Dentonet
WYSZUKIWANIE
WYSZUKIWANIE
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Wstęp

Publikacja:

Wstęp

Leczenie implantologiczne już od wielu lat nie jest w fazie eksperymentów, lecz jest stosowane rutynowo.

Rehabilitacja braków zębowych z zastosowaniem implantów gwarantuje pacjentowi największy komfort użytkowania uzupełnienia protetycznego, przy czym implantacja pozwala uniknąć szlifowania zdrowych zębów pod korony i mosty. W sytuacji, gdy pacjent posiada rozległe braki uzębienia lub w przypadku bezzębia implanty umożliwiają wykonanie prac protetycznych umocowanych na stałe w ustach pacjenta – nie trzeba wtedy użytkować protezy wyjmowanej.

Korony i mosty osadzone na stałe na implantach służą wówczas podobnie jak zęby własne zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym. Z kolei protezy wyjmowane, które są oparte na wszczepach, zapewniają wygodę użytkowania nieporównywalnie większą w porównaniu z protezami tradycyjnymi, dzięki zapewnieniu dodatkowej stabilizacji.

Zdajemy sobie sprawę, że jako lekarze proponujący pacjentowi uzupełnienie protetyczne jakiegokolwiek rodzaju powinniśmy wspomnieć o możliwości leczenia z użyciem implantów, gdyż pacjent ma prawo do poznania wszystkich sposobów leczenia w danym przypadku i współdecyduje o wyborze metody leczenia.

Odpowiedzią na pytanie pacjenta o możliwość uzupełnienia braków zębowych są zawsze: protezy ruchome (wyjmowane), protezy stałe (korony, mosty – wklejone na stałe) lub implanty (w połączeniu z koronami, mostami lub protezami ruchomymi).

Na czas osteointegracji implantów stosuje się estetyczne zaopatrzenie protetyczne np. mosty tymczasowe na implantach tymczasowych, mosty Maryland lub szyny nakładkowe, które pozwalają na wygodne funkcjonowanie do momentu zakończenia leczenia.

Zabieg implantacji, choć trudno w to uwierzyć, jest autentycznie bezbolesny, natomiast na życzenie pacjenta, w przypadku obawy, co do bezbolesności zabiegu, z reguły można skorzystać ze znieczulenia ogólnego w postaci analgosedacji, przeprowadzanej przez lekarza anestezjologa.

Współczesna implantologia niesie ze sobą wiele rozwiązań, które pozwalają na leczenie z użyciem wszczepów stomatologicznych w wielu przypadkach, których wcześniej nie kwalifikowano do implantacji: implanty klasyczne dwufazowe, jednofazowe, implanty natychmiastowe, implanty obciążane natychmiastowo a także implanty tymczasowe. Wobec możliwości zastosowania zaawansowanych technik sterowanej regeneracji tkanek rzadko zdarzają się przypadki, w których należy wykluczyć leczenie implantoprotetyczne

następny artykuł  »