Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Zawody medyczne – jest ostateczne rozporządzenie ws. kształcenia ustawicznego

Publikacja:
Zawody medyczne – jest ostateczne rozporządzenie ws. kształcenia ustawicznego

Zawody medyczne – jest ostateczne rozporządzenie ws. kształcenia ustawicznego

Na stronie legislacyjnej rządu opublikowano ostateczny kształt rozporządzenia ws. ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne. Znajdują się w nim dopuszczalne formy kształcenia wraz z liczbą przyznawanych za nie punktów, a także wzór karty rozwoju zawodowego. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Jak poinformowano, rozporządzenie ws. ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne ma na celu określenie:

– dopuszczalnych form samokształcenia dla osób wykonujących zawody medyczne objęte ustawą o niektórych zawodach medycznych (a więc również asystentek i higienistek stomatologicznych),

– liczby punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczby punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego,

– wzoru karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

Wśród dopuszczalnych form kształcenia ustawicznego przewidziano m.in. udział w konferencjach, zjazdach, czy warsztatach szkoleniowych organizowanych przez towarzystwa naukowe, stowarzyszenia zawodowe oraz pracodawców. Samokształcenie może być również realizowane przez opublikowanie monografii naukowej lub artykułu naukowego, uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu profesora, a także wykonywanie czynności zawodowych w formie wolontariatu.

Ile punktów za poszczególne formy kształcenia?

Zgodnie z rozporządzeniem, za zrealizowanie każdej z form ustawicznego rozwoju zawodowego przysługują punkty edukacyjne. Liczba punktów edukacyjnych za poszczególne jego formy oraz dokumenty potwierdzające jego realizację zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia (można go znaleźć TUTAJ). Jednocześnie w załączniku wskazano, kto potwierdza daną formę ustawicznego rozwoju zawodowego.

W celu dopełnienia przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przewidziano obowiązek uzyskania w 5-letnim okresie rozliczeniowym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ustawicznego rozwoju, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym (uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych wyższa niż 200 nie będzie zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego).

Ostateczny wzór karty rozwoju zawodowego

W załączniku nr 2 do rozporządzenia (znajduje się TUTAJ) został określony wzór karty rozwoju zawodowego, w której wojewoda będzie potwierdzał dopełnienie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego osobie wykonującej zawód medyczny. Zakres danych znajdujących się w karcie obejmuje m.in. dane osoby wykonującej zawód medyczny – jej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz indywidualny identyfikator wpisu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Budujmy świadomość, że od 26 marca 2024 r. roku asystentki i higienistki stomatologiczne będą funkcjonować w oparciu o ustawę ustrojową, która wprowadza zawód medyczny z definicją legalną, czyli taki zawód, który uprawnia do wykonywania ściśle określonych świadczeń zdrowotnych – mówiła podczas webinaru „Asystentka i higienistka 2.0 – co w praktyce zmieni się w Twojej pracy po wprowadzeniu ustawy?” dr Natalia Piotrowska – radca prawny, wykładowca akademicki, współpracownik Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

lockdown
Zawody medyczne apelują ws. prowadzenia działalności w epidemii Lekarz

Samorządy zawodów medycznych oczekują wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych zapewniających wzrost bezpieczeństwa obywateli. - Regulacje takie muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorc...

leczenie stomatologiczne 1
Rozporządzenie ws. świadczeń stomatologicznych do poprawy Lekarz

– Pomimo wskazania na posiedzeniach Rady ds. Rozwoju Stomatologii dokładnych punktów do poprawy, treść projektu rozporządzenia budzi liczne kontrowersje – napisał wiceprezes NRL Paweł Barucha w felietonie na łamach „Gazety Lekarskiej” o rozporządzeni...

wycena świadczeń
Są ostateczne propozycje nowych wycen w stomatologii Lekarz

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła zlecone przez ministra zdrowia prace nad zmianą wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych udzielanych we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego. Pierwsza, przedstawi...

ROZWIŃ WIĘCEJ
asystentka
Oficjalnie: ustawa ureguluje zawody asystentki i higienistki Asysta

W I kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć ustawę o niektórych zawodach medycznych, która ureguluje m.in. zawody asystentki i higienistki stomatologicznej. Projekt pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rady ministrów. Jak czytamy, ...

lekarze
Zawody medyczne za odrzuceniem ustawy o jakości Lekarz

Prezesi samorządów zawodów medycznych zaapelowali do posłów o nieprzyjmowanie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w jej obecnym kształcie. 12 kwietnia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prezes Naczelnej Rady Le...

limity przyjęć na studia - Dentonet.pl
PUM: zawody w symulacji stomatologicznej Lekarz

W poprzedni weekend w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyła się szósta już edycja międzyuczelnianych zawodów w zakresie symulacji stomatologicznej. W rywalizacji najlepsza okazała się Anna Grotowska, studentka UM w Poznaniu. W zawoda...

lekarz - Dentonet.pl
Rozporządzenie "Profilaktyka 40 PLUS" podpisane Lekarz

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40. roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Minister Adam Niedzielski dziś podpisał rozporządzenie dotyczące programu "Profilaktyka 40 PLUS", które przeszło proces konsultacji...