Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

Nakaz pracy dla rezydentów?

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Nakaz pracy dla rezydentów?

Nakaz pracy dla rezydentów?

Mając na uwadze dobro pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie do ministra Konstantego Radziwiłła wskazał na potrzebę wprowadzania kompleksowych zmian ograniczających zjawisko emigracji lekarzy i poprawiających dostęp do leczenia specjalistycznego.

– Chociaż zagadnienie niewystarczającej liczby lekarzy specjalistów stanowiło przedmiot analizy wielu podmiotów czy też instytucji, jednak problem do tej pory nie został rozwiązany – podkreśliła w swoim wystąpieniu Krystyna Barbara Kozłowska. – W tej sytuacji konieczne są kompleksowe zmiany, obejmujące zarówno zmiany przepisów prawnych dotyczących lekarzy, jak również zmiany kształcenia przed- i podyplomowego. Zmiany te są o tyle pilne, że jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, Polsce zagraża luka pokoleniowa wśród personelu medycznego. W niektórych specjalnościach jest ona tak duża, że istnieje coraz bardziej realne ryzyko braku ciągłości udzielanych świadczeń.

W opinii Rzecznika częściowym rozwiązaniem tej niepokojącej sytuacji mógłby być nakaz pracy w Polsce dla lekarzy po rezydenturze. Taki obowiązek miałby być spełniany w ramach systemu ubezpieczenia społecznego, co oznacza, że lekarz po rezydenturze nie mógłby pracować w ramach własnej prywatnej praktyki, czy w prywatnej przychodni lub szpitalu, które nie mają podpisanej umowy z NFZ.

– Biorąc pod uwagę fakt, że szkolenie lekarzy w ramach rezydentur jest finansowane ze środków budżetowych, a część wykwalifikowanej kadry medycznej emigruje po zakończeniu szkoleń do krajów, w których zawód lekarza jest lepiej opłacany, celowe jest uzależnienie uczestnictwa w takim szkoleniu od zobowiązania przyszłych specjalistów do przepracowania określonego czasu w Polsce, w systemie ubezpieczeń zdrowotnych – uważa Krystyna Barbara Kozłowska. – Podobne rozwiązania o charakterze lojalnościowym są powszechnie stosowane zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym – dodaje.

Pomysł Pani Rzecznik zdecydowanie nie podoba się lekarzom. – Nie ma kraju, w którym na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przypada 2,5 tys. pacjentów, a na dwóch lekarzy specjalistów 1 tys. pacjentów. W dodatku jedna trzecia lekarzy ma blisko 60 lat i zbliża się do emerytury, a my prawie nie kształcimy młodych. Ministerstwo, zamiast ułatwiać ich kształcenie, rzuca im kłody pod nogi. Pomysł koszarowania rezydentów, próbujący zmusić ich do odpracowywania rezydentur, jest głupi i chory – ocenia lek. med. Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, członek Naczelnej Rady Lekarskiej.

Warto podkreślić, że chociaż szkolenie lekarzy w ramach rezydentur rzeczywiście jest finansowane ze środków budżetowych, to jednak trudno traktować wynagrodzenie rezydentów jako ekwiwalent bezzwrotnego kredytu lub pożyczki. Otrzymywane przez rezydentów świadczenia chociażby tym różnią się od obu form finansowania, że są wypłacane za konkretne usługi, ozusowane i opodatkowane. Likwidowanie luki pokoleniowej w specjalizacjach medycznych poprzez zmuszanie rezydentów do zatrudniania się w publicznych placówkach zdrowia należy więc uznać za pomysł mocno kontrowersyjny i pozbawiony solidnych podstaw prawnych.

 

B.Sz.


POWIĄZANE ARTYKUŁY

studia - Dentonet.pl
Lekarze odpracują studia na świątecznych i nocnych dyżurach? Lekarz

W skierowanej do ministra zdrowia interpelacji posłanka Ewa Kozanecka pyta, czy resort ma w planie wprowadzenie obowiązku odpracowywania przez lekarzy i lekarzy dentystów kosztów studiów podczas świątecznych i nocnych dyżurów. Według posłanki Ewy Ko...

Apel samorządu lekarskiego sprzed dwóch lat "nadal aktualny" Lekarz

- W obliczu braku radykalnych zmian w finansowaniu ochrony zdrowia ze środków publicznych i pogarszania się warunków pracy lekarzy, apel ten nie stracił na aktualności. Jest dla nas wiążący i zachęcam do zastosowania się do jego zapisów - pisze w liś...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasa fiskalna w gabinecie stomatologicznym bez względu na obroty? Lekarz

NRL negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W projekcie nakazuje się bowiem lekarzom i lekarzom dentystom ewidencjonowanie obrotów za ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
stomatologia dziecięca - Dentonet.pl
Rzecznik Praw Dziecka o funkcjonowaniu stomatologii dziecięcej Asysta

– Po raz kolejny zwracam uwagę, że dostępność do opieki stomatologicznej dla dzieci w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest niewystarczająca i w mojej opinii wymaga dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji w tym obs...

PR: "dodatek patriotyczny" także dla lekarzy dentystów Lekarz

Porozumienie Rezydentów przypomina, że na mocy tzw. ustawy Szumowskiego "dodatek patriotyczny" w wysokości 600 lub 700 zł należy się również lekarzom dentystom, którzy zobowiązali się, że przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji będą pracować w Po...

NRL: ustawowe podwyżki pensji także dla lekarzy dentystów Lekarz

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przyznała prawo do zwiększonego o 600 lub 700 zł wynagrodzenia...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Musisz być zalogowany aby komentować | Zaloguj się lub zarejestruj. | Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres