Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Ministerstwo pracy o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Ministerstwo pracy o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

Ministerstwo pracy o normach czasu pracy lekarzy rezydentów

Ministerstwo pracy odniosło się do uwag Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przekraczania czasu pracy lekarzy rezydentów. Specjalne pismo wystosował sekretarz stanu w resorcie pracy Stanisław Szwed.

Przypomnijmy – na początku grudnia 2016 r. prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił uwagę na problemy związane ze stosunkiem prawnym będącym podstawą pełnienia obowiązkowych dyżurów medycznych realizowanych zgodnie z programem specjalizacji. Choć podmioty prowadzące szkolenie młodych lekarzy mają obowiązek zawierania z nimi umów na pełnienie dyżurów, w przepisach nie doprecyzowano, jakie to mają być umowy. Często dochodzi więc do sytuacji, że rezydenci otrzymują od podmiotów medycznych jedynie umowy cywilnoprawne. Jest to sytuacja dyskryminująca młodych lekarzy, przyczyniająca się do ich przepracowania oraz decyzji o emigracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym wcześniejszym artykule.

Umowa o pracę i umowa zlecenie u jednego pracodawcy jest nielegalna

Kilka dni temu do pisma prezesa NRL odniosło się ministerstwo pracy. Stanisław Szwed – sekretarz stanu w resorcie – podkreślił, że przepisy prawa pracy nie pozwalają na zawarcie umowy cywilnoprawnej ze swoim pracodawcą, jeżeli jej przedmiotem jest praca tego samego rodzaju, co świadczona na podstawie umowy o pracę. – Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy, jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy; przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Potwierdza to ukształtowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym przyjęto, iż zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju, co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych – poinformowano w liście.

Co z umowami na pełnienie dyżurów medycznych?

Z drugiej strony, w piśmie podkreślono, że na rynku pracy występują również sytuacje, gdy osobę fizyczną łączą umowy z dwoma podmiotami (z jednym umowa o pracę, a z drugim – umowa cywilnoprawna), w których rodzaj wykonywanej pracy jest taki sam, a okoliczności faktyczne jej wykonywania wskazują, iż praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest świadczona na rzecz podmiotu będącego pracodawcą. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, umowa-zlecenie nie rodzi trwałego stosunku obligacyjnego przez sam fakt jej spisania w sytuacji, gdy nie jest realizowana, a więc nie są faktycznie wykonywane ani obowiązki zleceniodawcy, ani obowiązki zleceniobiorcy na rzecz owego zleceniodawcy, a praca, o której mowa w umowie zlecenia (jej przedmiot) jest realizowana w ramach stosunku pracy nawiązanego z innym podmiotem. W takim wypadku nie ma potrzeby weryfikowania umowy zlecenia zawartej z odrębnym podmiotem z punktu widzenia jej skuteczności (ważności).

Sąd odniósł powyższą konstatację do sytuacji, w której praca była wykonywana stale pod kierunkiem i na zlecenie podmiotu będącego pracodawcą, przez niego oceniana co do ilości i sumowana, a podmiot ten stale pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze wobec pracujących. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd przyjął, że w takim przypadku może dojść do obejścia prawa, rozumianego jako działanie formalnie zgodne z prawem, ale zmierzające do uzyskania skutku z nim sprzecznego. Chodziło o zamierzone ominięcie przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Otóż aby uniknąć wypłacania tego wynagrodzenia zawierane były umowy zlecenia z innym podmiotem, chociaż faktycznie praca była nadal świadczona na rzecz strony pozwanej (pracodawcy), a pracownicy, podejmując pracę w danym dniu, nie wiedząc czy pracują na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia otrzymywali zaniżone świadczenia pracownicze. Sąd Najwyższy przyjął, że w sytuacji, gdy praca jest wykonywana stale pod kierunkiem i na zlecenie podmiotu będącego pracodawcą, przez niego oceniana co do ilości i sumowana, a podmiot ten stale pełni funkcje kierownicze i nadzorcze wobec pracujących, to przypisywanie tej pracy innemu podmiotowi, gdy jej ilość przekracza normalny czas pracy, stanowi wyłącznie czynność techniczno-organizacyjną. Wtedy dochodzi do obciążania tą pracą podmiotu niebędącego pracodawcą, w czym pracownik nie uczestniczył czynnie i o czym nie wiedział w momencie zawierania umowy zlecenia z innym podmiotem. O wypełnieniu takiej umowy konkretnymi zleceniami (poleceniami) uruchamiającymi stosunek zlecenia nie świadczy ani następcze rozliczanie pracy, ani rozłożenie zapłaty wynagrodzenia na dwa podmioty, gdy ta sama praca jest organizowana i wykonywana na rzecz jednego podmiotu, a wszystkie czynności kierownicze oraz zależność co do czasu, miejsca i sposobu wykonania pracy następują w ramach więzi między podmiotem będącym pracodawcą i jego pracownikami. Taki faktyczny układ stosunków zatrudnienia wskazuje, zdaniem Sądu Najwyższego, iż praca jest stale wykonywana na rzecz jednego podmiotu (pracodawcy), a zawarta z innym podmiotem umowa-zlecenie nie jest wypełniana konkretną treścią, lecz jej charakter pozostaje ramowy.

– W świetle powyższego należy stwierdzić, że zawieranie z innymi podmiotami niż pracodawca, u którego lekarz rezydent odbywa specjalizację, odrębnych umów cywilnoprawnych o pełnienie dyżurów medycznych w ramach tej specjalizacji może, w mojej ocenie, budzić wątpliwości, lecz zajmowanie stanowiska w kwestii stosowania/zmiany przepisów powołanej wyżej ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie jest objęte właściwością Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podsumowano.

Samorząd lekarski alarmuje: polscy lekarze pracują w kilku miejscach jednocześnie, przez co są przemęczeni. To niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla pacjentów. Dlaczego pracują tak dużo? Odpowiada Jerzy Jakubiszyn, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

AF

Fot. steinchen, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

czas pracy - Dentonet.pl
NRL interweniuje ws. nieprzestrzegania czasu pracy w szpitalach Lekarz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelował do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.Apel NRL związany jest z artykułem, który ukazał ...

dokumentacja medyczna - Dentonet.pl
Co zrobić z dokumentacją medyczną po wykreśleniu praktyki? Lekarz

Śląska Izba Lekarska przypomina, że lekarz oraz lekarz dentysta, który decyduje się na wykreślenie indywidualnej lub grupowej praktyki, we wniosku o wykreślenie ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.Kwestię przechowywania...

czas pracy lekarzy - Dentonet.pl
OZZL: ograniczyć czas pracy lekarzy do 48 godzin tygodniowo Lekarz

Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się do premier Beaty Szydło, by rząd przedstawił bezzwłocznie projekt ustawy, która ograniczy czas pracy lekarzy w Polsce do 48 godzin tygodniowo wraz z nadgodzinami, bez względu na il...

ROZWIŃ WIĘCEJ
czas pracy lekarzy - Dentonet.pl
Potrzebna dyskusja o normach czasu pracy lekarzy i dentystów Lekarz

W świetle docierających coraz częściej informacji o śmierci lekarzy w miejscu pracy, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o rozpoczęcie dyskusji na temat przywracania w s...

czas pracy dentystów - Dentonet.pl
Badanie "Czas pracy dentystów" - prośba o wypełnienie ankiety Lekarz

Naczelna Izba Lekarska prosi lekarzy i lekarzy dentystów o wzięcie udziału w kolejnym etapie badania dotyczącego ich czasu pracy.NIL rozpoczyna drugą fazę badania poświęconego poznaniu czasu pracy lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich oczekiwań względ...

Normy czasu pracy
Normy czasu pracy lekarzy rezydentów do natychmiastowej zmiany Lekarz

Naczelna Rada Lekarska w pełni popiera wszelkie działania, które prowadzą do zaprzestania przekraczania norm czasu pracy lekarzy rezydentów. Pismo w tej sprawie wystosował prezes NRL Maciej Hamankiewicz.Jak poinformowano w piśmie, 9 listopada doszło ...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres