Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Realizacja recepty w krajach UE

Publikacja:

Realizacja recepty w krajach UE

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ustala własne zasady odnośnie udzielania świadczeń zdrowotnych (w tym sposobu refundacji leków, cen tych leków i wysokości kwoty, która jest refundowana).

Podobnie nie ma jednolitych przepisów regulujących sprawę zakupu leków na receptę wystawioną w innym kraju członkowskim. Każde z państw europejskich ma odrębne, indywidualne uregulowania prawne dotyczące tej kwestii. Informacji na ten temat powinna na prośbę osoby zainteresowanej udzielać ambasada kraju do którego się wyjeżdża.

Dla przykładu krajem gdzie recepta będzie honorowana jest Litwa i Grecja, jej posiadacz musi się jednak liczyć z tym, że odpłatność za taki specyfik wynosi 100%. Podobnie jest w nie należącej do UE Szwajcarii.

W większości przypadków niezbędna okaże się jednak wizyta u miejscowego lekarza, który może zadecydować o przepisaniu recepty. Wtedy też przy wykupie leków w aptece możemy okazać kartę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która będąc dowodem naszego ubezpieczenia zdrowotnego może zdecydować o przyznaniu ulg na wykup preparatów. Farmaceuta może zażądać również okazania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Najbezpieczniej jest jednak by osoba, która przewlekle przyjmuje leki zabrała ze sobą odpowiednią, adekwatną do czasu pobytu w innym kraju ilość dawek danego preparatu. Przy dłuższym pobycie nieunikniona będzie wizyta u lokalnego lekarza, który zaleci odpowiednią terapię.

Należy jednak pamiętać, że te same leki mają w różnych państwach inne nazwy handlowe, mogą różnić się dawką lub dopuszczonym składem substancji czynnych.

W zależności od przepisanego leku (jego statusu refundacyjnego w danym kraju) polski turysta będzie musiał zapłacić odpowiednią kwotę – może to być:

• 100% ceny leku – w przypadku gdy lek nie jest objęty listą leków refundowanych w danym kraju i nie można się ubiegać o zwrot kosztów,

• 100% ceny leku objętego refundacją (pełna opłata w momencie realizacji recepty, o której zwrot należy się ubiegać),

• stała opłata ryczałtowa (za każdą receptę, za każdy lek przepisany na recepcie lub za receptę i za każdy lek na tej recepcie),

• opłata stanowiąca odpowiednią część ceny leku refundowanego (np. 30%, 50%).

Przed wyjazdem należy bezwzględnie pamiętać by we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument potwierdzający ubezpieczenie w Polsce, a tym samym prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w innych państwach Unii Europejskiej.

na podstawie NFZ i MZ


POWIĄZANE ARTYKUŁY

e-recepty - Dentonet.pl
Papierowe recepty w pewnych przypadkach wciąż będą ważne Lekarz

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. – w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej – recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjent...

Szczotkowanie zębów - Dentonet.pl
Higiena jamy ustnej: jakie różnice w poszczególnych krajach? Lekarz

Ankieta przeprowadzona w kilkunastu państwach Europy, Azji oraz obu Ameryk wykazała znacznie różnice w podejściu ich mieszkańców do zdrowia jamy ustnej. W badaniu pod uwagę wzięto m.in. przyzwyczajenia w zakresie szczotkowania, niekorzystne dla uzębi...

e-recepta - Dentonet.pl
Wdrożenie obowiązkowej e-recepty w całym kraju coraz bliżej Lekarz

Od 8 stycznia 2020 r. recepty w naszym kraju będą mogły być wystawiane jedynie w formie elektronicznej. Obecnie e-recepty wystawia ponad 37 tys. lekarzy z 6 tys. placówek medycznych z ponad 2 tys. miast – informuje CSIOZ. – Zachęcam wszystkich kierow...

ROZWIŃ WIĘCEJ
szkolne gabinety - Dentonet.pl
Szkolne gabinety stomatologiczne - są problemy z realizacją Lekarz

W połowie września w życie weszła ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, w myśl której każdy polski uczeń powinien być objęty leczeniem stomatologicznym w gabinecie zlokalizowanym w szkole lub z nią współpracującym. Rzeczywistość jest jednak inna.N...

e-recepta - Dentonet.pl
Realizacja e-recepty wkrótce możliwa także za granicą Lekarz

Najpóźniej za kilka miesięcy Polska dołączy do grupy krajów UE, których obywatele mogą realizować e-receptę w innym niż macierzysty kraju członkowskim. To kolejna odsłona rozwoju cyfryzacji ochrony zdrowia na poziomie Wspólnoty. (...) Obecnie jedyn...

COVID-19 - Dentonet.pl
W ośmiu krajach rozpoczęto badania kliniczne nowego leku na COVID-19 Lekarz

W 40 ośrodkach badawczych w ośmiu krajach rozpoczęto badania kliniczne drugiej fazy leku przeciwko COVID-19. Producent zaznacza, że lek może być przydatny nawet po wprowadzeniu szczepionek chroniących przed koronawirusom. Lek do stosowania w terapii...

damian zaleski RYyr k3Ysqg unsplash
Elektroniczne recepty obowiązkowe już od 8 stycznia 2020 r. Lekarz

8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. W określonych przypadkach będzie można również wystawić recepty w postaci papierowej. Możliwość wystawiania recept w postaci papierowej po 8 stycznia 2020 r. ...

nick morrison FHnnjk1Yj7Y unsplash
Recepty bez identyfikacji OW NFZ – co z refundacją? Lekarz

Ministerstwo zdrowia przypomina, że w związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ n...

szczepienie przeciw COVID - Dentonet.pl
Problemy z realizacją szczepień u dentystów i personelu gabinetów Lekarz

Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do ministerstwa zdrowia o udostępnienie danych liczbowych dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów zarejestrowanych do szczepienia przeciw COVID-19 oraz poddanych szczepieniu pierwszą dawką. Stomatolodzy alarmują bo...

e-recepta - Dentonet.pl
Obowiązkowe e-recepty? "Nie ma szans, żeby się udało" Lekarz

Eksperci twierdzą, że nie ma szans na to, aby każdy lekarz i lekarz dentysta od 8 stycznia 2020 r. wystawiał jedynie recepty elektroniczne – informuje portal Money.pl. Przypomnijmy – od 8 stycznia 2020 r. – poza ściśle określonymi wyjątkami – w Polsc...

jeshoots com LtNvQHdKkmw unsplash
Recepty bez obowiązku umieszczania identyfikatora OW NFZ Lekarz

Od 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego...