Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Sinus lifting z jednoczesną lub odłożoną w czasie implantacją

Publikacja:

Sinus lifting z jednoczesną lub odłożoną w czasie implantacją

Stosunkowo często spotykamy się z sytuacją, w której wprowadzenie implantów śródkostnych w bocznym odcinku szczęki jest utrudnione ze względu na dużą pneumatyzację zatoki. W takich przypadkach kość, znajdująca się pomiędzy dnem zatoki i brzegiem wyrostka, ma zbyt mały wymiar pionowy, aby umieścić w niej implant. Przeprowadzenie zabiegu podniesienia dna zatoki umożliwia wykonanie implantacji oraz pozwala na zastosowanie dłuższych implantów.

Zabieg sinus liftingu metodą otwartą polega na wytworzeniu okienka kostnego w bocznej ścianie zatoki szczękowej, odwarstwieniu błony śluzowej wyścielającej dno zatoki oraz wypełnieniu powstałej przestrzeni przeszczepem lub substytutem kostnym.

W metodzie dwuetapowej, stosowanej przy znacznych zanikach kostnych wyrostka zębodołowego szczęki w odcinku bocznym, gdy wysokość pionowa wyrostka wynosi pomiędzy 1 a 3 mm, zabieg sinus liftingu przeprowadza się bez implantacji, która odłożona jest na czas 8 – 10 miesięcy po zabiegu.

W metodzie jednoetapowej minimalna wysokość niezbędna do wykonania zabiegu to 4 do 5 mm., bowiem dla wykonania zabiegu implantacji niezbędne jest uzyskanie dobrej stabilizacji wszczepu w momencie wprowadzenia. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zabiegiem sinus liftingu z jednoczesną implantacją: wprowadzony implant częściowo znajduje się w świetle zatoki szczękowej, a przestrzeń, powstała pod błoną śluzową zatoki, zostaje augmentowana.

W przypadku, gdy wysokość grzbietu wyrostka zębodołowego w bocznym odcinku szczęki zawarta jest między 4 a 10 mm, można zastosować metodę pośrednią augmentacji dna zatoki szczękowej z użyciem osteotomów. Postępowanie takie jest minimalnie inwazyjne, gdyż nie wykonujemy wtedy otworu w bocznej ścianie zatoki, w przeciwieństwie do podniesienia dna zatoki metodą otwartą.

Biomateriał do augmentacji dna zatoki wprowadza się poprzez nawiercony kanał od strony szczytu wyrostka zębodołowego, przy czym w okolicy dna zatoki operuje się osteotomami, celem ostrożnego wejścia do światła zatoki. Natomiast nawiercony kanał kostny wykorzystuje się jako łoże dla implantu.

Jako materiały do augmentacji dna zatoki szczękowej wykorzystuje się kość autogenną pobraną z bródki, trójkąta zatrzonowcowego lub talerza biodrowego, a także materiały allogeniczne, ksenogeniczne i syntetyczne oraz mieszaniny poszczególnych substytutów kostnych.

« poprzedni artykuł  / następny artykuł  »


POWIĄZANE ARTYKUŁY

pomoc medyczna w święta - Dentonet.pl
Gdzie po pomoc lekarską i stomatologiczną w czasie świąt? Pacjent

Święta to dla wielu z nas okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również poza granicami. Przypominamy, w jaki sposób możemy skorzystać z pomocy lekarza poza miejscem zamieszkania, a także w jakich sytuacjach przyda nam się Europejska Karta Ubezp...

dentobus - Dentonet.pl
Pytania o dentobusy w czasie pandemii koronawirusa Lekarz

Posłanka Joanna Jaśkowiak wystosowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której pyta o funkcjonowanie dentobusów w czasie pandemii koronawirusa. Swoją interpelację posłanka rozpoczyna od przypuszczenia, że po blisko trzech latach funkcjonowania...

Rzecznik Praw Pacjenta - Dentonet.pl
Utrzymywać kontakt z pacjentami w czasie epidemii czy nie? Lekarz

Większość polskich stomatologów od przeszło tygodnia, ze znanych wszystkim powodów, zaprzestała przyjmowania pacjentów. Może jednak niektórzy zastanawiają się, czy poddać się temu ogólnonarodowemu „zamrożeniu” relacji, czy też, na ile to możliwe, poz...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dentobus - Dentonet.pl
Jak w czasie epidemii wykorzystać dentobusy? NIL ma plan Lekarz

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Naczelna Izba Lekarska chce na czas pandemii koronawirusa w efektywny sposób wykorzystywać dentobusy. Miałyby one dojeżdżać do pacjentów pozostających w kwarantannie i w razie potrzeby leczyć im zęby. O tym, że dentob...

bruksizm - Dentonet.pl
Więcej przypadków bruksizmu w czasie pandemii Lekarz

Stres towarzyszący pandemii koronawirusa w bardzo silnym stopniu odbił się na kondycji zębów Polaków. –  Pandemia sprawiła, że nasze zęby wyglądają jakby w ciągu roku postarzały się nawet o kilka lat – mówi lek. dent. Milena Sawicka w rozmowie z port...

staż podyplomowy - Dentonet.pl
Staż podyplomowy w czasie pandemii - co z zaliczeniem? Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu – np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem – nie jest możl...

jonathan borba hl6uG9cHW5A unsplash 1
Wielkopolskie: gdzie do dentysty w czasie koronawirusa? Pacjent

Około 300 gabinetów i klinik stomatologicznych w województwie wielkopolskim udziela pomocy pacjentom w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak wynika z listy opublikowanej i aktualizowanej na bieżąco przez wojewódzki oddział NFZ-u, w Wielkop...

KDO Zadrozny
Sinus lift w praktyce dentysty - narzędzia, technika, powikłania Lekarz

Już tylko do najbliższej niedzieli 24 października można zapewnić sobie dostęp do wykładu "Dostęp przez wyrostek - czyli jak od 10 lat podnoszę dno zatoki szczękowej" autorstwa dr. n. med. Łukasza Zadrożnego w wyjątkowej cenie 149 zł (-50% od ceny re...

PTS - Dentonet.pl
Gabinet stomatologiczny w czasie pandemii – PTS radzi Lekarz

Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pojawił się szereg opracowanych przez ekspertów wytycznych i podpowiedzi dotyczących funkcjonowania praktyk stomatologicznych w dobie pandemii COVID-19. Opisy, infografiki, formularze o...

lista czynnych gabinetów - Dentonet.pl
Gabinety w czasie COVID-19 - wyniki ankiety PTS-u Lekarz

W czasie pandemii koronawirusa tylko 15% gabinetów stomatologicznych nawet na jeden dzień nie zaprzestało swojej działalności. Jedynie 23% stomatologów nie ma problemów z zapełnieniem grafiku przyjęć. 12,7% ankietowanych rozważało lub rozważa zamknię...

antybiotyki - Dentonet
Więcej antybiotyków w stomatologii w czasie pandemii Lekarz

Jak wykazało badanie opublikowane na stronie internetowej „British Dental Journal”, podczas pierwszej blokady, pomiędzy marcem a czerwcem bieżącego roku, angielscy lekarze stomatolodzy przepisali o 1/4 więcej antybiotyków niż w analogicznym okresie 2...