęby Lekarz

Brytyjska aktorka Tilda Swinton przyznała, że zbiera… sztuczne zęby przygotowywane dla niej na potrzeby charakteryzacji w filmach, w których występuje. Gwiazda od lat współpracuje z londyńskim technikiem dentystycznym Chrisem Lyonsem. Tilda Swinton ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
wynagrodzenia
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach pracowników medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ponownie rozpoczęła zbieranie informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby ułatwić podmiotom prze...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Dyskusja o wynagrodzeniach. Samorząd lekarski krytykuje Lekarz

Projekt ustawy dotyczący wynagrodzeń w różnych grupach zawodowych, w tym w ochronie zdrowia, wraca do Sejmu i będzie rozpatrywany 15 czerwca. W minionym tygodniu nad ustawą dyskutowano w senackiej komisji zdrowia. Zgłoszono poprawki, dlatego nad ...

dane o wynagrodzeniach
AOTMiT ponownie zbiera dane o wynagrodzeniach pracowników medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła ponowny proces gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ-em. Termin przekazania danych upływa 10 kwietnia 2024...

protetyka 1
Wycena świadczeń protetycznych. AOTMiT zbiera dane Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała o możliwości przekazania przez gabinety stomatologiczne danych dotyczących kosztów realizacji świadczeń z zakresu protetyki. Posłużą one do przeprowadzenia nowej wyceny świadczeń. AOTM...

amalgamat - Dentonet.pl
Nadchodzi koniec amalgamatu - AOTMiT z pozytywną oceną Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji pozytywnie oceniła projekt wycofania wypełnień amalgamatowych ze świadczeń gwarantowanych, ale pod warunkiem, że nie zmniejszy to dostępności leczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przypomnij...

wynagrodzenia w ochronie zdrowia
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia Lekarz

Na polecenie ministerstwa zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła ponowny proces gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę z NFZ-em. Na podstawie pozyskanych dan...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
AOTMiT zbiera dane o cenach usług stomatologicznych Lekarz

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i wycen procedur z zakresu leczenia stomatologicznego, a dokładniej – wybranych świadczeń z chir...

zarobki pracownikow medycznych
AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informuje AOTMiT, ...