Dentonet
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Lekarz
Pacjent
Podcasty
BLOG
Krakdent 2016
Asysta
Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd

Projekt ustawy o zawodach medycznych przyjęty przez rząd

Rada ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowany przez ministra zdrowia. Ustawa reguluje m.in. zasady i warunki wykonywania zawodów asystentki oraz higienistki stomatologicznej, a także techników dentystycznych. Projekt przewiduje ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Są to asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, logopeda, […]

0 Komentarze |
Walka o podwyżki i prawa pracownicze

Walka o podwyżki i prawa pracownicze

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych prowadzi z rządem negocjacje o podwyżkę płac. Pielęgniarki i położne domagają się 1500 zł podwyżki. Rząd proponuje 600 złotych i to na raty. Cie…

0 Komentarze |
Istota pracy asystentki stomatologicznej

Istota pracy asystentki stomatologicznej

Funkcja asystentki stomatologicznej w klasyfikacji zawodów i specjalności znajduje się pod kodem 325101. Generalnie za asystentkę stomatologiczną uznaje się osobę, która asystuje leka…

0 Komentarze |