Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Rząd o naszym leczeniu w UE

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

Rząd o naszym leczeniu w UE

Na posiedzeniu 10 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia dostosowujący polskie przepisy do prawa unijnego w zakresie świadczeń zdrowotnych należnych obywatelom Unii Europejskiej.

Obowiązująca w Unii zasada swobodnego przepływu osób wymaga uregulowania przepisów dotyczących świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej na terenie całej Wspólnoty.

Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej zachowuje swój system ubezpieczenia zdrowotnego, ale musi wprowadzić odrębne przepisy regulujące leczenie Polaków w innych krajach UE oraz obywateli UE w Polsce.

Rząd zdecydował, że rolę przewidzianej unijnymi przepisami instytucji właściwej ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będzie pełnił Narodowy Fundusz Zdrowia. Do jego zadań będzie należało m.in. finansowanie kosztów leczenia osób ubezpieczonych w Funduszu poza granicami kraju.

Dotyczy to zarówno świadczeń udzielonych Polakom za granicą

w tzw. przypadkach nagłych, a także planowych zabiegów lub badań diagnostycznych, na które ubezpieczony uzyska zgodę prezesa Funduszu.

W krajach Unii Europejskiej ubezpieczeni mogą wnioskować o skierowanie na leczenie za granicą, jeśli czas oczekiwania na dane świadczenie jest za długi. Dla polskich ubezpieczonych tryb składania i rozpatrywania takich wniosków ma uregulować w rozporządzeniu minister zdrowia.

Tym samym minister będzie musiał określić dopuszczalny czas oczekiwania na wybrane świadczenia zdrowotne. W dalszym ciągu jednak w przypadku świadczeń, których nie wykonuje się w Polsce, kierowanie na leczenie i badania diagnostyczne poza za granicę oraz finansowanie kosztów tych świadczeń będą należały do kompetencji ministra zdrowia.

Środki na ten cel mogą pochodzić wyłącznie z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami Narodowy Fundusz Zdrowia będzie też odpowiedzialny za finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym w Funduszu, ale uprawnionym do bezpłatnego korzystania ze świadczeń na terytorium Polski na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.

Oznacza to, że Fundusz będzie musiał zapłacić świadczeniodawcom za leczenie obywateli UE, a potem rozliczyć się z odpowiednią instytucją ubezpieczenia zdrowotnego z kraju, skąd pochodzą. Rząd powierzył ministrowi zdrowia zadanie przygotowania wzorów dokumentów poświadczających prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie UE.

Nowelizacja ustawy o NFZ znosi wymóg zamieszkiwania na terytorium RP jako warunek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce będą włączeni między innymi renciści i emeryci, którzy otrzymują świadczenia emerytalne lub rentowe z Polski, a zamieszkują za granicą. Rząd zaproponował, by osoby te podlegały mazowieckiemu oddziałowi NFZ.

W nowych przepisach zachowano jednak obowiązek zamieszkiwania na terytorium RP jako warunek dobrowolnego ubezpieczenia w Funduszu.

Ma to zapobiec ubezpieczaniu się w Polsce osób, które wybierałyby ubezpieczenie w naszym kraju ze względu na niższą składkę i stosunkowo duży zakres świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonym.

źródło: Kurier Elektroniczny MP


POWIĄZANE ARTYKUŁY

cukier - Dentonet.pl
UK: BDA krytykuje rząd za brak postępu w „walce z cukrem” Lekarz

Brytyjskie Stowarzyszenie Stomatologiczne (BDA) ponagla rząd Boris Johnsona, by rozpoczął kolejną turę negocjacji z rodzimym przemysłem spożywczym. Bezpośrednim powodem apelu jest opublikowany w październiku raport Public Health England, który wskazu...

dentysta - Dentonet.pl
USA: segregacja rasowa w... leczeniu stomatologicznym? Lekarz

Nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, w tym stomatologicznej, białych i kolorowych obywateli Stanów Zjednoczonych nie są zagadnieniem nowym, nie mają też jednej przyczyny. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania dowodzą, że w szczególnie trud...

leczenie periodontologiczne - Dentonet.pl
Norwegia: postęp w leczeniu periodontologicznym Lekarz

Choroby przyzębia stanowią niezmiennie poważny problem zdrowotny w skali całego globu, ale podejmowane przez niektóre rządy działania systemowe przynoszą wymierne skutki. Tak jak w Norwegii, gdzie władze w ciągu ostatnich 50 lat zaangażowały się w ro...

ROZWIŃ WIĘCEJ
dr Bogurski - Dentonet.pl
Co zmienił COVID-19 w leczeniu implantologicznym? Lekarz

Czy w związku z pandemią COVID-19 w implantoprotetyce wprowadzone zostały specjalne zabezpieczenia, niestosowane w innych specjalnościach stomatologicznych? O to pytamy lek. dent. Marcina Bogurskiego, członka zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Es...

antybiotyki - Dentonet.pl
Antybiotyki: nadużywane w leczeniu endodontycznym? Lekarz

Choć znaczna część bakterii wykazuje oporność nawet na najsilniejsze leki, wielu stomatologów wciąż często zaleca przyjmowanie antybiotyków. Tendencja ta dotyczy również leczenia endodontycznego, co potwierdziły badania przeprowadzone w ostatnim czas...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres