Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Sedacja: remimazolam skuteczniejszy niż midazolam?

Publikacja:
Sedacja: remimazolam skuteczniejszy niż midazolam?

Sedacja: remimazolam skuteczniejszy niż midazolam?

Remimazolam wykazuje wyższą skuteczność w uspokajaniu pacjentów poddawanych ambulatoryjnym zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej w porównaniu z częściej stosowanym midazolamem. Taki wniosek płynie z badania, które ukazało się w dniu 15 września w czasopiśmie naukowym „Journal of Oral and Maxillofacial Surgery”.

Jak podali autorzy badania z zespołu dr. Xudonga Yanga z Uniwersytetu Pekińskiego, pomimo ultrakrótkiego okresu półtrwania, remimazolam wymagał mniejszej liczby dodatkowych dawek.

Który preparat zapewni skuteczną sedację?

Uważa się, że to badanie, przeprowadzone na niewielkiej liczbie uczestników, jest pierwszym, które ocenia efekty sedacji z zastosowaniem remimazolamu w ambulatoryjnej chirurgii jamy ustnej w porównaniu ze skutecznością midazolamu. Zdaniem chińskich naukowców, remimazolam to nowa opcja w sedacji pacjentów, u których wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej.

Dożylna minimalna i umiarkowana sedacja jest szeroko stosowana u pacjentów, u których wskazane jest przezwyciężenie napięcia i lęku przed leczeniem stomatologicznym. Preparatem powszechnie używanym w sedacji jest midazolam. Nie jest on jednak wolny od wad – może m.in. prowadzić do depresji oddechowej czy akumulacji głównego metabolitu midazolamu (u chorych z niewydolnością nerek).

Z drugiej strony, remimazolam to krótko działająca benzodiazepina, ze średnim okresem półtrwania wynoszącym od 30 sekund do 2 minut. Jego końcowy okres półtrwania w osoczu wynosi 37–53 minut. Klirens (współczynnik oczyszczania) remimazolamu nie jest związany z masą ciała, a wcześniejsze badania nie wykazały statystycznie istotnych różnic w częstości akcji serca, poziomie nasycenia tlenem lub rytmie oddychania.

Badanie z udziałem 40 pacjentów

W celu ustalenia, czy remimazolam może zapewnić podobne efekty sedacji jak midazolam, przeprowadzono prospektywne, randomizowane, kontrolowane, jednoośrodkowe badanie z udziałem 40 pacjentów (w tym 25 mężczyzn, średnia wieku 29 lat) poddawanych ambulatoryjnym zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej (m.in. ekstrakcje zębów). Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch 20-osobowych grup, w których stosowano remimazolam lub midazolam.

Ogółem, wskaźnik powodzenia sedacji wyniósł 82,5%. Porównując obydwa preparaty, lepsze rezultaty wykazano w grupie, w której do sedacji służył remimazolam (95%) niż w grupie midazolamu (70%). Ponadto istniała statystycznie istotna różnica w medianie liczby dodatkowych dawek podawanych w ciągu 5 minut pomiędzy pacjentami z grupy, u której stosowano midazolam oraz pacjentami z grupy, w której używano remimazolamu (0,82 vs 0,51, p = 0,006).

Badanie miało pewne ograniczenia, przede wszystkim nie dość dużą liczbę uczestników. Z tego powodu – jak zauważyli autorzy – wskazane jest, aby uzyskane przez nich wyniki zostały potwierdzone na większej grupie badanych.

– Niemniej jednak stosowanie remimazolamu jest skuteczne w sedacji pacjentów poddawanych zabiegom z zakresu chirurgii jamy ustnej – napisali autorzy pracy pt. „Czy remimazolam może być nową opcją w uspokajaniu pacjentów w ambulatoryjnej chirurgii stomatologicznej?” (Can Remimazolam Be A New Sedative Option For Outpatients Undergoing Ambulatory Oral Surgery?).

Dlaczego rodzice zwlekają z wizytą dziecka u dentysty? Czy dziecku można podać znieczulenie? Zapraszamy na wywiad z prof. dr hab. n. med. Joanną Szczepańską.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=332174

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0278239122008941