Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Współczynnik korygujący

Współczynnik korygujący

Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler (wiceprezes NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL) w wypowiedzi dla portalu Dentowizja.pl ujawnia, jakie kroki zostały podjęte, by zmienić spos&oacu…

0 Komentarze |
Czy AOTM sprawdzi się lepiej niż NFZ?

Czy AOTM sprawdzi się lepiej niż NFZ?

Wycena świadczeń zdrowotnych należała do tej pory do NFZ. Jednak nie spotkało się to z aprobatą świadczeniobiorców, którzy uznali, że Fundusz nie stosuje jasnych kryteriów wyce…

0 Komentarze |
AOTM zatwierdza lek dla stomatologii

AOTM zatwierdza lek dla stomatologii

27 stycznia 2014 r. podczas 4 posiedzenia Rady Przejrzystości objęty refundacją został lek Berinert (inhibitor C1-esterazy). Lek refundowany jest w następujących wskazaniach: przerywanie ostrego, z…

0 Komentarze |
Dentyści w Radzie Przejrzystości AOTM?

Dentyści w Radzie Przejrzystości AOTM?

Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że skład Rady Przejrzystości powinien zostać uzupełniony o przedstawicieli NRL – lekarza i lekarza dentystę.

Zdaniem NRL zadania, które Rada wykon…

0 Komentarze |