Dentonet
LEKARZ
E-mail
WYBIERZ KATEGORIĘ
Aktualności
Prawo i finanse
Praca w gabinecie
Student
Edukacja i technologie
Medycyna

NRL: co dalej z finansowaniem publicznej stomatologii?

Publikacja:
NRL: co dalej z finansowaniem publicznej stomatologii?

NRL: co dalej z finansowaniem publicznej stomatologii?

W związku z interpelacjami, które piszą do ministra zdrowia posłowie zaniepokojeni planowanym obniżeniem wydatków na publiczną stomatologię w przyszłym roku, wiceprezes NIL Andrzej Cisło wystosował do parlamentarzystów pismo, w którym określił kierunek, w jakim powinna iść debata publiczna w tej sprawie.

Przypomnijmy – według planu NFZ-u, w 2019 r. na leczenie stomatologiczne ma zostać przeznaczone 1,847 mld zł lub 1,908 mld zł po uruchomieniu tzw. rezerwy migracyjnej. Oznacza to, że przyszłym roku realne nakłady na publiczną stomatologię spadną kolejno o 5,83% i 2,47% w porównaniu do roku bieżącego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule -> https://dentonet.pl/mniej-pieniedzy-na-stomatologie/.

Wzbudziło to zainteresowanie parlamentarzystów, którzy w interpelacjach do ministra zdrowia pytali o powody takiej decyzji. O interpelacjach poselskich informowaliśmy wielokrotnie, m.in. w artykule -> https://dentonet.pl/pytania-o-naklady-stomatologie/.

NIL chce nadać kierunek debacie publicznej

nakłady na służbę zdrowia - Dentonet.plW związku z interpelacjami pismo do parlamentarzystów wystosował wiceprezes NRL Andrzej Cisło, który określił kierunek, w jakim powinna iść debata publiczna w tej sprawie. – Stomatologia jest zadziwiającym przykładem, jak gałąź opieki medycznej decydująca w tak dużym stopniu o jakości życia nie może doczekać się należytej uwagi. Jest też chyba dowodem wpływu jakości debaty publicznej na efektywność przyjmowanych ostatecznie rozwiązań. W prowadzonej kampanii, również wśród parlamentarzystów, Naczelna Izba Lekarska będzie wskazywała na obiektywne czynniki uniemożliwiające dekretowanie zaplanowanych odgórnie celów (np. liczby gabinetów w szkołach) i na znaczenie stabilności polityki władz publicznych dla wzrostu zaangażowania większej liczby lekarzy dentystów w najbardziej strategiczne obszary stomatologii – podkreślił wiceprezes samorządu.

NIL oczywiście pisał do szefostwa NFZ-u w sprawie planu finansowego na 2019 rok – odpowiedź dotyczącą nakładów na leczenie stomatologiczne liczyła… siedem wersów. – Fundusz zdaje się upatrywać przyczyn niezwiększania przez 10 lat kwoty przeznaczanej na leczenie stomatologiczne w poziomie niewykonania planu finansowego w tej części i podaje kwoty niewykonania. Tyle, że kwoty te stanowią (odrzuciwszy wartości skrajne) od 1% do 2,6 % budżetu stomatologicznego kolejnych planów finansowych. Nie jest to merytoryczne odniesienie się do zasygnalizowanego problemu i w ten sposób rozwiązania problemów stomatologii nie przybliżymy – dodał Andrzej Cisło.

Dentobusy nie rozwiązują problemu

Zdaniem wiceszefa samorządu, problemu wyrównania dostępu do opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą nie rozwiążę program oparty na 16 dentobusach, kiedy publicznych świadczeń stomatologicznych udziela 5 tysięcy placówek. – Według danych przekazanych przez ministerstwo zdrowia, w okresie 4 miesięcy w dentobusach udzielono porad 6700 dzieciom, czego nie sposób porównać do przyjęcia w ubiegłym roku w ramach świadczeń publicznych 2 mln pacjentów stomatologicznych poniżej 18 roku życia – zaznaczył.

Jak podkreślono, żaden plan władz publicznych nie powinien zakładać zdjęcia odpowiedzialności rodziców i opiekunów za zdrowie ( w tym zdrowie jamy ustnej) dzieci i młodzieży. Szkoła może i powinna pomóc w dostępie dzieci i młodzieży do leczenia, ale tam gdzie nie szkolnego gabinetu i w zakresie w jakim szkolny gabinet nie będzie w stanie zapewnić opieki wszystkim uczniom winna zaangażować do współpracy gabinety pozaszkolne posiadające kontrakt z NFZ-em, nie ograniczając z góry kręgu tych placówek. – Jak widać, publiczna opieka stomatologiczna to szerokie zagadnienie, z wieloma dotąd nieomawianymi aspektami. W imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej deklaruję chęć aktywnej współpracy przy tworzeniu rozwiązań legislacyjnych sprzyjających lepszej i efektywnej opiece – podsumował Andrzej Cisło.

– Dlaczego Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej powinien skutkować wzmożonymi działaniami tylko w jednym dniu czy miesiącu? – pyta prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

AF 

Fot. Archiwum


POWIĄZANE ARTYKUŁY

interpelacja - Dentonet.pl
"Dostępność do publicznej stomatologii wciąż się pogarsza" Lekarz

Poseł Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę na pogarszającą się dostępność do świadczeń publicznej stomatologii i skierował związane z tym pytania do ministra zdrowia.Jak zwrócił uwagę poseł Krzysztof Paszyk w skierowanej do ministra zdrowia interpelacji, w...

listy oczekujących - Dentonet.pl
Co dalej z listami oczekujących? NRL udostępnia wniosek Lekarz

Komisja Stomatologiczna NRL udostępniła wzór wniosku do NFZ, który pozwoli na raportowanie pierwszego wolnego terminu udzielania świadczeń raz w tygodniu. Przypomnijmy – w połowie października prezydium NRL zaapelowało do ministra zdrowia o zawiesze...

jonathan borba iWkA RzRLuY unsplash
NIL apeluje o debatę w sprawie stanu publicznej stomatologii Lekarz

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowa o zorganizowanie debaty poświęconej najpilniejszym kwestiom związanym z publiczną stomatologią. Mieliby w niej wziąć udział m.in. przedstawiciele samorządu, ministerstwa oraz NFZ-u. Nie jest to p...

ROZWIŃ WIĘCEJ
diana polekhina sgzJMbUQbYg unsplash
Szkolne gabinety stomatologiczne – co dalej z ich funkcjonowaniem? Lekarz

Posłanka Joanna Mucha wystosowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o pomoc dla szkolnych gabinetów stomatologicznych. Zgodnie z rozporządzeniem z 31 marca, opieka stomatologiczna nad uczniami została zawieszona. 31 marca gabinety stom...

szkolne gabinety stomatologiczne - Dentonet.pl
Co dalej ze szkolnymi gabinetami stomatologicznymi? Lekarz

Ministerstwo zdrowia odpowiedziała na pismo Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie pilnego zajęcia się kwestią dalszego funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych. Niestety, zdaniem NIL odpowiedź resortu nie jest satysfakcjonująca. - Trudno do...

pieniądze na stomatologię - Dentonet.pl
NFZ przeznaczył dodatkowe 39 mln zł dla publicznej stomatologii Lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje przeznaczyć dodatkowe 39 mln zł na stomatologię w związku z epidemią COVID-19. Środki te mają pokryć zwiększoną wycenę niektórych świadczeń stomatologicznych oraz zakup niezbędnych środków ochrony przez lekarzy dentys...

wycena świadczeń stomatologicznych - Dentonet.pl
Co dalej z wyceną świadczeń stomatologicznych? Lekarz

Trwają prace nad korektą wycen świadczeń stomatologicznych. Naczelna Rada Lekarska i NFZ ustaliły, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologic...

antybiotyki - Dentonet.pl
Antybiotyki i co dalej? Wnioski i zalecenia po kontroli NIK Lekarz

Instytucje służby zdrowia niewystarczająco dbają o pacjenta leczonego antybiotykami. Większość lekarzy przepisuje antybiotyki bez wykonania odpowiednich badań mikrobiologicznych. Co więcej, leczy się nimi także zakażenia, których obraz kliniczny wska...

the university 2795200 1280
Co dalej ze szkolnymi gabinetami? Poselska interpelacja do ministra Lekarz

Posłanka Urszula Nowogórska skierowała do ministra zdrowia interpelację, w której pyta o dalsze funkcjonowanie szkolnych gabinetów stomatologicznych. W 2019 r. znajdowały się one jedynie w 720 placówkach edukacyjnych w kraju. Jak argumentuje posłank...

bofu shaw TtKpBUzta M unsplash
NRL: informujmy pacjentów o stanie publicznej stomatologii Lekarz

Na stronie internetowej komisji stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej ukazały się materiały, które lekarze dentyści mogą powiesić w poczekalniach swoich gabinetów. Mają one informować pacjentów o fatalnym stanie stomatologii publicznej. Przypom...