Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Chirurgia
Choroby jamy ustnej
Estetyka
Pacjent w gabinecie
Poradnia
Profilaktyka

Koszty leczenia poszkodowanych będzie ponosił sprawca wypadku

0 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Koszty leczenia poszkodowanych będzie ponosił sprawca wypadku

Koszty leczenia poszkodowanych będzie ponosił sprawca wypadku

Na posiedzeniu w dniu 1 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku ponoszenia przez sprawcę czynu niedozwolonego kosztów leczenia osób, które doznały uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku tego czynu. Koszty leczenia będą zwracane kasie chorych, która je poniosła.

Kasy chorych szacują, że leczenie jednej osoby poszkodowanej w wypadku kosztowało przeciętnie 5740 zł. W ciągu 10 miesięcy 2001 r. kasy wydały na leczenie takich osób ok. 450 mln zł. Można więc przyjąć, że w ciągu całego roku kasy chorych wydały na ten cel 570-600 mln zł.

Projekt nowelizacji przewiduje zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych w wysokości ryczałtu ogłaszanego corocznie przez ministra zdrowia dla danej kategorii szkód. Uznano, że ryczałt jest najprostszą w realizacji i najbardziej praktyczną formą zwrotu kasom chorych poniesionych kosztów. W razie sporu dotyczącego zwrotu kosztów, kasa chorych będzie uprawniona do dochodzenia przed sądem odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów leczenia osoby poszkodowanej.

Obowiązek zwrotu kosztów przez sprawcę czynu niedozwolonego będzie dotyczył również kosztów leczenia samego sprawcy, jeśli doznał uszczerbku zdrowia wskutek wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Projekt przewiduje możliwość – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – umarzania, odraczania lub rozkładania zapłaty na raty. Jeżeli osoba ponosząca odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę zawarła umowę ubezpieczenia OC lub NW, kasa chorych będzie mogła zwracać się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Gdy posiadacz pojazdu, który wyrządził szkodę, nie zawarł ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego tożsamości i nie zidentyfikowano pojazdu, kasie chorych będzie przysługiwał zwrot kosztów od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis ten będzie stosowany także w razie wyrządzenia szkody przez rolnika podlegającemu obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Projekt zmienia także inne ustawy mające związek z wprowadzeniem obowiązku zwrotu kasom chorych kosztów leczenia przez sprawców szkód na zdrowiu.

 

źródło: Medyczna Agencja Informacyjna


POWIĄZANE ARTYKUŁY

dentobus - Dentonet.pl
NFZ sfinansuje świadczenia stomatologiczne dla chorych na COVID-19 Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił finansowanie doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów chorych na COVID-19 i podejrzewanych o zakażenie. Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzi...

recepta - Dentonet.pl
Recepty będą ważne nawet przez rok? Jest projekt rozporządzenia Lekarz

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie recept – najważniejsza zmiana ma polegać na wydłużeniu terminu realizacji recept nawet do 365 dni. Projekt stanowi zmianę rozporządzenia ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w spraw...

ROZWIŃ WIĘCEJ
Czy immunoterapia nowotworów szyi i głowy będzie refundowana? Lekarz

Posłanka Anna Elżbieta Sobecka skierowała do ministerstwa zdrowia interpelację, w której poruszyła temat refundowania immunoterapii w przypadku nowotworów szyi i głowy.Jak podkreśliła w interpelacji posłanka powołując się na dane specjalistów, w osta...

kasa fiskalna - Dentonet.pl
Kasy fiskalne on-line w gabinetach – co z odliczeniem wydatków? Lekarz

Naczelna Rada Lekarska postuluje, by lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość odliczenia od podatku całych wydatków związanych z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej on-line.Przypomnijmy – 1 stycznia 2020 r. w gabinetach stomatologicznych będą musiały...

Dodaj komentarz (0 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres