Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca asysty
Higiena stomatologiczna
Edukacja
Wokół gabinetu
Warto wiedzieć
Asysdent2

Formy wsparcia dla młodych bezrobotnych asystentek i higienistek

1 Komentarze | Publikacja:
Poleć artykuł Drukuj artykuł Wielkość czcionki - +
Formy wsparcia dla młodych bezrobotnych asystentek i higienistek

Formy wsparcia dla młodych bezrobotnych asystentek i higienistek

Bezrobotne asystentki i higienistki stomatologiczne, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia mogą skorzystać ze specjalnych form aktywizacji zawodowej dla młodych bezrobotnych.

Osoby do 30. roku życia są jedną z grup uprawnionych do szczególnego wsparcia na rynku pracy. W grupie tej znajdują się oczywiście bezrobotne asystentki i higienistki stomatologiczne. Mogą one skorzystać z kilku form aktywizacji zawodowej.

Bon stażowy – jest to możliwość odbycia 6-miesięcznego stażu u wybranego pracodawcy, który finansuje budżet państwa. Po tym czasie pracodawca ma obowiązek zatrudnienia stażysty na kolejne 6 miesięcy. Dla osoby bezrobotnej bon stażowy oznacza również wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku, czyli 997,40 zł oraz możliwość dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem, a także kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzymuje premię w wysokości ponad 1,5 tys. zł.

Bon szkoleniowy – jest to możliwość odbycia przez osobą bezrobotną wybranego szkolenia i sfinansowania go do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 4 180 zł, a także kosztów badań lekarskich lub psychologicznych oraz przejazdu i zakwaterowania. Osoba bezrobotna otrzymuje ponadto stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, czyli 997,40 zł.

Bon zatrudnieniowy – jest to gwarancja zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem posiadacza bonu. Bon zatrudnieniowy może być przyznany osobie, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Bon na zasiedlenie – może się o niego ubiegać osoba, która planuje podjęcie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W ramach bonu bezrobotny ma możliwość ubiegania się o maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 8 180 zł. Warunki otrzymania bonu na zasiedlenie są następujące:

• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
• za wykonywanie pracy bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
• osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub prowadziła działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oczywiście z wyżej wymienionych form wsparcia mogą skorzystać również asystentki i higienistki stomatologiczne, które dopiero zakończyły edukację i szukają pierwszej pracy.

W Polsce asystentki oraz higienistki stomatologiczne to niedoceniona grupa zawodowa. Za granicą sytuacja wygląda inaczej – w Stanach Zjednoczonych czy Holandii higienistkom stomatologicznym przyznawane są kolejne uprawnienia.

AF


POWIĄZANE ARTYKUŁY

konsolidacja gabinetów - Dentonet.pl
UK: wsparcie dla młodych dentystów w wejściu do zawodu Lekarz

Istniejące od 1841 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wesleyan (Wesleyan Assurance Society) z siedzibą w Birmingham wspiera wybrane grupy zawodowe w osiągnięciu przez nie celów finansowych. W orbicie zainteresowań Wesleyana znaleźli się między innymi mło...

dentists for Africa - Dentonet.pl
Dentists for Africa – już ponad dwie dekady wsparcia Lekarz

Stowarzyszenie Dentists for Africa (DfA), czyli Dentyści dla Afryki, w ciągu ostatnich 20 lat zorganizowało ponad 800 misji niemieckich stomatologów, asystentek oraz techników dentystycznych w państwach Czarnego Lądu, przede wszystkim Kenii. Każdego ...

higienistka - Dentonet.pl
USA: jak COVID-19 zmieni pracę higienistek stomatologicznych? Asysta

Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie praktyk dentystycznych oraz gabinetów higieny, m.in. w zakresie procedur związanych z kontrolą zakażeń, ale to zapewne nie wszystkie zmiany. W dłuższej perspektywie zmienić mogą się ...

ROZWIŃ WIĘCEJ
higienistka - Dentonet.pl
Wielka Brytania: tysiące asystentek odchodzi z zawodu! Asysta

W dyskusji na temat przyszłości brytyjskiej stomatologii w dobie pandemii najwięcej mówi się o sytuacji finansowej lekarzy dentystów – zwłaszcza tych, którzy nie mają podpisanej umowy z Narodową Służbą Zdrowia (NHS) i z tego względu nie mogą liczyć n...

koronawirus - Dentonet.pl
WHO: transmisja SARS-CoV-2 za sprawą młodych ludzi Lekarz

Takeshi Kasai, przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w rejonie Zachodniego Pacyfiku, powiedział, że pandemia koronawirusa w coraz większym stopniu rozwija się za sprawą ludzi młodych, nieświadomych swojej infekcji. Jak informuje PAP, zd...

Dodaj komentarz (1 komentarzy)

Każdy komentarz zostanie poddany moderacji

ZOBACZ KOMENTARZE
Oceń komentarz:     0: : 0 Odpowiedz
Od (imię)
Do (e-mail)
Temat
Treść
255

Wiadomość e-mail została pomyślnie przesłana na adres