Dentonet
PACJENT
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Leczenie zachowawcze i endodoncja
Protetyka i implantologia
Stomatologia estetyczna
Ortodoncja
Periodontologia
Higiena i zdrowie jamy ustnej

Koszty leczenia poszkodowanych będzie ponosił sprawca wypadku

Publikacja:
Koszty leczenia poszkodowanych będzie ponosił sprawca wypadku

Koszty leczenia poszkodowanych będzie ponosił sprawca wypadku

Na posiedzeniu w dniu 1 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku ponoszenia przez sprawcę czynu niedozwolonego kosztów leczenia osób, które doznały uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku tego czynu. Koszty leczenia będą zwracane kasie chorych, która je poniosła.

Kasy chorych szacują, że leczenie jednej osoby poszkodowanej w wypadku kosztowało przeciętnie 5740 zł. W ciągu 10 miesięcy 2001 r. kasy wydały na leczenie takich osób ok. 450 mln zł. Można więc przyjąć, że w ciągu całego roku kasy chorych wydały na ten cel 570-600 mln zł.

Projekt nowelizacji przewiduje zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych w wysokości ryczałtu ogłaszanego corocznie przez ministra zdrowia dla danej kategorii szkód. Uznano, że ryczałt jest najprostszą w realizacji i najbardziej praktyczną formą zwrotu kasom chorych poniesionych kosztów. W razie sporu dotyczącego zwrotu kosztów, kasa chorych będzie uprawniona do dochodzenia przed sądem odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów leczenia osoby poszkodowanej.

Obowiązek zwrotu kosztów przez sprawcę czynu niedozwolonego będzie dotyczył również kosztów leczenia samego sprawcy, jeśli doznał uszczerbku zdrowia wskutek wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Projekt przewiduje możliwość – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – umarzania, odraczania lub rozkładania zapłaty na raty. Jeżeli osoba ponosząca odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę zawarła umowę ubezpieczenia OC lub NW, kasa chorych będzie mogła zwracać się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

Gdy posiadacz pojazdu, który wyrządził szkodę, nie zawarł ubezpieczenia OC lub nie ustalono jego tożsamości i nie zidentyfikowano pojazdu, kasie chorych będzie przysługiwał zwrot kosztów od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis ten będzie stosowany także w razie wyrządzenia szkody przez rolnika podlegającemu obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Projekt zmienia także inne ustawy mające związek z wprowadzeniem obowiązku zwrotu kasom chorych kosztów leczenia przez sprawców szkód na zdrowiu.

 

źródło: Medyczna Agencja Informacyjna


POWIĄZANE ARTYKUŁY

ustawa o zawodzie lekarza - Dentonet.pl
Dodatkowych dni urlopu szkoleniowego przed PES nie będzie Lekarz

Nadzwyczajna podkomisja ds. rozpatrzenia projektu zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zajmowała się propozycjami zgłoszonymi przez Naczelną Radę Lekarską. Większość z nich została odrzucona – wiadomo już, że urlopy szkoleniowe przed ...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Malbork: szkolnych gabinetów stomatologicznych nie będzie Lekarz

Malborscy stomatolodzy nie byli zainteresowani współpracą z samorządem w zakresie realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Burmistrz będzie więc musiał postarać się o to, by do tamtejszych szkół zaglądały dentobusy – informuje portal malbo...

świadczenie postojowe - Dentonet.pl
Nie będzie kryterium przychodowego przy postojowym Lekarz

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne zostało rozszerzone na osoby samozatrudnione, które rozpoczęły działalność między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku – to jedna ze zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o szczególnych instrumentach wsp...

ROZWIŃ WIĘCEJ
opieka stomatologiczna w szkołach - Dentonet.pl
Częstochowa: będzie opieka stomatologiczna dla uczniów Lekarz

Ponad 26 tys. uczennic i uczniów z 72 częstochowskich szkół objęło porozumienie z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną. Obowiązek zawierania takich porozumień nakłada na samorządy ustawa o szkolnej opiece lekarskiej, która weszł...

studia - Dentonet.pl
UMB: będzie rekrutacja na niestacjonarną stomatologię Lekarz

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poinformował, że 5 sierpnia 2021 r. rusza rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym i kosmetologii. Rejestracja trwa do 29 sierpnia. Uzupełnianie wyników możliwe będzie do...

bima rahmanda 4mPo9OVEg7g unsplash
Nie będzie odrębnej sprawozdawczości szkolnych świadczeń Lekarz

Jak wynika z korespondencji między Naczelną Izbą Lekarską i Narodowym Funduszem Zdrowia, nie będzie konieczności prowadzenia odrębnej sprawozdawczości dla świadczeń udzielanych przez dentystów w ramach realizowania ustawy o opiece zdrowotnej nad uczn...

szczepionka na COVID - Dentonet.pl
"Zapotrzebowanie na szczepionkę będzie ogromne" Lekarz

Aby zapewnić dostęp do wystarczająco dużej liczby dawek szczepionki przeciw COVID-19 trzeba prowadzić równolegle rozmowy z różnymi producentami – powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – To, że szczepionka jest s...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Koszty świadczeń stomatologicznych - wypełnij ankietę! Lekarz

Do 15 października Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane dotyczące kosztów i przychodów podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych w I połowie 2021 r. Posłużą one do przeprowadzenia analiz i wycen wybranych świadczeń...