Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Nowy Ład spowoduje spadek wynagrodzeń medyków

Publikacja:
Nowy Ład spowoduje spadek wynagrodzeń medyków

Nowy Ład spowoduje spadek wynagrodzeń medyków

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zawarte w tzw. Nowym Ładzie przepisy podatkowe, w tym likwidację możliwości odliczania 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz brak możliwości opodatkowania się w formie karty podatkowej. – Wprowadzenie projektowanych zmian w przepisach podatkowych spowoduje istotne zwiększenie obciążeń fiskalnych większości kadr medycznych, w tym lekarzy i lekarzy dentystów, a w konsekwencji na spadek ich realnych wynagrodzeń – podkreśla NRL.

Zdaniem samorządu lekarskiego, w ramach tzw. Nowego Ładu negatywnie należy ocenić przede wszystkim likwidację możliwości odliczania 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadzone w tym zakresie zmiany wpłyną na wzrost obciążeń fiskalnych całego personelu medycznego, także tych osób, którzy wykonują swój zawód wyłącznie w ramach stosunku pracy. Szczególnie dotkliwe będą jednak dla tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Obecnie znacząca część personelu medycznego, nie tylko lekarze i lekarze dentyści, to osoby będące przedsiębiorcami. Wielu z nich pracuje nie tylko na etacie, ale prowadzi dodatkowo prywatne gabinety czy świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – argumentuje NIL.

Projekt przewiduje, że podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla osób opłacających podatek według skali podatkowej będą rzeczywiste dochody. Natomiast osoby opłacające ryczałt będą opłacać miesięczną składkę od przychodu, co stanowi istotne zwiększenie obciążeń fiskalnych. Projektowana ulga, obliczana na postawie skomplikowanego algorytmu, która ma zniwelować stratę spowodowaną zniesieniem możliwości odliczenia składki zdrowotnej tzw. klasie średniej – tj. osobom osiągającym przychody w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł rocznie – jest przewidziana wyłącznie dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy. Również projektowane zmiany dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 000 czy podniesienia progów podatkowych, choć należy ocenić pozytywnie, nie rozwiązują sytuacji, w jakiej znajdą się ci lekarze, którzy osiągają wyższe dochody wyłącznie w wyniku pracy świadczonej w różnych formach w wymiarze przekraczającym czas pracy w ramach jednego etatu.

Także rozwiązania przygotowane dla zawodów medycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według jednej 14% stawki ryczałtu, nie zrekompensują strat wynikających z projektowanych zmian, ponieważ w porównaniu z obecnie obowiązującymi rozwiązaniami i tak nastąpi wzrost obciążeń publicznoprawnych tych osób. Ponadto preferencje te dotyczą tylko tej części osób wykonujących zawody medyczne, która korzysta z tej formy opodatkowania – dodaje samorząd.

Zmiany w formie i stawkach opodatkowanie również niekorzystne

Według NIL, projektowane zmiany oznaczają dla osób fizycznych prowadzących działalność indywidualną bądź w formie spółek cywilnych, partnerskich i jawnych podwyżkę opodatkowania z 19% na 28%, a tym samym – likwidację podatku liniowego. – Dla przedsiębiorców prowadzących np. małe NZOZ jest to znaczącą podwyżka kosztów. Jednocześnie, ze względu na rentowność takiej działalności, nie jest realną alternatywą wybór ryczałtu od przychodów. Stawki tego podatki, wraz ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne, są nieopłacalne dla podmiotów prowadzących działalność inną niż indywidualna praktyka lekarska bądź świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – napisano w stanowisku NRL.

Samorząd negatywnie ocenia również planowany brak możliwości opodatkowania się w formie karty podatkowej przez podatników, którzy na dzień 31 grudnia 2021 r. nie korzystali z tej formy opodatkowania lub zaprzestaną jej stosowania, a chcieliby do niej wrócić po 1 stycznia 2022 r. – Możliwość skorzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów z tej stosunkowo prostej formy opodatkowania mogłaby być zachętą do podejmowania przez nich aktywności zawodowej, zwłaszcza w przypadku osób nabywających uprawnienia emerytalne. Samorząd lekarski postuluje wycofanie się z tego rozwiązania i utrzymanie możliwości korzystania z karty podatkowej na dotychczasowych zasadach przez wszystkich podatników – dodano.

„Zmiany uderzą w aktywny zawodowo personel medyczny”

Jak argumentuje NIL, zmiany uderzą w najbardziej aktywny zawodowo personel medyczny oraz spowodują pogorszenie i tak bardzo trudnej sytuacji w sektorze ochrony zdrowia. – Można bowiem spodziewać się, że projektowane zmiany w przepisach podatkowych wpłyną na zmniejszenie aktywności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, a w konsekwencji spowodują jeszcze większy deficyt kadr medycznych, zwłaszcza w publicznych szpitalach zatrudniających lekarzy, pielęgniarki czy innych pracowników medycznych na podstawie umów cywilnoprawnych – podkreślono.

Samorząd spodziewa się masowego odchodzenia na emerytury lekarzy, który nabyli już prawa emerytalne, ale mimo wszystko pracowali, nasilenia emigracji zarobkowej pracowników medycznych, jak również wzrostu cen usług zdrowotnych oraz kosztów funkcjonowania szpitali.

Samorząd lekarski krytycznie ocenia również sposób procedowania projektu. – Tak istotne zmiany w przepisach podatkowych, dotykające wszystkich aktywnych zawodowo obywateli, w tym wykonujących zawody medyczne, powinny być szeroko konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. Tymczasem żaden z samorządów zawodowych reprezentujących zawody medyczne nie został powiadomiony (…) o skierowaniu tego projektu do konsultacji publicznych. Ponadto, zmiany w przepisach podatkowych powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem. Projekt przewiduje zaś, że zawarte w nim kontrowersyjne rozwiązania, które przed skierowaniem do konsultacji publicznych nie uzyskały akceptacji nawet wśród wszystkich członków rządu, a mogące mieć negatywne skutki dla dużej części obywateli i gospodarki, wejdą w życie już od 1 stycznia 2022 r. Sposób i tempo procedowania nad tak obszernym projektem regulującym skomplikowane zagadnienia podatkowe budzi więc obawy o jakość projektowanych przepisów – podsumowano.

– Stomatologów zepchnięto do rynku prywatnego. Nie ma presji na lepsze finansowanie publicznej stomatologii – mówi Dariusz Paluszek, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pytany o przyczyny wciąż zbyt niskich nakładów NFZ na leczenie stomatologiczne.

Źródło: https://nil.org.pl/


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia medyczne
"Nie" dla kształcenia medyków w szkołach zawodowych Lekarz

XV Krajowy Zjazd Lekarzy zaapelował do ministra zdrowia i premiera, by kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów odbywało się jedynie na uczelniach akademickich. Przypomnijmy – w ubiegłym roku minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że ministers...

podwyzki dla nauczycieli akademickich
30% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli akademickich od 1 stycznia Lekarz

30-procentowe podwyżki dla nauczycieli akademickich od 1 stycznia potwierdził w poniedziałek w Radiu Zet minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dariusz Wieczorek zapowiedział też wzrost nakładów na Narodowe Centrum Nauki. O to, kiedy nauczyciele aka...

wynagrodzenia lekarzy
NFZ: 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń od 1 lipca Lekarz

W związku z realizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie – koniecznością podniesienia jeszcze w tym miesiącu minimalnego wynagrodzenia w...

ROZWIŃ WIĘCEJ
edukacja lekarzy
EJD: stanowisko ws. standardów edukacji medyków w Polsce Lekarz

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Lekarzy (European Junior Doctors Association, EJD) przyjęło stanowisko, w którym poparło działania mające na celu ochronę wysokich standardów edukacji lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. – Poważny niepokój budzi g...

wynagrodzenia lekarzy stazystow
"Poziomy wynagrodzeń medyków są nieadekwatnie niskie" Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie zaopiniowało projekt nowej ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz nową tabelę płac dla pracowników ochrony zdrowia. Zgodnie z projektem, najwyższa pensja minimalna ma wynieść 8210,6...

szczepionka przeciw COVID - Dentonet.pl
Od 1 marca obowiązkowe szczepienia dla medyków Lekarz

Od 1 marca w Polsce będzie obowiązywał obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformowano o kolejnych krokach związanych z pandemią ko...

prawo wykonywania zawodu
Co z wydawaniem warunkowego PWZ medyków od 1 kwietnia? Lekarz

1 kwietnia 2022 r. zniesiono wyodrębnianie podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. W związku z tym wstrzymano również wydawanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentys...

ksztalcenie medykow
Kształcenie medyków: kluczowe upraktycznienie Lekarz

Słowem-kluczem jest upraktycznienie kształcenia na kierunkach medycznych – mówił w środę podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w Szczecinie wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Wskazał m.in. ważną rolę centrów symulacji. Sejmowa ko...

funty
UK: spadek dochodów stomatologów Lekarz

Wielka Brytania, podobnie jak wiele innych państw Europy, mierzy się w ostatnich miesiącach z rekordową (najwyższą od czterech dekad) inflacją, która w czerwcu wyniosła 9,8%. Co oczywiste, nie pozostaje to bez wpływu na poziom cen obowiązujących w pr...

karta podatkowa 2018 - Dentonet.pl
Nowy Ład: wyższe podatki dla medyków Lekarz

Jak informuje portal PolitykaZdrowotna, planowany przez rząd PiS tzw. Nowy Ład oznacza podwyższenie podatków dla lekarzy i lekarzy dentystów. Eksperci twierdzą, że przełoży się to na drastyczny wzrost cen świadczeń medycznych. Po pierwsze – lekarze...

szczepionka przeciw koronawirusowi - Dentonet.pl
Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla medyków? Lekarz

O wprowadzenie ustawowego obowiązku zaszczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich osób zatrudnionych w instytucjach zaspokajających potrzeby zdrowotne, opiekuńcze i wychowawcze apeluje do władz Polski Komitet Zdrowia Publicznego PAN. W piśmie Komitetu...