Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

MZ projektuje zmianę ustawy refundacyjnej

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +

MZ projektuje zmianę ustawy refundacyjnej

M.in. odstąpienie do konieczności zwrotu kwot nienależnej refundacji przez lekarzy w przypadku wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach zakłada projekt nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) oraz innych ustaw, jaki został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Nowela zapobiega konieczności zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji w sytuacji naruszenia przed dniem wejścia w życie projektowanej noweli art. 48 ust. 8 ustawy.

Zgodnie z projektem postępowania w powyższym zakresie nie będą wszczynane, a postępowania wszczęte będą podlegały umorzeniu.

Nowela ustawy da możliwość ogłaszania kolejnych obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych „co najmniej raz na 2 miesiące”, a nie – jak obecnie „co 2 miesiące”.

Zmianą dotyczącą art. 40 ustawy wprowadza się możliwość objęcia refundacją leku we wskazaniach do stosowania, dawkowania lub sposobu podawania innego niż jest to określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego bez ograniczenia jedynie do chemioterapii i programów lekowych.

Ponadto nowela wprowadzi szereg innych zmian, np. z definicji odpowiednika leku usunięto określenie „te same wskazania”, co ma ułatwić substytucję leku w aptekach. Zmieniono tez sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy z kwotowego na procentowy.

Kolejna zmiana umożliwi Ministrowi Zdrowia tworzenie odrębnych grup limitowych także ze względu na moc produktu leczniczego, o ile wpływa ona na efekt zdrowotny, lub dodatkowy efekt zdrowotny.

Usunięto z ustawy niedookreśloną przesłankę rozwiązania umowy z apteką, jaką jest „utrudnianie czynności kontrolnych”.

Taką samą zmianę dokonano ww stosunku do umów zawieranych z lekarzami. Z kolei w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy określono w sposób jednoznaczny (poprzez wymienienie konkretnych przepisów), przypadki, w których apteka będzie obowiązana do zwrotu NFZ kwoty nienależnej refundacji.

Dodatkowo projektowana ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które umożliwiają ograniczenie obowiązków lekarzy wyłącznie do wskazywania na recepcie uprawnień szczególnych do leków (np. dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych) oraz odpłatności, tylko w przypadku, gdy jest ich co najmniej dwie w wykazie leków refundowanych.

Nowela zobowiąże Prezesa Urzędu do ogłaszania, na dzień ogłoszenia obwieszczenia z wykazem leków refundowanych, przez Ministra Zdrowia, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyk Produktów Leczniczych leków ujętych w tym obwieszczeniu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rząd na swoim wczorajszym (10.01) posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji.

Teoretycznie izba niższa parlamentu mogłaby ją uchwalić jeszcze na najbliższym posiedzeniu (11-13 stycznia).

Jednak posiedzenie Senatu zaplanowano na 1-2 lutego. Jeśli senatorzy nie wprowadziliby żadnych poprawek do ustawy, mogłaby ona trafić bezpośrednio na biurko prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

COVID-19 - Dentonet.pl
NRL krytykuje projekt ustawy ws. zwalczania COVID Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zapoznała się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19. Proponowane zapisy budzą zaniepokojenie i rozczarowanie samorządu. - W proponowan...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Co zawiera nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty? Lekarz

Pod koniec lipca została podpisana nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Według warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, przynajmniej częściowo zawarte w niej zostały postulaty środowiska. Jak czytamy w komunikacie, ostateczny ksz...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
"Zmiana ustawy nie rozwiązuje problemów stomatologów" Lekarz

11 lutego sejmowa komisja zdrowia rozpoczęła prace nad ustawą o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Obecny na posiedzeniu wiceprezes NRL Andrzej Cisło podkreślił, że ustawa nadal nie rozwiązuje problemu niedostatecznego dostępu leka...

ROZWIŃ WIĘCEJ
słodzone napoje - Dentonet.pl
Podatek cukrowy – projekt ustawy przyjęty przez radę ministrów Lekarz

Rząd przyjął przygotowany przez ministra zdrowia projekt tzw. podatku cukrowego, zgodnie z którym dodatkowym opodatkowaniem objęte zostaną słodzone napoje. Eksperci twierdzą jednak, że zamiast opodatkowywać napoje, rząd powinien dążyć do zmniejszania...

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
NRL o nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Lekarz

7 stycznia 2019 r. rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Problem w tym, że jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona i przekazana Naczelnej Radzie Lekarskiej, co wzbudziło niepokój sam...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres