Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Prokuratura krajowa: z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Prokuratura krajowa przypomina, że w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego niedopuszczalne jest przesłuchanie lekarza na okoliczności związane z wykonywaniem zawodu bez zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zachowanie tajemnicy jest powinnością lekarza. Zatem bez uzyskania zwolnienia nie można wzywać lekarza, by składał zeznania. Jeżeli do tego dojdzie, to lekarz – bez zwolnienia go z tajemnicy – nie może dysponować swoją wiedzą potrzebną organom procesowym. Naruszenie przez lekarza zasady poufności rodzi jego odpowiedzialność prawną, począwszy od odpowiedzialności dyscyplinarnej, przez cywilnoprawną, skończywszy na karnej.

Zgodnie z art. 266 kodeksu karnego kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo do 2 lat pozbawienia wolności.

Paragraf 2. tego przepisu stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Pojawiające się wątpliwości prawne

Od 5 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy regulujące tajemnicę lekarską. Rodzą one szereg problemów praktycznych. Niektóre sądy uznają bowiem, że prokurator powinien uzyskać zgodę pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela ustawowego na zwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej. W ich ocenie, jeżeli zgoda taka zostanie wydana, to niezasadne jest kierowanie przez prokuratora wniosku do sądu o zwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej. Inne sądy uważają natomiast, że przesłuchanie lekarza na okoliczności objęte tajemnicą lekarską możliwe jest dopiero po uchyleniu jej przez właściwy sąd.

W ocenie prokuratury właśnie ten drugi pogląd należy uznać za trafny. – Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że kiedy pacjent wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej i tym samym zwalnia lekarza z obowiązku zachowania tej tajemnicy, to bezprzedmiotowe staje się ponowne zwalnianie lekarza z tego obowiązku na podstawie art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, bowiem obowiązek taki już nie istnieje – pisze w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych prokurator Anna Świtalska-Kozyra, zastępca dyrektora departamentu postępowania przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

Z tajemnicy lekarskiej może zwolnić tylko sąd

Zgodnie z art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, który reguluje tryb zwalniania lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, tylko sąd i tylko w warunkach określonych w tym przepisie może zwolnić lekarza od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. – Oznacza to nie tylko wyłączną kompetencję sądu do zwalniania lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale także uzależnienie zwolnienia od przesłanek wskazanych w art. 180 par. 2 kodeks postępowania karnego oraz kontrolę instancyjną postanowienia sądowego o zwolnieniu. Przepis ten określa procedurę uchylenia wymienionych w nim tajemnic zawodowych w postępowaniu karnym – dodaje Anna Świtalska-Kozyra.

Wniosek o zwolnienie składa prokurator

W postępowaniu przygotowawczym wniosek o przesłuchanie lub zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej składa prokurator. Takiego wniosku nie może złożyć inny organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ani strona postępowania.

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej określonej w art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, oprócz obwarowań gwarancyjnych wynikających z wyłącznych kompetencji sądu w przedmiocie zwolnienia od niej w toku postępowania karnego, charakteryzuje się zaistnieniem dwóch warunków, które muszą być spełnione łącznie. Musi być to niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości oraz okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Po wydaniu przez sąd decyzji lekarz zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne z punktu widzenia przedmiotu danej sprawy i zakresu przesłuchania.

Obserwujemy lawinowy wzrost roszczeń pacjentów. Wynika to m.in. z faktu, że lekarze dentyści często bagatelizują zagadnienie zgody pacjenta na leczenia. – Brak takiej zgody może być powodem kłopotów, nawet w sytuacji gdzie leczenie przebiegło poprawnie – mówi w wywiadzie dla Dentowizji mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, jeden z wykładowców Endomeetingu.

AF

Fot. StockSnap, pixabay.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY

łączenie dyżurów - Dentonet.pl
„Nie” samorządu dla łączenia dyżurów na różnych oddziałach Lekarz

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się projektowi rozporządzenia ministra zdrowia, według którego możliwe będzie łączenie dyżurów na kilku oddziałach jednocześnie.Przypomnijmy – kilka dni temu resort zdrowia, mając w perspektywie wizję braku lekarzy i...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Będą zmiany w tajemnicy lekarskiej - prace w komisji zdrowia Lekarz

Nad zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta m.in. w zakresie tajemnicy lekarskiej pracowała we wtorek sejmowa komisja zdrowia.Jak poinformował wiceminister zdrowia Marcin Czech...

postępowanie dyscyplinarne - Dentonet.pl
RPO o kosztach obrony lekarza w postępowaniu dyscyplinarnym Lekarz

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw osób prawomocnie uniewinnionych w postępowaniu dyscyplinarnym lekarzy i lekarzy d...

ROZWIŃ WIĘCEJ
tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Lekarze za zmianami dotyczącymi tajemnicy lekarskiej. Ale... Lekarz

Wprowadzone w ubiegłym roku zmiany dotyczące zasad zachowania tajemnicy lekarskiej, w ocenie samorządu lekarskiej, są niezgodne z Konstytucją, a przede wszystkim głęboko "naruszają tę tajemnicę". Dlatego Naczelna Izba Lekarska pozytywnie zaopiniowała...

tajemnica lekarska - Dentonet.pl
Dziennik Gazeta Prawna: kolejne zmiany w tajemnicy lekarskiej Lekarz

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, szykują się kolejne zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z ustawą przygotowaną przez posłów z sejmowej komisji petycji, lekarz nie będzie już mógł ujawnić dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta na p...

zachowania pacjentów - Dentonet.pl
Dentyści narażeni na nieodpowiednie zachowania pacjentów Lekarz

Z przeprowadzonego na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku badania wynika, że 2/3 lekarzy i lekarzy dentystów w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz doświadczyło nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Zazwyczaj są to niestosowne kome...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres