Dentonet
ASYSTA
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Praca
Materiały i technologie
Lifestyle
Aktualności
Finanse i podatki
Edukacja

Formy wsparcia dla młodych bezrobotnych asystentek i higienistek

Publikacja:
Formy wsparcia dla młodych bezrobotnych asystentek i higienistek

Formy wsparcia dla młodych bezrobotnych asystentek i higienistek

Bezrobotne asystentki i higienistki stomatologiczne, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia mogą skorzystać ze specjalnych form aktywizacji zawodowej dla młodych bezrobotnych.

Osoby do 30. roku życia są jedną z grup uprawnionych do szczególnego wsparcia na rynku pracy. W grupie tej znajdują się oczywiście bezrobotne asystentki i higienistki stomatologiczne. Mogą one skorzystać z kilku form aktywizacji zawodowej.

Bon stażowy – jest to możliwość odbycia 6-miesięcznego stażu u wybranego pracodawcy, który finansuje budżet państwa. Po tym czasie pracodawca ma obowiązek zatrudnienia stażysty na kolejne 6 miesięcy. Dla osoby bezrobotnej bon stażowy oznacza również wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku, czyli 997,40 zł oraz możliwość dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem, a także kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzymuje premię w wysokości ponad 1,5 tys. zł.

Bon szkoleniowy – jest to możliwość odbycia przez osobą bezrobotną wybranego szkolenia i sfinansowania go do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 4 180 zł, a także kosztów badań lekarskich lub psychologicznych oraz przejazdu i zakwaterowania. Osoba bezrobotna otrzymuje ponadto stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, czyli 997,40 zł.

Bon zatrudnieniowy – jest to gwarancja zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem posiadacza bonu. Bon zatrudnieniowy może być przyznany osobie, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Bon na zasiedlenie – może się o niego ubiegać osoba, która planuje podjęcie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W ramach bonu bezrobotny ma możliwość ubiegania się o maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 8 180 zł. Warunki otrzymania bonu na zasiedlenie są następujące:

• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
• za wykonywanie pracy bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
• osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub prowadziła działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oczywiście z wyżej wymienionych form wsparcia mogą skorzystać również asystentki i higienistki stomatologiczne, które dopiero zakończyły edukację i szukają pierwszej pracy.

W Polsce asystentki oraz higienistki stomatologiczne to niedoceniona grupa zawodowa. Za granicą sytuacja wygląda inaczej – w Stanach Zjednoczonych czy Holandii higienistkom stomatologicznym przyznawane są kolejne uprawnienia.

AF


POWIĄZANE ARTYKUŁY

PIT - Dentonet.pl
Zerowy PIT dla młodych pracowników od 1 sierpnia 2019 r. Asysta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, wprowadzającą zerową stawkę podatku PIT dla pracowników poniżej 26. roku życia. Ulga wejdzie w życie 1 sierpnia 2019 r.Zwolnienie z PIT obejmie przychody młodych podatników z umów o pracę oraz z umów zlecenia d...

koronawirus - Dentonet.pl
WHO: transmisja SARS-CoV-2 za sprawą młodych ludzi Lekarz

Takeshi Kasai, przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w rejonie Zachodniego Pacyfiku, powiedział, że pandemia koronawirusa w coraz większym stopniu rozwija się za sprawą ludzi młodych, nieświadomych swojej infekcji. Jak informuje PAP, zd...

ROZWIŃ WIĘCEJ
konsolidacja gabinetów - Dentonet.pl
UK: wsparcie dla młodych dentystów w wejściu do zawodu Lekarz

Istniejące od 1841 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wesleyan (Wesleyan Assurance Society) z siedzibą w Birmingham wspiera wybrane grupy zawodowe w osiągnięciu przez nie celów finansowych. W orbicie zainteresowań Wesleyana znaleźli się między innymi mło...

profilaktyka onkologiczna - Dentonet.pl
Onkolodzy potrzebują wsparcia lekarzy dentystów [video] Lekarz

W diagnostyce, podczas leczenia, w rehabilitacji – na wszelkich polach leczenia nowotworów głowy i szyi onkolodzy potrzebują wsparcia lekarzy dentystów.  – Martwi mnie jednak, że tak niewielu lekarzy dentystów chce się tym zajmować – mówi prof. dr ha...

Asysdent 2021 18
Święto asystentek i higienistek - ASYSDENT 2021 [relacja] Asysta

W sobotę 4 września w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Asystentek i Higienistek Stomatologicznych ASYSDENT 2021! Przez cały dzień w portalu i w naszych mediach...

ile zarabia asysta
Zarobki asystentek i higienistek w Polsce w 2021 r. Asysta

Według danych firmy Sedlak&Sedlak ze stycznia 2021 r., mediana miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku asystentki stomatologicznej wynosi 3220 zł brutto, zaś higienistki stomatologicznej – 3380 zł brutto. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania...

stypendium - Dentonet.pl
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców Lekarz

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r.Zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art...

dentists for Africa - Dentonet.pl
Dentists for Africa – już ponad dwie dekady wsparcia Lekarz

Stowarzyszenie Dentists for Africa (DfA), czyli Dentyści dla Afryki, w ciągu ostatnich 20 lat zorganizowało ponad 800 misji niemieckich stomatologów, asystentek oraz techników dentystycznych w państwach Czarnego Lądu, przede wszystkim Kenii. Każdego ...

SF9A0395
Praca asystentek i higienistek w dobie pandemii, czyli Asysdent online! Asysta

Pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynęła na funkcjonowanie całej branży stomatologicznej, nie wyłączając codziennej pracy asystentek i higienistek stomatologicznych. Wokół tego właśnie tematu koncentrować się będzie zaplanowany na sobotę 25 kwietn...

zarobki asystentek i higienistek - Dentonet.pl
Zarobki asystentek i higienistek stomatologicznych w UE Asysta

Portal Europa.jobs wyliczył, na jakie zarobki mogą liczyć asystentki i higienistki stomatologiczne, które zdecydują się na pracę poza granicami Polski. Według portalu Europa.jobs asystentka stomatologiczna zatrudniona w gabinecie stomatologicznym w ...