Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach. Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

Publikacja:
AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach. Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach. Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

Pracodawcy RP uważają, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie ma żadnych podstaw prawnych do gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przypomnijmy – w połowie kwietnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowała, że rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Koszty osobowe mają największy udział w kosztach udzielanych świadczeń, a jednocześnie jest to kategoria, która podlega najbardziej dynamicznym zmianom. Dlatego ważne jest, by monitorować wysokość kosztów osobowych poszczególnych grup zatrudnionych i współpracujących pracowników medycznych i niemedycznych podmiotów leczniczych i posiadać jak najbardziej aktualne dane w celu uwzględnienia ich w taryfach świadczeń – argumentowała taką decyzję Agencja. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Pracodawcy RP: brak podstawy prawnej

Tymczasem Pracodawcy RP – organizacja reprezentująca interesy pracodawców – uważa, że brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej do żądania przez AOTMiT danych dotyczących wynagrodzeń. Jak argumentuje organizacja, wysokość wynagrodzeń w podmiocie leczniczym mającym umowę z NFZ-em ma oczywiście wpływ na koszt świadczenia opieki zdrowotnej, ale rozróżnić należy dwie różne sytuacje:

– pierwszą – – gdy 100% albo prawie 100% przychodów świadczeniodawcy pochodzi od NFZ-u,

– drugą – gdy mała część przychodów świadczeniodawcy pochodzi od NFZ-u (np. gdy podmiot ma umowę tylko w jednym lub dwóch wąskich zakresach świadczeń).

Żądanie pełnej wiedzy w zakresie wynagrodzeń w pierwszej sytuacji wykracza poza ustawowe uprawnienia AOTMiT i jest niezgodne z RODO. Określona dana staje się daną osobową w chwili, gdy w powiązaniu z innymi danymi pozwala na identyfikację osoby. Informacje kadrowe z raportu kadrowo-płacowego, szczególnie w części dotyczącej kategorii personelu, są tak skonstruowane, że odnoszą się do stanowisk, które mogą być jedyne w danym podmiocie leczniczym, co de facto oznacza ujawnienie wynagrodzenia danej osoby bez jej zgody – czytamy w piśmie.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Skoro zgodnie z prawem krajowym AOTMiT zbiera takie dane w celu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, to może je zbierać tylko w takim zakresie, w jakim one mają wpływ na ustalenie kosztu świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych.

Z kolei w przypadku świadczeniodawców, o których mowa w drugiej sytuacji (każdego podmiotu, którego jedynie część przychodów pochodzi z NFZ-u), AOTMiT pozyskując dane, które częściowo nie mają wpływu na koszty osobowe, czyni to bezprawnie.

Jeszcze jej w koszyku świadczeń NFZ nie ma, ale dyskusje o potrzebie jej wprowadzenia trwają od lat, a nasiliły się od początku pandemii koronawirusa. Mowa oczywiście o teleporadzie. Krajowi konsultanci różnych specjalności wskazują, że teleporada może być bardzo przydatną formą kontaktu lekarza dentysty z pacjentem. Współpracujący z NFZ-em lekarze dentyści mają nadzieję, że w najbliższym czasie taki zapis pojawi się w koszyku świadczeń. Jak powinna taka usługa być wyceniona?

Źródło: https://pracodawcyrp.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

atak hakerski - Dentonet.pl
Atak na stronę BDA – dane dentystów zagrożone! Lekarz

Brytyjskie Towarzystwo Stomatologiczne (BDA) tymczasowo wyłączyło swoją stronę internetową z powodu – jak to określono – „wyrafinowanego cyberataku”. Miał on miejsce 30 lipca, a Towarzystwo nadal bada motywy sprawców oraz weryfikuje, jakie informacje...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Lekarze chcą rozmawiać z rządem o wynagrodzeniach Lekarz

30 września 2020 r. przedstawiciele zawodów medycznych skierowali wniosek do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o uwzględnienie w pracach zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadn...

ROZWIŃ WIĘCEJ
naczelna izba lekarska
Samorząd pyta lekarzy o kontrakty. Pokłosie artykułu "Gazety Prawnej" Lekarz

Burzę w ostatnich dniach wywołały opublikowane w Gazecie Prawnej artykuły "Zysk kontra zdrowie" oraz "Nie ma zgody na obciążanie lekarzy kosztami badań". Opisany w artykułach proceder w dużym uproszczeniu polega na tym, że kontrakty podmiotów lecznic...

ZUS - Dentonet.pl
ZUS sam pozyska dane o kwarantannie i izolacji pacjentów Lekarz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacj...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
AOTMiT zbiera dane o cenach usług stomatologicznych Lekarz

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje o możliwości nieodpłatnego udostępnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz i wycen procedur z zakresu leczenia stomatologicznego, a dokładniej – wybranych świadczeń z chir...

COVID-19 - Dentonet.pl
NIL zbiera dane o przypadkach COVID-19 wśród dentystów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska rozpoczęła zbieranie danych dotyczących przypadków zakażeń COVID-19 oraz zgonów lekarzy i lekarzy dentystów. Przepływ informacji o przypadkach zakażeń COVID-19 oraz zgonów lekarzy i lekarzy dentystów koordynuje prof. Andrzej W...

podatek cukrowy - Dentonet.pl
NFZ zbiera poparcie dla wprowadzenia podatku cukrowego Lekarz

Już ponad 500 osób ze środowisk naukowych, przedstawicieli podmiotów leczniczych i organizacji zrzeszających pacjentów podpisało deklarację poparcia dla wprowadzenia "opłaty prozdrowotnej". Chodzi oczywiście o tzw. podatek cukrowy. Przypomnijmy – prz...

szczepionka przeciw HPV - Dentonet.pl
Dane wprowadzają w błąd? Dotychczas zaszczepiono 40% dentystów Lekarz

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje na temat liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów. Wynika z niej, że dotychczas zaszczepiono 40% lekarzy dentystów wykonujących zawód oraz 46% lekarzy wykonujących zawód. Samorząd lekarski przypo...

zarobki pracownikow medycznych
AOTMiT pyta o zarobki w placówkach medycznych Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak informuje AOTMiT, ...

wynagrodzenia lekarzy - Dentonet.pl
Dyskusja o wynagrodzeniach. Samorząd lekarski krytykuje Lekarz

Projekt ustawy dotyczący wynagrodzeń w różnych grupach zawodowych, w tym w ochronie zdrowia, wraca do Sejmu i będzie rozpatrywany 15 czerwca. W minionym tygodniu nad ustawą dyskutowano w senackiej komisji zdrowia. Zgłoszono poprawki, dlatego nad ...