Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

Jak kwas uszkadza zębinę na poziomie mikrostrukturalnym?

Publikacja:
Jak kwas uszkadza zębinę na poziomie mikrostrukturalnym?

Jak kwas uszkadza zębinę na poziomie mikrostrukturalnym?

Badacze z dwóch uczelni w Wielkiej Brytanii: Uniwersytetu Surrey oraz Wydziału Stomatologii na Uniwersytecie w Birmingham opracowali nową technikę, która pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób kwasy obecne w jamie ustnej uszkadzają zęby na poziomie mikrostrukturalnym.

Badanie przeprowadzono z użyciem techniki zwanej mikrotomografią rentgenowską synchrotronową in situ w Diamond Light Source, placówce naukowej zajmującej się synchrotronowymi źródłami światła, z którą ściśle współpracuje Uniwersytet Surrey. Korzystając z dostępnej tam aparatury elektrony zostały przyspieszone do prędkości zbliżonej do prędkości światła, aby wygenerować jasne promienie rentgenowskie, którymi posłużono się do skanowania próbek zębiny podczas jej kontaktu z kwasem.

Pierwsze w historii badanie 4D

Umożliwiło to zespołowi pozyskanie wyraźnych trójwymiarowych obrazów wewnętrznej struktury zębiny o rozdzielczości poniżej 1 μm. Analizując te obrazy w ciągu 6 godzin eksperymentu, naukowcy przeprowadzili pierwsze w historii badanie 3D z rozdzielczością czasową (niekiedy określane mianem badania 4D) zmian mikrostrukturalnych zębiny spowodowanych przez kwas. Badania miały na celu poszerzenie wiedzy, która ma ułatwić opracowanie nowych metod leczenia, przywracających strukturę i funkcję zębiny.

Wyniki badania opublikowano w artykule pt. „Zmiany mikrostrukturalne 4D w kanalikach zębinowych podczas demineralizacji spowodowanej przez kwas” (4D microstructural changes in dentinal tubules during acid demineralisation). Ukazał się on we wrześniu br. w czasopiśmie naukowym „Dental Materials”.

Poszczególne struktury zębiny podlegają demineralizacji w różnym tempie

Autorzy pracy wykazali, że kwas rozpuszcza minerały w różnych strukturach zębiny w nieco innym tempie. W badaniu uzyskano ilościowo różne szybkości demineralizacji zębiny międzykanalikowej – ITD (1,79 μm/min) oraz zębiny okołokanalikowej – PTD (1,94 μm/min) oraz ich progresywne profile szerokość–głębokość, co dostarcza wiele informacji na temat mechanizmów demineralizacji zębiny. Zmiany w skali submikronowej mierzone były w odstępach czasu około 15 minut.

Kierujący zespołem badaczy dr Tan Sui, starszy wykładowca inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Surrey, powiedział: – Relatywnie niewiele wiadomo o tym, w jaki sposób kwasy uszkadzają zębinę na poziomie mikrostrukturalnym. Opracowana przez nas technika badawcza zmienia to i może pomóc w określeniu nowych sposobów ochrony tkanek zęba, jak również opracowaniu nowych metod leczenia.

Główny autor pracy, Nathanael Leung, doktorant z Uniwersytetu Surrey, otrzymał nagrodę GSK 2021 w kategorii Oral and Dental Research Trust. Naukowiec będzie kontynuował badania nad mechaniczną odpowiedzią zębiny na siły żucia w korelacji ze zmianami mikrostrukturalnymi powodowanymi przez kwasy, a także w odpowiedzi na różnego rodzaju zabiegi stomatologiczne.

– Mówi się o badaniach, na razie nie na ludziach, gdzie wkładamy „gąbkę” do ubytku, z której powstaje naturalna zębina. Myślę, że prędzej czy później będziemy leczyć pacjentów komórkami macierzystymi – mówi w rozmowie z Dentonetem dr n. med. Michał Ganowicz, pytany o przewidywany rozwój materiałów stosowanych w stomatologii.

T.H.

źródła: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211015111201.html

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0109564121002463?via%3Dihub


POWIĄZANE ARTYKUŁY

zab
Archives of Oral Biology: wpływ cukrzycy na szkliwo i zębinę Lekarz

Najnowsze badanie przeprowadzone na zwierzętach dowodzi, że cukrzyca typu 1 ma jednoznacznie negatywny wpływ na mikrotwardość szkliwa i zębiny. Praca amerykańskich naukowców została opublikowana na stronie internetowej czasopisma naukowego „Archives ...