Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Marketing
Podatki
Prawo
Strefa relaksu
Technologie
Wiedza

LEK, LDEK: już od 1 stycznia 2021 r. jawna baza pytań

Brak komentarzy | Publikacja:
LEK, LDEK: już od 1 stycznia 2021 r. jawna baza pytań

LEK, LDEK: już od 1 stycznia 2021 r. jawna baza pytań

Podczas sesji jesiennej 22% lekarzy nie zdało Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a więc nie uzyskało prawa wykonywania zawodu – alarmuje w ministerstwie zdrowia prof. dr hab. Andrzej Wojtyła. Resort odpowiada: zostanie wprowadzona jawna baza pytań.

Skandalem jest, by egzamin decydujący o dopuszczeniu lekarza do wykonywania zawodu po 6-letnich studiach i stażu nie zaliczała prawie jedna czwarta kandydatów, wykształconych głównie w Polsce, za pieniądze polskich podatników. Niezrozumiały dla mnie jest fakt, że tak duża liczba lekarzy z dyplomami w Polsce nie może wspomóc służby zdrowia z powodu nieposiadania prawa wykonywania zawodu. Jest to bulwersujące, zwłaszcza obecnie w obliczu pandemii i zamiarze dopuszczenia do wykonywania zawodu lekarzy z zagranicy, zwłaszcza wschodniej – twierdzi rektor Akademii Kaliskiej, były minister zdrowia prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Lekarze rejestrują się jako bezrobotni

Andrzej Wojtyła przeanalizował dane Centrum Egzaminów Medycznych zawartych w dokumencie „Zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r.”. Okazało się, że na ogólną liczbę 3524 lekarzy, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz, nie zaliczyło go 886, co stanowi ponad 22% ogółu.

Na liczbę 5705 lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach, egzaminu LEK nie zaliczyło 1221. Do egzaminu w bieżącej sesji przystępowali również lekarze, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu w liczbie 624, z których nie zdało 199 – przytacza dane Andrzej Wojtyła.

Z tego zestawienia – jak informuje rektor Akademii Kaliskiej – wynika, że ponad 2 tys. lekarzy z dyplomami, którzy ukończyli staże podyplomowe, nie może podjąć pracy w charakterze lekarza. Pozostają oni bez pracy przynajmniej przez kolejne pół roku do sesji wiosennej 2021 r. – Wspomniani lekarze rejestrują się w urzędach pracy jako bezrobotni bądź też podejmują różne prace poza placówkami ochrony zdrowia w charakterze, np. kierowców rozwożących żywność dietetyczną czy dorywczych prac jako hostessy w supermarketach w przypadku kobiet – twierdzi prof. Andrzej Wojtyła.

Zapewnia, że takie przypadki są mu znane, „ponieważ takie osoby zgłaszają się do mnie, jako rektora Akademii Kaliskiej, prosząc o przyjęcie do pracy w uczelni” – dodaje.

Zdaniem profesora, jest to sytuacja niezrozumiała w obliczu niedoborów kadry medycznej w placówkach ochrony zdrowia, zwłaszcza obecnie, w okresie światowej pandemii. Powyższa sytuacja – jak wyjaśnia prof. Wojtyła – jest spowodowana ustawowym zapisem „O zawodach lekarza i lekarza dentysty”, który określa, że pozytywny wynik LEK otrzymuje zdający, który „uzyskał co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu”.

Wcześniejsze brzmienie tego przepisu zawierało zasady zaliczania testu metodą statystycznego rozkładu wyników końcowych, podobnie jak w innych krajach. Wspomnę tylko, że w Niemczech odsetek lekarzy nie zaliczających podobnego egzaminu nie przekracza corocznie pułapu 3% – informuje.

Myślę, że mam prawo na ten problem zwrócić uwagę, ponieważ w czasie, kiedy kierowałem ministerstwem zdrowia i opieki społecznej, powołano Centrum Egzaminów Medycznych i określono po raz pierwszy zasady funkcjonowania tej instytucji. Dyskutowany był wtedy problem zaliczania egzaminów testowych, jakie przeprowadzać będzie CEM. Celowo odstąpiono od ustalenia sztywnych zasad ustawowych, dotyczących pułapu punktów decydujących o zaliczeniu egzaminów testowych. Brano przede wszystkim pod uwagę możliwe ryzyka różnic w trudności pytań testowych w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych. Podobnie jak w innych krajach zdecydowano się na system obliczeń według statystycznych rozkładów wyników końcowych – wyjaśnia.

Od 1 stycznia 2021 r. tzw. jawna baza pytań

Rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz w odpowiedzi na uwagi prof. Wojtyły poinformował PAP, że od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie tzw. jawna baza pytań dla lekarzy ubiegających się o prawo wykonywania zawodu. – Testy na każdy nowy termin składać się będą z 30% nowych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań LEK i LDEK – wyjaśnił.

Pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu będą publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM oraz będą gromadzone w bazie pytań LEK i LDEK. – Zatem już w sesji wiosennej 2021 r. studenci ostatniego roku studiów oraz lekarze zdający LEK i LDEK będą mogli skorzystać z dostępnej na stronie internetowej CEM jawnej bazy pytań – dodał.

Wojciech Andrusiewicz poinformował, że wprowadzenie zmian jest konsekwencją i jednocześnie kompromisem zawartego porozumienia z 8 lutego 2018 r. między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów OZZL.

Rezydenci domagali się wówczas tworzenia testów ze 100% pytań zawartych w jawnej bazie pytań. Ostatecznie będzie to 70%. – W opinii resortu zdrowia propozycja rezydentów nie mobilizowałoby zdających do nauki i utrzymywania zdobywanej wiedzy na odpowiednim poziomie jakości, tym bardziej, że próg zdawalności pozostaje nadal na poziomie 56% wszystkich punktów, co daje możliwość poprawienia wskaźnika zdawalności egzaminów na tle innych krajów – poinformował rzecznik prasowy.

Andrusiewicz poinformował też, że lekarze, którzy nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza, będą mogli pracować w stanie zagrożenia epidemicznego. Takie osoby byłyby wówczas uznawane za lekarzy w trakcie stażu podyplomowego, za co będzie przysługiwać im wynagrodzenie. – Ustawa jest już podpisana przez prezydenta RP i oczekuje na opublikowanie w dzienniku urzędowym – powiedział.

Dlaczego uczniowie wybierają stomatologię? Rozmawiamy ze studentami Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Fot. Archiwum

 


POWIĄZANE ARTYKUŁY

wyniki LDEK - Dentonet.pl
Baza pytań PES w 2022 r. Lekarz

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że termin uruchomienia bazy pytań PES dla lekarzy i lekarzy dentystów przesunięto do 31 grudnia 2022 r. Baza pytań do egzaminów LEK i LDEK wchodzi jednak w życie zgodnie z założeniami. Jak czytamy w komunikacie, w...

apel PTS - Dentonet.pl
Wybory do władz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w 2021 r. Lekarz

9 października w formule hybrydowej odbyły się posiedzenia prezydium oraz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wybory do władz PTS-u, zgodnie z kalendarzem, mają odbyć się w 2021 r. Jak czytamy w komunikacie, po raz pierwszy – ...

e-skierowania - Dentonet.pl
NRL przypomina: obowiązkowe e-skierowania od 8 stycznia 2021 r. Lekarz

Naczelna Rada Lekarska przypomina, że za niecałe trzy miesiące – 8 stycznia 2021 r. – wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej. Jak czytamy w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w pierwszej kolejnośc...

ROZWIŃ WIĘCEJ
nakłady na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ: 1,98 mld zł na publiczną stomatologię w 2021 r. Lekarz

Jak wynika z planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2021 r. na publiczne leczenie stomatologiczne ma zostać przeznaczone około 1,98 mld zł, czyli o około 20 mln zł więcej niż w 2020 r. Według zestawienia opublikowanego na stronie NFZ-u, w ...

IDS - Dentonet.pl
Międzynarodowe targi IDS 2021 jednak hybrydowe? Lekarz

Do rozpoczęcia kolejnej edycji Międzynarodowej Wystawy Stomatologicznej (International Dental Show; IDS) w Kolonii pozostało dokładnie pół roku. Organizatorzy tej największej na świecie imprezy handlowej branży stomatologicznej zapowiedzieli, że zami...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji