Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

NFZ przygotowuje się do integracji z Unią

Publikacja:

NFZ przygotowuje się do integracji z Unią

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie formularza serii E-100 uprawniającego do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej w ramach płaconego w kraju ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Oddziały Funduszu mają rozpocząć wydawanie odpowiednich formularzy po 20 kwietnia.

 

Na stronie internetowej opublikowano podstawowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej.

 

Można tam znaleźć między innymi opis wszystkich formularzy serii E-100 oraz informacje dotyczące zakresu świadczeń przysługujących ubezpieczonym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Większość wyjeżdżających Polaków starać się będzie o formularze:

 

 

 • E-111 (dla turystów) lub

   

   

   

   

 • E-128 (dla osób wyjeżdżających na studia lub do pracy).

   

   

  Formularz E-111 uprawnia osoby przebywające czasowo na terytorium innego państwa członkowskiego UE do świadczeń udzielanych w sytuacji zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia zdrowia. Zakres tych świadczeń określa indywidualnie każde państwo – w praktyce o tym, czy pomoc jest konieczna decyduje świadczeniodawca.

   

  Formularz E-111 wydawać będą oddziały NFZ na podstawie wypełnionego przez ubezpieczonego wniosku (zawierającego podstawowe dane) z załączoną kserokopią dowodu tożsamości oraz aktualnym dokumentem poświadczającym opłacanie składki (karta ubezpieczenia, RMUA, ZCA, ZUA, odcinek renty bądź emerytury).

   

  Osoby wyjeżdżające na dłużej w celu podjęcia pracy (pracownicy delegowani) lub nauki, a także towarzysząca im rodzina będą musieli uzyskać formularz E-128, który uprawnia do tzw. pośredniego zakresu świadczeń zdrowotnych.

   

  Obejmuje on zarówno pomoc w nagłych wypadkach, jak i leczenie, którego nie należy odkładać do czasu powrotu pacjenta do kraju zamieszkania. Zakres tych świadczeń określa każdorazowo świadczeniodawca.

   

  Aby uzyskać od NFZ formularz E-128 ubezpieczony będzie musiał oprócz wniosku, kserokopii dowodu tożsamości i dowodu ubezpieczenia przedstawić również formularz E-101 lub 102, który wydawać będzie ZUS na podstawie wniosku pracodawcy delegującego daną osobę do pracy lub nauki.

   

  Za świadczenia udzielone Polakom za granicą płacić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Rząd oszacował, że wydatki z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w ramach swobodnego przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej w 2004 r. wyniosą około 200 mln zł, ale będą stale rosły i już w roku 2007 mogą wynieść około 1,2 mld zł.

   

  W tegorocznym planie finansowym Funduszu nie uwzględniono jednak żadnej rezerwy na ten cel. Uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego podjął dopiero w tym miesiącu Zarząd NFZ, ale dokument czeka jeszcze na akceptację ministra finansów.

   


   

   


 • POWIĄZANE ARTYKUŁY

  amalgamat - Dentonet.pl
  Eko-Unia monitoruje ograniczanie użycia rtęci w stomatologii Lekarz

  Stowarzyszenie Eko-Unia bacznie przygląda się procesowi ograniczania użycia rtęci – przede wszystkim amalgamatu – w stomatologii. W specjalnym komunikacie stowarzyszenie zachęca do zgłaszania wszystkich nieprawidłowości z tym związanych.Jak czytamy n...