Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Pulpitis – lek przeciwzapalny ułatwi znieczulenie

Publikacja:
Pulpitis – lek przeciwzapalny ułatwi znieczulenie

Pulpitis – lek przeciwzapalny ułatwi znieczulenie

U pacjentów z nieodwracalnym zapaleniem miazgi (pulpitis) można osiągnąć większą skuteczność znieczulenia poprzez blokadę nerwu zębodołowego dolnego, jeżeli przed leczeniem kanałowym otrzymają oni środki przeciwzapalne. To wniosek płynący z badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Journal of Endodontics”.

Skuteczność znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego wzrasta, gdy pacjentom podaje się doustnie dawki niesteroidowego leku przeciwzapalnego (ketorolaku, kortykosteroidu lub deksametazonu) bądź steroidu (prednizolonu) w porównaniu z placebo. Nie było jednak znaczącej różnicy w intensywności bólu podczas uzyskiwania dostępu lub instrumentacji u pacjentów, którzy przyjęli jeden z powyższych leków, a tymi, którzy otrzymali placebo.

– Przedoperacyjne podawanie ketorolaku, deksametazonu lub prednizolonu może poprawić sukces anestetyczny blokady nerwu zębodołowego dolnego w przypadku trzonowców żuchwy z objawowym nieodwracalnym zapaleniem miazgi – napisali autorzy pracy z międzynarodowego zespołu kierowanego przez dr. Franka Setzera z Wydziału Endodoncji University of Pennsylvania School of Dental Medicine w Filadelfii (USA).

Trudności ze znieczuleniem zębów z pulpitis w żuchwie

Odpowiednie znieczulenie miazgi w zębach, zwłaszcza w tylnej części żuchwy, z objawowym nieodwracalnym zapaleniem miazgi jest trudne do uzyskania. Chociaż blokada nerwu zębodołowego dolnego jest techniką znieczulenia z wyboru w przypadku trzonowców żuchwy, jej niepowodzenie w przypadku zębów z pulpitis sięga od 43% do 83%. Możliwą przyczyną niepowodzenia może być uwrażliwienie obwodowych nocyceptorów przez mediatory zapalne.

W celu zbadania skuteczności blokady nerwu zębodołowego dolnego z użyciem 2% lidokainy w zębach trzonowych żuchwy z objawowym nieodwracalnym zapaleniem miazgi po podaniu dawek prednizolonu, deksametazonu lub ketorolaku w porównaniu z placebo, przeprowadzono randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą u 184 pacjentów. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy – w każdej z nich było 46 osób.

Leki przeciwzapalne wzmocniły efekt znieczulenia

Na 60 minut przed wykonaniem blokady nerwu zębodołowego dolnego pacjentom z poszczególnych grup podano odpowiedni lek lub placebo. Lekarze rozpoczęli preparowanie ubytków po uzyskaniu znieczulenia (w tym dwóch kolejnych negatywnych odpowiedziach na elektryczne badanie miazgi). Sukces znieczulenia był potwierdzany wtedy, gdy pacjent nie doświadczał dolegliwości bólowych podczas wykonywania dostępu endodontycznego lub instrumentacji.

Pacjenci, którzy przyjmowali leki przeciwzapalne przed leczeniem endodontycznym, mieli zapewnioną większą skuteczność znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego. Wskaźnik skuteczności blokady nerwu zębodołowego dolnego był zależny od zastosowanej grupy leków i wyniósł: 65% (ketorolak), 61% (deksametazon) oraz 57% (prednizolon). W przypadku placebo było to 22% – wskaźnik sukcesu blokady nerwu u pacjentów z premedykacją był istotnie wyższy niż w grupie placebo (p < 0,0083).

Nie było jednak istotnej różnicy pomiędzy osobami, którym przed zabiegiem podano leki przeciwzapalne a pacjentami z grupy placebo w zakresie natężenia bólu podczas uzyskiwania dostępu lub instrumentacji. Badani odczuwali tylko łagodne dolegliwości bólowe – wskazywali na mniej niż 3 w wizualnej skali analogowej VAS.

Jedynym ograniczeniem było to, że u pacjentów włączonych do badania zdiagnozowano nieodwracalne zapalenie miazgi w trzonowcach żuchwy. Jak napisali autorzy artykułu, przyszłe badania w tym zakresie powinny skupić się także na znieczuleniu zębów przedtrzonowych żuchwy, różnych dawkach leków oraz różnych odstępach czasu pomiędzy podaniem leku a rozpoczęciem zabiegu.

Jak osiągnąć pełną skuteczność znieczulenia?

Chociaż przedoperacyjne stosowanie leków przeciwzapalnych może zwiększyć skuteczność znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego w zębach trzonowych żuchwy z nieodwracalnym zapaleniem miazgi, Setzer i wsp. uznali, że nie dało to 100-procentowej skuteczności.

– Aby osiągnąć odpowiednią skuteczność znieczulenia, mogą być wymagane dodatkowe techniki iniekcji, takie jak infiltracja od strony policzkowej lub znieczulenie śródkostne – napisali autorzy pracy pt. „Effect of preoperative oral steroids in comparison to anti-inflammatory on anesthetic success of Inferior alveolar nerve block in mandibular molars with symptomatic irreversible pulpitis – A double blinded randomized clinical trial”.

Zabieg stomatologiczny powinien być nie tylko bezbolesny, ale też bezstresowy. – Problem w tym, że lekarzy dentystów na studiach nikt nie uczy sedacji przedzabiegowej – mówi dr n. med. Krzysztof Gończowski, ekspert z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych oraz sedacji w stomatologii.

T.H.

źródła: https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=332907

https://www.jendodon.com/article/S0099-2399(23)00026-2/fulltext#%20


POWIĄZANE ARTYKUŁY

znieczulenie nasiekowe
Nowy Jork: higienistki mogą podawać znieczulenie nasiękowe Asysta

Od ponad tygodnia osoby wykonujące zawód higienistki stomatologicznej na terenie stanu Nowy Jork mogą we wszystkich procedurach stomatologicznych podawać pacjentom miejscowe znieczulenie nasiękowe oraz sedację wziewną z użyciem podtlenku azotu. 9 ma...