Dentonet
E-mail

NRL i OZZL: pogarsza się stan ochrony zdrowia w Polsce

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
NRL i OZZL: pogarsza się stan ochrony zdrowia w Polsce

NRL i OZZL: pogarsza się stan ochrony zdrowia w Polsce

Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy omówili zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie. – Tego wymaga dobro pacjentów – podkreślono.

29 marca br. w siedzibie NIL w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa NRL Andrzeja Matyi oraz wiceprezesa NRL Krzysztofa Madeja z przewodniczącym Zarządu Krajowego OZZL Krzysztofem Bukielem i wiceprzewodniczącym ZK OZZL Piotrem Watołą.

Omówiono obecną sytuację w publicznej ochronie zdrowia, m.in. problemy wynikające z jej niedofinansowania. Oceniono stan realizacji porozumienia z rezydentami, problemy związane z cyfryzacją, w tym wprowadzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej i e-recepty. Wyrażono głębokie zaniepokojenie opieszałością w przedstawieniu projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, mimo skierowania do ministra zdrowia konkretnych i spójnych propozycji, przygotowanych przez specjalny zespół powołany na mocy porozumienia z 8 lutego 2018 r. Za niedopuszczalne uznano ignorowanie opinii środowiska lekarskiego, czego niedawnym przykładem jest przyjęcie ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza możliwość podwójnego karania lekarzy.

Zwrócono uwagę na wydłużające się kolejki do leczenia i do badań diagnostycznych, dramatyczny brak personelu medycznego, co prowadzi do zamykania poszczególnych oddziałów szpitalnych lub ograniczenia ich działalności (dotyczy to głównie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych). Wskazano na bardzo złą (najgorszą od lat) sytuację finansową szpitali, zwłaszcza powiatowych.

Podczas rozmów w NIL negatywnie oceniono fakt niewywiązania się ministra zdrowia z części postanowień porozumienia z 8 lutego 2018 r. zawartego z Porozumieniem Rezydentów OZZL. Szczególnie bolesne skutki spowodowało zmniejszenie – w stosunku do przewidzianego w tym dokumencie – poziomu nakładów publicznych na ochronę zdrowia przez odniesienie ustalonego wskaźnika (odsetka PKB) do dwóch lat wstecz, a nie do roku bieżącego. W ten sposób, jak się ocenia, na leczenie Polaków przeznaczono ok. 10 mld złotych mniej. Jest to oczywista sprzeczność z duchem porozumienia i – w ocenie uczestników spotkania – oznacza niegodną próbę „przechytrzenia” polskich pacjentów. Tym bardziej zasługuje to na potępienie, że – jak się okazało – pieniądze te były dostępne, ale zostały przeznaczone na inne cele.

Z niepokojem podkreślono, że pogłębia się negatywna społeczna ocena funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia, co sygnalizują pogarszające się notowania Polski w niemal wszystkich międzynarodowych badaniach. Towarzyszy temu narastające niezadowolenie przedstawicieli wielu zawodów medycznych, czego przejawem są przygotowania do akcji protestacyjnych.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że rząd i minister zdrowia nie przywiązują odpowiedniej wagi do tego, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia. Podejmowane działania mają charakter doraźny. Brakuje spójnej koncepcji pilnej naprawy systemu publicznego lecznictwa. Debata „Wspólnie dla zdrowia”, która ma stworzyć program reformy, takich oczekiwań może nie spełnić, okazując się kolejnym fiaskiem.

Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Zarządu Krajowego OZZL ustalili podjęcie wspólnych działań w celu skłonienia rządzących do tego, aby publiczna ochrona zdrowia wreszcie stała się priorytetem dla rządu i w wydatkach publicznych. Wyrażono poparcie dla postulatów dyrektorów szpitali, którzy zdecydowali się na protest przed ministerstwem zdrowia w dniu 2 kwietnia 2018 r. domagając się lepszych warunków finansowania szpitali i programu trwałej naprawy publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Omówiono zasady wspólnego działania na rzecz wzrostu finansowania ochrony zdrowia, z wykorzystaniem różnych form protestu, do strajku włącznie, ponieważ tego wymaga dobro pacjentów.

– Ciężkie zapalenia przyzębia stwierdzono u 15% Polaków w 1985 roku. Jak jest dziś? Praktycznie bez zmian – mówi prof. dr hab. Tomasz Konopka, wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

AF

Fot. rgerber, pixabay.com

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

Będzie list otwarty do władz w sprawie opieki zdrowotnej Lekarz

W najbliższym tygodniu opublikowany zostanie list otwarty do Prezydenta RP, Premiera oraz liderów partii politycznych, dotyczący sytuacji finansowej i kadrowej systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Spotkanie interesariuszy w ochronie zdrowia – przedsta...

klauzula opt-out - Dentonet.pl
NRL i OZZL w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out Lekarz

1 lipca 2019 r. Naczelna Rada Lekarska wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy i Porozumieniem Rezydentów OZZL zaapelowały do lekarzy o wypowiadanie klauzul opt-out oraz ograniczenie pracy do jednego etatu. Klauzule opt-out i umowy mają być ...

Protest lekarzy w Warszawie. Cel to 6,8% PKB na ochronę zdrowia Lekarz

W sobotę, 1. czerwcami, ulicami Warszawy przeszła manifestacja lekarzy, zorganizowana głównie przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL. W proteście brali też udział przedstawiciele innych zawodów medycznych, a nawet ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
branża stomatologiczna - Dentonet.pl
NRL: rozmowy z ministerstwem zdrowia o stomatologii Lekarz

27 maja 2019 r. w ministerstwie zdrowia odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najważniejsza jest konstruktywna współpraca i zaangażowanie obu stron w naprawę systemu ochron...

wirus HCV - Dentonet.pl
"Propozycje ministra odbiegają od ustaleń" - list prezesa NRL Lekarz

Miało być 6% PKB na ochronę zdrowia? I będzie, ale do wydatków na ochronę zdrowia wliczono m.in. koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.Jak informowaliśmy, rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji o świadczen...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres