Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

MZ projektuje zmianę ustawy refundacyjnej

Publikacja:

MZ projektuje zmianę ustawy refundacyjnej

M.in. odstąpienie do konieczności zwrotu kwot nienależnej refundacji przez lekarzy w przypadku wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach zakłada projekt nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) oraz innych ustaw, jaki został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Nowela zapobiega konieczności zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji w sytuacji naruszenia przed dniem wejścia w życie projektowanej noweli art. 48 ust. 8 ustawy.

Zgodnie z projektem postępowania w powyższym zakresie nie będą wszczynane, a postępowania wszczęte będą podlegały umorzeniu.

Nowela ustawy da możliwość ogłaszania kolejnych obwieszczeń zawierających wykazy refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych „co najmniej raz na 2 miesiące”, a nie – jak obecnie „co 2 miesiące”.

Zmianą dotyczącą art. 40 ustawy wprowadza się możliwość objęcia refundacją leku we wskazaniach do stosowania, dawkowania lub sposobu podawania innego niż jest to określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego bez ograniczenia jedynie do chemioterapii i programów lekowych.

Ponadto nowela wprowadzi szereg innych zmian, np. z definicji odpowiednika leku usunięto określenie „te same wskazania”, co ma ułatwić substytucję leku w aptekach. Zmieniono tez sposób naliczania marży detalicznej dla leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych z zagranicy z kwotowego na procentowy.

Kolejna zmiana umożliwi Ministrowi Zdrowia tworzenie odrębnych grup limitowych także ze względu na moc produktu leczniczego, o ile wpływa ona na efekt zdrowotny, lub dodatkowy efekt zdrowotny.

Usunięto z ustawy niedookreśloną przesłankę rozwiązania umowy z apteką, jaką jest „utrudnianie czynności kontrolnych”.

Taką samą zmianę dokonano ww stosunku do umów zawieranych z lekarzami. Z kolei w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy określono w sposób jednoznaczny (poprzez wymienienie konkretnych przepisów), przypadki, w których apteka będzie obowiązana do zwrotu NFZ kwoty nienależnej refundacji.

Dodatkowo projektowana ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które umożliwiają ograniczenie obowiązków lekarzy wyłącznie do wskazywania na recepcie uprawnień szczególnych do leków (np. dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych) oraz odpłatności, tylko w przypadku, gdy jest ich co najmniej dwie w wykazie leków refundowanych.

Nowela zobowiąże Prezesa Urzędu do ogłaszania, na dzień ogłoszenia obwieszczenia z wykazem leków refundowanych, przez Ministra Zdrowia, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, Charakterystyk Produktów Leczniczych leków ujętych w tym obwieszczeniu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rząd na swoim wczorajszym (10.01) posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji.

Teoretycznie izba niższa parlamentu mogłaby ją uchwalić jeszcze na najbliższym posiedzeniu (11-13 stycznia).

Jednak posiedzenie Senatu zaplanowano na 1-2 lutego. Jeśli senatorzy nie wprowadziliby żadnych poprawek do ustawy, mogłaby ona trafić bezpośrednio na biurko prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie.

źródło: Kurier Medycyny Praktycznej OnLine


POWIĄZANE ARTYKUŁY

podatek
Ostatni dzień na zmianę ryczałtu na skalę podatkową Lekarz

Do 22 sierpnia br. przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca br. do końca 2022 r. z ryczałtu na skalę podatkową. Przedsiębiorcy, którzy wybrali na 2022 r. opodatkowanie ryczałtem od ...

studia medyczne
Apel o zmianę formuły egzaminów końcowych dla przyszłych medyków Lekarz

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej oraz studentów kierunków medycznych. Jego tematem był poziom nauczania i przygotowania zaplecza dydaktycznego na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Obie st...

lekarze
Zawody medyczne za odrzuceniem ustawy o jakości Lekarz

Prezesi samorządów zawodów medycznych zaapelowali do posłów o nieprzyjmowanie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w jej obecnym kształcie. 12 kwietnia odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli prezes Naczelnej Rady Le...

ROZWIŃ WIĘCEJ
bezpieczenstwo pacjenta
Dlaczego medycy potrzebują ustawy o bezpieczeństwie leczenia? Lekarz

Stworzenie odpowiedniej kultury pracy, wprowadzenie bezpieczeństwa leczenia pacjenta, wyeliminowanie z pracy lekarzy poczucia napięcia oraz strachu – temu, według Naczelnej Izby Lekarskiej, służyć będzie samorządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie l...

medycyna estetyczna
Kosmetolog nie jest lekarzem! Uwagi NIL do projektu ustawy Lekarz

Naczelna Rada Lekarska negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o zawodzie kosmetologa. Według NRL, projekt ten stanowi próbę stworzenia zawodu niemedycznego z atrybutami zawodu medycznego, jakimi są m.in. prowadzenie dokumentacji, tajemnica zawodowa, ...

ustawa o jakosci
Apel o weto ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta Lekarz

Naczelna Izba Lekarska – jako członek Porozumienia Organizacji Lekarskich – zachęca do podpisywania petycji do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Obowiązkowa autoryzacja dla podmi...

asystentka stomatologiczna
Rząd zajmie się projektem ustawy o zawodach medycznych Asysta

Podczas środowego (29 marca) posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, w tym asystentki i higienistki stomatologicznej. Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka st...

no fault
NIL tworzy własny projekt ustawy o systemie no-fault Lekarz

Naczelna Izba Lekarska pracuje nad założeniami do ustawy wprowadzającej klauzulę no-fault. Będzie to odpowiedź na propozycję ministerstw zdrowia i sprawiedliwości, która - według doniesień medialnych - daleka będzie od oczekiwań lekarzy. Środowisko ...

kredyty dentystów - Dentonet.pl
Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne przyjęty Lekarz

Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i...

NIL Konferencja
Bezpieczeństwo leczenia - projekt ustawy samorządu lekarskiego Lekarz

W samorządzie lekarskim powstał projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia. Oparty jest na trzech filarach - szybkiej ścieżce kompensacji w przypadku zdarzeń niepożądanych i powikłań, rejestrze zdarzeń niepożądanych umożliwiającym analizy i wyciąganie...

podatek dochodowy - Dentonet.pl
Ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania działalności Lekarz

W poniedziałek 21 lutego mija termin na ostateczną decyzję o wyborze formy opodatkowania PIT (skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym przez lekarzy dentystów....