Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim i pozarezydenckim

Brak komentarzy | Publikacja:
Rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim i pozarezydenckim

Rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydenckim i pozarezydenckim

Ministerstwo Zdrowia przyznało miejsca rezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów, można już także składać wnioski ubiegając się o miejsca pozarezydenckie.

Na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 do 31 marca wnioski należy składać do 28 lutego.

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjneg, należy złożyć w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego. Na dane postępowanie kwalifikacyjne, lekarz dentysta może złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (w trybie rezydentury i w trybie pozarezydenckim) ale tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.

W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

Wypełnić wniosek o rozpoczęcie specjalizacji można pod adresem  works.cmkp.edu.pl

Dokumenty należy złożyć następująco:

Etap I – wniosek elektroniczny – składamy  oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego. Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne do 28 lutego.

Etap II – wniosek w formie papierowej – wniosek utworzony w wersji elektronicznej należy wydrukować, podpisać i przekazać wojewodzie nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej, pod warunkiem, że wniosek w wersji elektronicznej został zatwierdzony przed końcem terminu składania wniosków w formie elektronicznej. Czyli, jeśli wniosek elektroniczny wypełnimy 28 lutego, wniosek w formie papierowej musimy przekazać do dnia 3 marca.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o preferowanym trybie szkolenia, jeśli składamy wniosek jednocześnie na szkolenie rezydenckie i pozarezydenckie. Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu.

 

KL


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia w trybie mieszanym - Dentonet.pl
Studia w semestrze zimowym – głównie w trybie mieszanym Lekarz

Zdecydowana większość uczelni publicznych zdecydowała się na mieszany tryb nauczania w I semestrze roku akademickiego, zwykle z przewagą nauczania zdalnego – wynika z ustaleń PAP. Oznacza to, że jedynie niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie. ...

specjalizacje
Aktualizacja specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów Lekarz

Minister zdrowia zatwierdził zmiany w 315 programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich i w 43 programach specjalizacji w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. Zaktualizowane programy specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny zostaną opu...

jak leczyć osoby zakażone koronawirusem - Dentonet.pl
Dentyści chcą wiedzieć, w jakim trybie leczyć osoby zakażone Lekarz

Naukowe towarzystwa stomatologiczne wystosowały pismo do ministra zdrowia i prezesa GIS z zapytaniem o wyznaczenie standardów postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego gabinetów stomatologicznych w Polsce. Pod pismem podpisał się prezes Stowa...

ROZWIŃ WIĘCEJ
specjalizacje
Będzie mniej specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów? Lekarz

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej, 8 listopada odbyło się spotkanie ministra zdrowia, samorządu lekarskiego oraz kilkudziesięciu konsultantów krajowych w sprawie zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy den...

egzaminy PES - Dentonet.pl
Przystąpienie do PES możliwe na ostatnim roku specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że procedowane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego, wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES. Zgodnie z treścią procedowanyc...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Ministerstwo zdrowia: nowe zasady specjalizacji Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne będą obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty....

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji