Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

LEK, LDEK: już od 1 stycznia 2021 r. jawna baza pytań

Publikacja:
LEK, LDEK: już od 1 stycznia 2021 r. jawna baza pytań

LEK, LDEK: już od 1 stycznia 2021 r. jawna baza pytań

Podczas sesji jesiennej 22% lekarzy nie zdało Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a więc nie uzyskało prawa wykonywania zawodu – alarmuje w ministerstwie zdrowia prof. dr hab. Andrzej Wojtyła. Resort odpowiada: zostanie wprowadzona jawna baza pytań.

Skandalem jest, by egzamin decydujący o dopuszczeniu lekarza do wykonywania zawodu po 6-letnich studiach i stażu nie zaliczała prawie jedna czwarta kandydatów, wykształconych głównie w Polsce, za pieniądze polskich podatników. Niezrozumiały dla mnie jest fakt, że tak duża liczba lekarzy z dyplomami w Polsce nie może wspomóc służby zdrowia z powodu nieposiadania prawa wykonywania zawodu. Jest to bulwersujące, zwłaszcza obecnie w obliczu pandemii i zamiarze dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarzy z zagranicy, zwłaszcza wschodniej – twierdzi rektor Akademii Kaliskiej, były minister zdrowia prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Lekarze rejestrują się jako bezrobotni

Andrzej Wojtyła przeanalizował dane Centrum Egzaminów Medycznych zawartych w dokumencie „Zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r.”. Okazało się, że na ogólną liczbę 3524 lekarzy, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz, nie zaliczyło go 886, co stanowi ponad 22% ogółu.

Na liczbę 5705 lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach, egzaminu LEK nie zaliczyło 1221. Do egzaminu w bieżącej sesji przystępowali również lekarze, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu w liczbie 624, z których nie zdało 199 – przytacza dane Andrzej Wojtyła.

Z tego zestawienia – jak informuje rektor Akademii Kaliskiej – wynika, że ponad 2 tys. lekarzy z dyplomami, którzy ukończyli staże podyplomowe, nie może podjąć pracy w charakterze lekarza. Pozostają oni bez pracy przynajmniej przez kolejne pół roku do sesji wiosennej 2021 r. – Wspomniani lekarze rejestrują się w urzędach pracy jako bezrobotni bądź też podejmują różne prace poza placówkami ochrony zdrowia w charakterze, np. kierowców rozwożących żywność dietetyczną czy dorywczych prac jako hostessy w supermarketach w przypadku kobiet – twierdzi prof. Andrzej Wojtyła.

Zapewnia, że takie przypadki są mu znane, „ponieważ takie osoby zgłaszają się do mnie, jako rektora Akademii Kaliskiej, prosząc o przyjęcie do pracy w uczelni” – dodaje.

Zdaniem profesora, jest to sytuacja niezrozumiała w obliczu niedoborów kadry medycznej w placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza obecnie, w okresie światowej pandemii. Powyższa sytuacja – jak wyjaśnia prof. Wojtyła – jest spowodowana ustawowym zapisem „O zawodach lekarza i lekarza dentysty”, który określa, że pozytywny wynik LEK otrzymuje zdający, który „uzyskał co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu”.

Wcześniejsze brzmienie tego przepisu zawierało zasady zaliczania testu metodą statystycznego rozkładu wyników końcowych, podobnie jak w innych krajach. Wspomnę tylko, że w Niemczech odsetek lekarzy nie zaliczających podobnego egzaminu nie przekracza corocznie pułapu 3% – informuje.

Myślę, że mam prawo na ten problem zwrócić uwagę, ponieważ w czasie, kiedy kierowałem ministerstwem zdrowia i opieki społecznej, powołano Centrum Egzaminów Medycznych i określono po raz pierwszy zasady funkcjonowania tej instytucji. Dyskutowany był wtedy problem zaliczania egzaminów testowych, jakie przeprowadzać będzie CEM. Celowo odstąpiono od ustalenia sztywnych zasad ustawowych, dotyczących pułapu punktów decydujących o zaliczeniu egzaminów testowych. Brano przede wszystkim pod uwagę możliwe ryzyka różnic w trudności pytań testowych w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych. Podobnie jak w innych krajach zdecydowano się na system obliczeń według statystycznych rozkładów wyników końcowych – wyjaśnia.

Od 1 stycznia 2021 r. tzw. jawna baza pytań

Rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz w odpowiedzi na uwagi prof. Wojtyły poinformował PAP, że od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie tzw. jawna baza pytań dla lekarzy ubiegających się o prawo wykonywania zawodu. – Testy na każdy nowy termin składać się będą z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań LEK i LDEK – wyjaśnił.

Pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu będą publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM oraz będą gromadzone w bazie pytań LEK i LDEK. – Zatem już w sesji wiosennej 2021 r. studenci ostatniego roku studiów oraz lekarze zdający LEK i LDEK będą mogli skorzystać z dostępnej na stronie internetowej CEM jawnej bazy pytań – dodał.

Wojciech Andrusiewicz poinformował, że wprowadzenie zmian jest konsekwencją i jednocześnie kompromisem zawartego porozumienia z 8 lutego 2018 r. między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów OZZL.

Rezydenci domagali się wówczas tworzenia testów ze 100% pytań zawartych w jawnej bazie pytań. Ostatecznie będzie to 70%. – W opinii resortu zdrowia propozycja rezydentów nie mobilizowałoby zdających do nauki i utrzymywania zdobywanej wiedzy na odpowiednim poziomie jakości, tym bardziej, że próg zdawalności pozostaje nadal na poziomie 56% wszystkich punktów, co daje możliwość poprawienia wskaźnika zdawalności egzaminów na tle innych krajów – poinformował rzecznik prasowy.

Andrusiewicz poinformował też, że lekarze, którzy nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza, będą mogli pracować w stanie zagrożenia epidemicznego. Takie osoby byłyby wówczas uznawane za lekarzy w trakcie stażu podyplomowego, za co będzie przysługiwać im wynagrodzenie. – Ustawa jest już podpisana przez prezydenta RP i oczekuje na opublikowanie w dzienniku urzędowym – powiedział.

Dlaczego uczniowie wybierają stomatologię? Rozmawiamy ze studentami Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
WUM 11 stycznia rozpocznie szczepienia studentów Lekarz

Ruszają szczepienia studentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do czwartku na szczepienie przeciw COVID-19 zgłosiło się ponad 6000 studentów – poinformowała rzeczniczka WUM Marta Wojtach. Rzecznik podała, że w poniedziałek 11 stycznia rozpoczn...

młotek sądowy 4039045
NIL wygrywa sprawę w NSA ws. pytań egzaminacyjnych Lekarz

9 września 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała postanowienie NSA uchylające postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi  z dnia 18 maja 2021 r. o zawieszeniu postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie ze skargi Naczelnej Izby...

analizuja zdjecie rtg
Baza zinterpretowanych zdjęć RTG w aplikacji mobilnej Lekarz

Studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowali aplikację mobilną DentX, która ma być bazą prawidłowo zinterpretowanych zdjęć radiol...

ROZWIŃ WIĘCEJ
egzamin PES - Dentonet.pl
NIL: apel o szybszą publikację pytań PES Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o wcześniejsze wdrożenie przepisu dotyczącego terminu publikowania bazy pytań testowych w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Przepisy te mają wejść w życie z dniem 31 grudnia 2022 r. Zmiany dotyczące...

e-skierowanie - Dentonet.pl
NRL przypomina: obowiązkowe e-skierowania od 8 stycznia 2021 r. Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przypomina, że za niecałe trzy miesiące – 8 stycznia 2021 r. – wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej. Jak czytamy w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w pierwszej kolejnośc...

wynagrodzenia rezydentów - Dentonet.pl
Zmiany w finansowaniu rezydentur od 1 stycznia 2021 r. Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana w sposobie finansowania rezydentur. Środki na ten cel będą przekazywane na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydentury, składanych w Systemie Informatycznym Rezyden...

egzamin PES
CEM żąda pokrycia kosztów udostępnienia pytań z egzaminów PES Lekarz

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że Centrum Egzaminów Medycznych żąda zapłaty kosztów związanych ze sposobem udostępnienia archiwalnych pytań i odpowiedzi z egzaminów PES. Przypomnijmy – Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że pytania egzaminac...

LDEK
CEM: są wyniki egzaminu LDEK w sesji jesiennej 2021 Lekarz

Są już dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 189, a minimalny 49 pkt. 90 zdających uzyskało wynik ...

LDEK - Dentonet.pl
Kto najlepiej zdał egzamin LDEK w sesji wiosennej 2021? Lekarz

Najlepiej w sesji wiosennej Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego poradzili sobie absolwenci studiów stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wśród przystępujących do egzaminu po raz pierwszy uzyskali średnio 160 pkt. Absolwenci...

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Baza pytań PES w 2022 r. Pytania do LEK/LDEK jawne szybciej Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że termin uruchomienia bazy pytań PES dla lekarzy i lekarzy dentystów przesunięto do 31 grudnia 2022 r. Baza pytań do egzaminów LEK i LDEK wchodzi jednak w życie zgodnie z założeniami. Jak czytamy w komunikacie, w...

szczepionka na COVID-19 - Dentonet.pl
Zgłoszenia dla medyków do szczepień – do 14 stycznia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przypomina, że wszystkie osoby, które mieszczą się w grupie 0 – w tym lekarze, lekarze dentyści i pozostały personel medyczny – do 14 stycznia mogą zgłaszać chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi za pośrednictwem formularz...