Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

„Uczelnie zawodowe zapewniają odpowiednią jakość kształcenia”

Publikacja:
„Uczelnie zawodowe zapewniają odpowiednią jakość kształcenia”

„Uczelnie zawodowe zapewniają odpowiednią jakość kształcenia”

O docenienie roli publicznych uczelni zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego zaapelowała do środowisk medycznych Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Podkreśliła też, że uczelnie zawodowe zapewniają odpowiednią jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w liście otwartym przekazanym PAP wyraziło zdecydowane poparcie dla rozwiązań legislacyjnych umożliwiających uruchomienie w publicznych uczelniach zawodowych kształcenia na kierunku lekarskim.

Według rektorów „sytuacja kadrowa w polskich szpitalach i innych podmiotach systemu ochrony zdrowia oraz pandemia SARS CoV-2 boleśnie uwidoczniły narastające niedobory kadrowe w grupie zawodowej lekarzy”. Przekłada się to – jak zaznaczyli – na eskalujące trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zapewnienia ochrony życia i zdrowia pacjentów.

Uczelnie zawodowe gotowe do podjęcia wyzwania

Rektorzy podkreślili, że w Polsce występuje jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników zatrudnienia lekarzy. Wskazali też na niekorzystną strukturę wiekową tej grupy zawodowej, emigrację zarobkową, nadmierne obciążenie pracą, w tym zatrudnienie w kilku podmiotach. Jednym z najpoważniejszych problemów są jednak niedobory kadrowe, z którym zmaga się 68 proc. polskich szpitali – wynika z raportu „Niedobór talentów w branży medycznej” Polskiej Federacji Szpitali i Manpower.

Rada rektorów zapowiedziała, że publiczne uczelnie zawodowe są gotowe do podjęcia wyzwania, jakim jest uruchomienie kierunku lekarskiego na wybranych uczelniach tego typu – w odpowiedzi na konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych. Zaznaczono, że te uczelnie dysponują zasobami kadrowymi, nowoczesną infrastrukturą oraz wysoką jakością dotychczasowego kształcenia na kierunkach studiów w dziedzinie nauki medyczne czy dziedzinie nauki o zdrowiu (m.in. pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia).

Rektorzy uczelni zawodowych przypomnieli, że kształcenie na kierunku lekarskim reguluje, obok ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, standard kształcenia. Przypomnieli też, że program studiów dla tego kierunku na wszystkich uczelniach – bez względu na to, czy realizują go uniwersytety medyczne czy publiczne uczelnie zawodowe – musi obejmować realizację wszystkich efektów uczenia się określonych w standardach.

„Niezrozumiały atak środowisk medycznych na publiczne uczelnie zawodowe”

Rada podkreśliła, że spełnianie ustalonych standardów i zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia na kierunkach lekarskich prowadzonych w publicznych uczelniach zawodowych podlega takiej samej weryfikacji przez Polską Komisję Akredytacyjną, MEiN i MZ jak w przypadku każdej innej uczelni prowadzącej kształcenie na tym kierunku.

Dlatego – zwrócili uwagę w liście rektorzy publicznych uczelni zawodowych – „niezrozumiały jest, przy okazji wprowadzanej zmiany legislacyjnej, atak środowisk medycznych na publiczne uczelnie zawodowe, deprecjonowanie ich roli w systemie polskiego szkolnictwa wyższego, dewaluacja jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez te uczelnie, nazywanie tych uczelni szkołami zawodowymi dla lekarzy„.

Wprowadzanie opinii publicznej w błąd poprzez szkalowanie jakości kształcenia prowadzonego na tych uczelniach to jedyny argument prezentowany przez Naczelną Izbę Lekarską – dodano.

Uczelnie zawodowe oczekują docenienia

W liście rektorzy zaapelowali do środowiska medycznego o zaprzestanie szkalowania dobrego imienia publicznych uczelni zawodowych i o docenienie roli, jaką pełnią one w systemie szkolnictwa wyższego.

Rektorzy publicznych uczelni zawodowych wskazali, że doceniają działalność i poziom kształcenia na wszystkich uczelniach prowadzących kierunki lekarskie, oczekując tego samego od innych w stosunku do uczelni zawodowych.

Zdecydowana większość tych uczelni prezentuje bardzo wysoki poziom jakości kształcenia, stosując nowoczesne metody dydaktyczne, nowe technologie, jednocześnie prowadząc badania naukowe, których wyniki wykorzystywane są niejednokrotnie w realizacji procesu dydaktycznego – napisano.

Według rady rektorów jedynym elementem różnicującym realizację procesu dydaktycznego w publicznych uczelniach zawodowych w porównaniu z uczelniami akademickimi jest to, że publiczne uczelnie prowadzą wszystkie kierunki na profilu praktycznym, a uczelnie akademickie mogą prowadzić kierunki o profilu zarówno praktycznym, jak i ogólnoakademickim.

Wszystkie efekty uczenia się są takie same jak w przypadku realizacji kształcenia na danym kierunku na uczelni akademickiej. W naszej opinii absolwenci kierunków o profilu praktycznym ze względu na znacznie większą liczbę zajęć praktycznych i znacznie dłuższe praktyki zawodowe są dzięki temu lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy – podkreślono.

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) jest zrzeszeniem osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe, mającym na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą. Jej przewodniczącym jest dr hab. Dariusz Surowik, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

– Jest wiele chorób ogólnoustrojowych, których objawy możemy wykryć w jamie ustnej pacjenta. To ważna rola dla stomatologa. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale musimy być czujni – mówi dr n. med. Marcin Aluchna, lekarz stomatolog, wykładowca wielu konferencji stomatologicznych.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studenci medycyny
„Jakość kształcenia priorytetem uczelni medycznych” Lekarz

Obecny rok jest rekordowy pod względem liczby studentów uczelni medycznych. Priorytetem dla uczelni jest jakość kształcenia – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas inauguracji roku akademickiego w Śląskim Uniwersytecie M...

WUM stomatologia
WUM: absolwenci stomatologii pożegnali uczelnię Lekarz

103 absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrało dyplomy podczas specjalnej uroczystości. W dyplomatorium wzięli udział m.in. prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju...

studia - Dentonet.pl
Polskie uczelnie medyczne w rankingu THE WUR 2022 Lekarz

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski oceniono najlepiej wśród polskich uczelni w najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) 2022. W tabeli ligowej przodują uniwersytety, które opublikowały ważne ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szczepionka przeciw COVID - Dentonet.pl
Uczelnie medyczne wśród najlepiej wyszczepionych Lekarz

Środowisko akademickie jest jedną z najlepiej zaszczepionych przeciwko COVID-19 grup w Polsce. Z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) wynika, że zaszczepiło się aż 89% nauczycieli akademickich oraz inny...

LDEK
Kolejne uczelnie podsumowują wyniki egzaminu LDEK Lekarz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podsumowały wyniki egzaminu LDEK uzyskane przez swoich absolwentów. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w wiosennym egzaminie LDEK zajął miejsce na podium w dw...

studia medyczne
"Nie" dla kształcenia medyków w szkołach zawodowych Lekarz

XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do ministra zdrowia i premiera, by kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywało się jedynie na uczelniach akademickich. Przypomnijmy – w ubiegłym roku minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że ministers...

ranking szanghajski - Dentonet.pl
Lista szanghajska 2021: są polskie uczelnie medyczne Lekarz

Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 10 polskich. Najwyżej w rankingu są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, które znalazły się w piątej setce - wynika z opublikowanej w połowie sierpnia Listy Szanghajskiej (ARWU)....

studia
Polskie uczelnie medyczne na prestiżowej liście ARWU Lekarz

Wśród tysiąca najlepszych uczelni na świecie znalazło się 11 polskich. Najwyżej w rankingu są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Warszawski, które znalazły się w piątej setce - wynika z opublikowanej w poniedziałek Listy Szanghajskiej ...

QS World University Ranking
Polskie uczelnie z dużym awansem w QS World Ranking Lekarz

Polskie uczelnie zanotowały duży awans w prestiżowym QS World University Ranking by Subject. 23 polskie uczelnie oceniono wśród najlepszych na świecie w danej dyscyplinie. Przed rokiem było ich o 6 mniej – powiedział rzecznik Konferencji Rektorów Aka...

uczelnie medyczne
Polskie uczelnie medyczne w najnowszym rankingu CWUR Lekarz

Uniwersytet Jagielloński znalazł się na 383. miejscu w rankingu The Center for World University Rankings (CWUR). Za nim jest Uniwersytet Warszawski – na 409. pozycji. 602. miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wśród polskich uczelni m...