Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd

Publikacja:
Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd

Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Ustawa reguluje m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów asystentki oraz higienistki stomatologicznej, a także techników dentystycznych.

Projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Są to asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy.

Nowe przepisy mają zapewnić dostęp do wykonywania wymienionych zawodów medycznych tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do ich wykonywania. Wykształcenie i kwalifikacje w tym zakresie zostały określone w załączniku do ustawy – czytamy.

Powstanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Projekt ustawy zakłada powstanie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr umożliwi potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny, a wpis do niego będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.

Rejestr będzie jawny w zakresie m.in. następujących danych: numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego – poinformowano.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. – Takie uregulowanie pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju – dodano.

Regulacje ws. rozwoju zawodowego i edukacji

Projekt ustawy reguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach doskonalących realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych przez osobę wykonująca zawód medyczny. Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne – czytamy.

Projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego. – Zgodnie z przepisami projektu ustawy, minister zdrowia będzie mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny w drodze decyzji administracyjnej uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) – poinformowano.

6 dni płatnego urlopu szkoleniowego

Projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. – Zgodnie z projektowaną regulacją, osobie wykonującej zawód medyczny, podnoszącej kwalifikacje zawodowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, przysługuje – na jej wniosek i za zgodą pracodawcy – urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W związku prawem i obowiązkiem ustawicznego rozwoju zawodowego niezbędne jest zapewnienie osobie wykonującej zawód medyczny, która zamierza wziąć udział w określonych ustawowo formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, urlopu szkoleniowego, aby nie musiała wykorzystywać w tym celu urlopu wypoczynkowego – czytamy w uzasadnieniu.

Powstanie Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny będzie obejmować czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające oraz postępowanie przed powołaną przez ustawę Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Będzie ona składać się z 76 członków powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję – po czterech przedstawicieli każdego zawodu oraz ośmiu przedstawicieli ministra zdrowia.

Zaproponowane rozwiązania mają w większości wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

– Obserwujemy – na szczęście – trend włączania higienistek w całościowy proces leczenia pacjenta. Jest to zjawisko przynoszące bardzo dużo korzyści – mówi dr hab. n. med. Anna Skurska o roli higienistek stomatologicznej we współczesnej stomatologii. Jakie są konkretnie kluczowe zadania higienistek? W czym mogą wspierać, a nawet zastępować lekarza dentystę? Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego!

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ustawa o zawodach medycznych
Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych Asysta

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. W porównaniu do poprzedniej wersji, projekt został pomniejszony do 16 zawodów – wykreślono z niego zawód logopedy. Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma się...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka stomatologiczna
Ustawa o zawodach medycznych wkrótce w Sejmie Asysta

Poseł Barbara Dziuk w rozmowie z portalem RynekZdrowia.pl poinformowała, że projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych w ciągu dwóch miesięcy trafi do sejmu. Przypomnijmy – na początku br. światło dzienne ujrzał projekt ustawy o niektórych zawo...

no fault
NIL tworzy własny projekt ustawy o systemie no-fault Lekarz

Naczelna Izba Lekarska pracuje nad założeniami do ustawy wprowadzającej klauzulę no-fault. Będzie to odpowiedź na propozycję ministerstw zdrowia i sprawiedliwości, która - według doniesień medialnych - daleka będzie od oczekiwań lekarzy. Środowisko ...

NIL Konferencja
Bezpieczeństwo leczenia - projekt ustawy samorządu lekarskiego Lekarz

W samorządzie lekarskim powstał projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia. Oparty jest na trzech filarach - szybkiej ścieżce kompensacji w przypadku zdarzeń niepożądanych i powikłań, rejestrze zdarzeń niepożądanych umożliwiającym analizy i wyciąganie...

asystentka stomatologiczna
Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodach medycznych Asysta

Podczas środowego (29 marca) posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka st...

ustawa o zawodach medycznych
Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta Asysta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych. Jej celem jest wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie wykształce...

kredyty dentystów - Dentonet.pl
Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne przyjęty Lekarz

Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i...

ustawa webinar screen
Co ustawa o zawodach medycznych zmienia w pracy asystentek i higienistek? Asysta

– Budujmy świadomość, że od przyszłego roku asystentki i higienistki stomatologiczne będą funkcjonować w oparciu o ustawę ustrojową, która wprowadza zawód medyczny z definicją legalną, czyli taki zawód, który uprawnia do wykonywania ściśle określonyc...